Εάν το Apple TV δεν συνδέεται σε Wi-Fi

Μάθετε τι να κάνετε, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Wi-Fi ή να αναπαραγάγετε ταινίες, τραγούδια ή άλλο περιεχόμενο στο Apple TV.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν το Apple TV δεν συνδέεται σε Wi-Fi. Εάν το Apple TV συνδέεται σε Wi-Fi, αλλά δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε και να μεταδώσετε μέσω ροής ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές στην εφαρμογή Apple TV, μάθετε τι να κάνετε.

Ελέγξτε αν όλες οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες, συνδεδεμένες και εντός εμβέλειας

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής διαδικτύου είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και ότι και τα δύο είναι ενεργοποιημένα. Αν ο δρομολογητής και το μόντεμ σας συνδυάζονται σε μία συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 

Διατηρήστε το Apple TV εντός της εμβέλειας του δρομολογητή σας. Αν βρίσκεται πολύ μακριά, το Apple TV δεν θα λαμβάνει σήμα. Για να αποφύγετε προβλήματα με το σήμα, μην τοποθετείτε το Apple TV δίπλα στον δρομολογητή Wi-Fi ή εντός απόστασης 30 εκ. (1 ποδιού) από αυτόν.

 

Συνδεθείτε σε Wi-Fi

Στο Apple TV 4K ή στο Apple TV HD, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δίκτυο. Στο Apple TV (3ης γενιάς), μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Επιλέξτε το όνομα ενός συμβατού δικτύου Wi-Fi για να συνδεθείτε σε αυτό. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό Wi-Fi. Λάβετε βοήθεια, αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Το Apple TV δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα υποδοχής, τα οποία είναι δίκτυα που απαιτούν πρόσθετη ή δευτερεύουσα σύνδεση. Στα δίκτυα υποδοχής μπορεί να περιλαμβάνονται ελεύθερα δίκτυα και δίκτυα επί πληρωμή, σε χώρους, όπως επιχειρήσεις, σχολεία, φοιτητικές εστίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και καταστήματα.

 

Επανεκκινήστε το Apple TV, τον δρομολογητή και το μόντεμ

Μετά την επανεκκίνηση κάθε συσκευής, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια. Στο Apple TV 4K ή στο Apple TV HD, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα και επιλέξτε «Επανεκκίνηση». Στο Apple TV (3ης γενιάς), μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και επιλέξτε «Επανεκκίνηση».

Αποσυνδέστε τον δρομολογητή και το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL από την παροχή ρεύματος. Κατόπιν, επανασυνδέστε τα.

 

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet και ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού

Δοκιμάστε να συνδέσετε το Apple TV απευθείας στον δρομολογητή σας ή στο καλωδιακό μόντεμ ή στο μόντεμ DSL με χρήση ενός καλωδίου Ethernet. Κατόπιν, συνδεθείτε στο δίκτυό σας και ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού.

Στο Apple TV 4K ή στο Apple TV HD, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις λογισμικού.

Στο Apple TV (3ης γενιάς), μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού. Αν υπάρχει μια ενημέρωση, εγκαταστήστε τη. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi.

 

Εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε;

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στην περιοχή.
  • Αν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi με κάποια άλλη συσκευή. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με την άλλη συσκευή, ίσως να υπάρχει διακοπή στη λειτουργία της υπηρεσίας. Καλέστε την εταιρεία παροχής καλωδιακής τηλεόρασης ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια.
  • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi σε διαφορετική τοποθεσία. Αν το Apple TV συνδεθεί, θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια για το αρχικό δίκτυο Wi-Fi σας. Αν το Apple TV δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi έχει την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Αν χρησιμοποιείτε σταθμό βάσης AirPort, μάθετε πώς. Για να λάβετε βοήθεια με την ενημέρωση ενός δρομολογητή που δεν είναι της Apple, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο δρομολογητής λειτουργεί με το Apple TV.

Μάθετε περισσότερα

  • Το Apple TV συνδέεται στο διαδίκτυο είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω Ethernet. Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Ethernet, το Apple TV θα χρησιμοποιήσει αυτόματα αυτήν τη σύνδεση αντί για το δίκτυο Wi-Fi. 
  • Το Apple TV ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί σε ορισμένα εκπαιδευτικά ή εταιρικά δίκτυα που χρησιμοποιούν προφίλ. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος του δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
Ημερομηνία δημοσίευσης: