Χρήση των Βοηθημάτων αφής με iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα προσβασιμότητας Βοηθημάτων αφής στη συσκευή iOS σας για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η οθόνη της συσκευής σας ανταποκρίνεται στην αφή.

Τα Βοηθήματα αφής περιλαμβάνουν διάφορες δυνατότητες. Για να τις χρησιμοποιήσετε, μεταβείτε πρώτα στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα αφής και ενεργοποιήστε τα Βοηθήματα αφής.

Στη συνέχεια, δείτε παρακάτω τις επιλογές που έχετε.

Αν θέλετε η συσκευή σας να ανταποκρίνεται μόνο σε αγγίγματα μιας συγκεκριμένης διάρκειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να ανταποκρίνεται στα αγγίγματα μόνο αφού κρατήσετε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται διάρκεια κρατήματος.

Δείτε πώς θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη Διάρκεια κρατήματος:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα αφής. 
  2. Ενεργοποιήστε τη Διάρκεια κρατήματος.
  3. Πατήστε τα κουμπιά - και + για να αλλάξετε το χρόνο.

Αν θέλετε η συσκευή σας να αγνοεί τα πολλαπλά αγγίγματα

Αν δυσκολεύεστε να αγγίξετε την οθόνη μία φορά—αγγίζετε την οθόνη μερικές φορές γρήγορα—ενεργοποιήστε την Αγνόηση επανάληψης. Έτσι, αν αγγίξετε την οθόνη αρκετές φορές γρήγορα, η συσκευή σας θα αντιμετωπίσει τα αγγίγματά σας ως ένα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που η συσκευή σας θα αντιμετωπίζει τα πολλαπλά αγγίγματα ως ένα.

Δείτε πώς θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Αγνοήση επανάληψης:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα αφής. 
  2. Ενεργοποιήστε την Αγνοήση επανάληψης.
  3. Πατήστε τα κουμπιά - και + για να αλλάξετε το χρόνο.

Αν θέλετε η συσκευή σας να ανταποκρίνεται στο πρώτο και στο τελευταίο σημείο που αγγίζετε

Αν αγγίζετε την οθόνη στο σημείο που θέλετε, αλλά το δάχτυλό σας μεταφέρεται σε ένα διαφορετικό σημείο πριν προλάβετε να κάνετε μια επιλογή, ενεργοποιήστε τη Βοήθεια αγγίγματος με Χρήση της θέσης αρχικού αγγίγματος. 

Αν δυσκολεύεστε να αγγίξετε την οθόνη στο σημείο που θέλετε, αλλά μπορείτε να μεταφερθείτε σε αυτό από ένα άλλο σημείο, ενεργοποιήστε τη Βοήθεια αγγίγματος με Χρήση της θέσης τελικού αγγίγματος.

Δείτε πώς θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη Βοήθεια αγγίγματος:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα αφής. 
  2. Πατήστε Θέση αρχικού αγγίγματος ή Θέση τελικού αγγίγματος. 

Με τη Βοήθεια αγγίγματος, η συσκευή σας ανταποκρίνεται σε ένα άγγιγμα όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο ονομάζεται καθυστέρηση χειρονομίας. Η συσκευή σας μπορεί να ανταποκρίνεται σε άλλες χειρονομίες, όπως οι μεταφορές, αν περιμένετε περισσότερο από το χρόνο καθυστέρησης χειρονομίας.

Πατήστε τα κουμπιά - και + για να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης χειρονομίας.

Σε iPhone 6s και iPhone 6s Plus, η Βοήθεια αγγίγματος λειτουργεί με 3D Touch. Η συσκευή σας θα ανταποκρίνεται στο πρώτο ή στο τελικό σας άγγιγμα, ελαφρύ ή δυνατό.

Ημερομηνία δημοσίευσης: