Αν λείπουν τραγούδια από τη βιβλιοθήκη μουσικής μετά την ενεργοποίηση της επιλογής «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης»

Αν γίνετε συνδρομητής στο Apple Music ή στο iTunes Match, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας σε όλες τις συσκευές. Αν λείπουν τραγούδια από τη βιβλιοθήκη μουσικής μετά την ενεργοποίηση της επιλογής «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης», μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Πρώτα, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τη σύνδεση δικτύου σε όλες τις συσκευές σας:

Το Apple Music δεν είναι υπηρεσία δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης μουσικής σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε ή να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι

Αν δεν μπορείτε να βρείτε ή να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, ελέγξτε αν το προσθέσατε από το Apple Music. Αν προήλθε από κάποια άλλη πηγή, ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποστολή του. Δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

  1. Ενεργοποιήστε τον Mac ή το PC και συνδέστε το στο διαδίκτυο.
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Μουσική ή το iTunes για Windows.
  3. Μην κλείσετε την εφαρμογή Μουσική ή το iTunes για Windows, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η αποστολή της βιβλιοθήκης.

Αν δείτε το εικονίδιο μη διαθεσιμότητας εικονίδιο μη διαθεσιμότητας δίπλα σε ένα τραγούδι, διαγράψτε το τραγούδι και, κατόπιν, προσθέστε το ξανά στη βιβλιοθήκη. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε ένα εικονίδιο μη διαθεσιμότητας δίπλα σε ένα τραγούδι, τότε δεν είναι δυνατή η αποστολή του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Αν ένα τραγούδι έχει γκρι χρώμα, τότε ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί η αποστολή του τραγουδιού ή το τραγούδι να μην είναι πλέον διαθέσιμο ή να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμα στον κατάλογο του Apple Music.

Αν ένα τραγούδι λείπει

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» είναι ενεργοποιημένη σε όλες τις συσκευές σας και ότι είστε συνδεδεμένοι σε αυτές με το ίδιο Apple ID.

Αν ένα τραγούδι που προσθέσατε από τον κατάλογο του Apple Music εξακολουθεί να λείπει, τότε το τραγούδι ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί από το Apple Music ή να είναι διαθέσιμο με διαφορετικό όνομα αρχείου. Δοκιμάστε να αναζητήσετε το τραγούδι στο Apple Music και, κατόπιν, προσθέστε το στη βιβλιοθήκη σας.

Απενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη ξανά

Ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα απενεργοποιώντας την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» για όλες τις συσκευές και, κατόπιν, ενεργοποιώντας την ξανά. Μάθετε πώς.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια με τον «Συγχρονισμό βιβλιοθήκης», επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: