Διαμόρφωση του Apple Pay

Για να διαμορφώσετε το Apple Pay, προσθέστε μια πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα στην εφαρμογή Πορτοφόλι στο iPhone, το Apple Watch ή άλλη συμβατή συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay, θα χρειαστείτε:

Μάθετε αν η χώρα/περιοχή σας υποστηρίζει το Apple Pay. Για να ελέγξετε αν η κάρτα σας είναι συμβατή με το Apple Pay, επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας σας.

Πώς να προσθέσετε μια κάρτα για το Apple Pay στο iPhone σας

Προσθέστε μια νέα χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην εφαρμογή Πορτοφόλι ή προσθέστε μια κάρτα που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως σε μια συσκευή που σχετίζεται με το Apple ID σας.

Προσθέστε μια νέα κάρτα στο iPhone σας

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» το κουμπί «Προσθήκη».
 2. Πατήστε «Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα».
 3. Πατήστε «Συνέχεια».
 4. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να προσθέσετε μια νέα κάρτα. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας από τη λίστα ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να τους εντοπίσετε.
 5. Επαληθεύστε τα στοιχεία σας με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας. Μπορεί να σας ζητήσουν να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή να κατεβάσετε μια εφαρμογή πριν από την έγκριση της κάρτας σας για χρήση με το Apple Pay.
 6. Αν έχετε ένα ζευγοποιημένο Apple Watch, έχετε την επιλογή να προσθέσετε επίσης την κάρτα στο ρολόι σας.

Προσθέστε μια προηγούμενη κάρτα στο iPhone σας

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» το κουμπί «Προσθήκη».
 2. Πατήστε «Προηγούμενες κάρτες» για να δείτε τις κάρτες που προσθέσατε προηγουμένως στην εφαρμογή Πορτοφόλι.
 3. Επιλέξτε την κάρτα ή τις κάρτες που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε «Συνέχεια».
 4. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να προσθέσετε την κάρτα σας.
 5. Αν είναι απαραίτητο, επαληθεύστε τα στοιχεία σας με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας. Μπορεί να σας ζητήσουν να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή να κατεβάσετε μια εφαρμογή πριν από την έγκριση της κάρτας σας για χρήση με το Apple Pay.
 6. Αν έχετε ένα ζευγοποιημένο Apple Watch, έχετε την επιλογή να προσθέσετε επίσης την κάρτα στο ρολόι σας.

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να προσθέσετε την κάρτα σας στο Πορτοφόλι.

Αφού προσθέσετε την κάρτα σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay.

Για να καταργήσετε μια κάρτα από την οθόνη «Προηγούμενες κάρτες», πατήστε «Επεξεργασία» > κουμπί «Κατάργηση»  > «Διαγραφή». Στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή κάρτας» για επιβεβαίωση και κατάργηση της κάρτας από όλες τις συσκευές σας.

Πώς να προσθέσετε μια κάρτα για το Apple Pay στο Apple Watch σας

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή μια κάρτα που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως σε μια συσκευή που συσχετίζεται με το Apple ID σας, απευθείας στο Apple Watch σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια κάρτα με την εφαρμογή Apple Watch στο ζευγοποιημένο iPhone σας.

Προσθέστε μια κάρτα για το Apple Pay στο Apple Watch σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο Apple Watch.
 2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Νέα κάρτα».
 3. Πατήστε «Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα» για να προσθέσετε μια νέα κάρτα ή πατήστε «Προηγούμενη κάρτα» για να επιλέξετε μια κάρτα που προσθέσατε προηγουμένως στην εφαρμογή Πορτοφόλι.
 4. Πατήστε «Συνέχεια».
 5. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας και να προσθέσετε την κάρτα σας.
 6. Αν είναι απαραίτητο, επαληθεύστε τα στοιχεία σας με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Apple Watch στο ζευγοποιημένο iPhone σας. Μπορεί να σας ζητήσουν να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή να κατεβάσετε μια εφαρμογή πριν από την έγκριση της κάρτας σας για χρήση με το Apple Pay.

Στα διαχειριζόμενα Apple Watch με τη Διαμόρφωση οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσθήκη καρτών απευθείας στο Apple Watch.

Προσθέστε μια κάρτα για το Apple Pay με την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας

 1. Στο ζευγοποιημένο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
 2. Στην καρτέλα «Ρολόι μου», πατήστε «Πορτοφόλι και Apple Pay».
 3. Πατήστε «Προσθήκη κάρτας».
 4. Πατήστε «Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα» για να προσθέσετε μια νέα κάρτα ή πατήστε «Προηγούμενη κάρτα» για να επιλέξετε μια κάρτα που προσθέσατε προηγουμένως στην εφαρμογή Πορτοφόλι.
 5. Πατήστε «Συνέχεια».
 6. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να προσθέσετε την κάρτα σας.
 7. Αν είναι απαραίτητο, επαληθεύστε τα στοιχεία σας με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας. Μπορεί να σας ζητήσουν να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή να κατεβάσετε μια εφαρμογή πριν από την έγκριση της κάρτας σας για χρήση με το Apple Pay.

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να προσθέσετε την κάρτα σας στο Πορτοφόλι.

Αφού προσθέσετε την κάρτα σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay.

Πώς να προσθέσετε μια κάρτα για το Apple Pay στο Mac ή το iPad σας

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Πορτοφόλι στη συσκευή σας.
  • Σε μοντέλο Mac με Touch ID, μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος > Wallet και Apple Pay.
  • Στο iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay.
 2. Πατήστε «Προσθήκη κάρτας».3,4
 3. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να προσθέσετε μια κάρτα.
 4. Επαληθεύστε τα στοιχεία σας με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας. Μπορεί να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να προσθέσετε την κάρτα σας στο Πορτοφόλι.

Αφού προσθέσετε την κάρτα σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay.

Στα μοντέλα Mac χωρίς ενσωματωμένο Touch ID, μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας χρησιμοποιώντας το Apple Pay σε συμβατό iPhone ή Apple Watch: Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay, και ενεργοποιήστε την επιλογή «Να επιτρέπονται πληρωμές».

 

 1. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε στο iCloud από όλες τις συσκευές σας. Σε συσκευή iOS, πρέπει να διαμορφώσετε το Face ID, το Touch ID ή έναν κωδικό. Σε Apple Watch, πρέπει να διαμορφώσετε έναν κωδικό. Αν αποσυνδεθείτε από το iCloud ή αφαιρέσετε τον κωδικό σας, όλες οι πιστωτικές, οι χρεωστικές και οι προπληρωμένες κάρτες, καθώς και οι κάρτες για τα ΜΜΜ και οι μαθητικές/φοιτητικές ταυτότητες θα καταργηθούν από τη συγκεκριμένη συσκευή.
 2. Αν είστε κάτω των 13 ετών, το Apple Pay δεν είναι διαθέσιμο και δεν μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στην εφαρμογή Πορτοφόλι. Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
 3. Στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε ιστότοπους στο Safari μόνο σε συμβατά μοντέλα iPhone και iPad με iOS 11.2 ή νεότερη έκδοση. Στην Ολλανδία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε ιστότοπους μόνο σε συμβατό iPhone ή iPad.
 4. Στην Ιταλία, δεν μπορείτε να προσθέσετε κάρτες Maestro σε iPad ή Mac. Στην Αυστραλία, δεν μπορείτε να προσθέσετε κάρτες eftpos σε iPad ή Mac. Στην Ολλανδία, μπορείτε να προσθέσετε κάρτες Maestro σε όλες τις συμβατές συσκευές εκτός από Mac.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: