Αποτρέψτε τις αγορές εντός εφαρμογής από το App Store

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης, για να αποτρέπετε τις αγορές από το App Store και άλλες υπηρεσίες της Apple που πραγματοποιούνται είτε κατά λάθος είτε χωρίς εξουσιοδότηση. Μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης για τις αγορές, να αποτρέψετε συγκεκριμένους τύπους αγορών ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα αγορών.

Μπορείτε να ελέγχετε τις αγορές που πραγματοποιούνται από μια συσκευή Apple με διάφορους τρόπους:


Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Χρόνο επί οθόνης για να αποτρέψετε τις αγορές εντός εφαρμογής

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και στη συνέχεια πατήστε «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης».  Αν είχατε ήδη ενεργοποιήσει τον Χρόνο επί οθόνης, προχωρήστε στο βήμα 3.
  Ρυθμίσεις iPhone με τη ρύθμιση «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης» επιλεγμένη
 2. Πατήστε «Συνέχεια» και στη συνέχεια επιλέξτε «Αυτό είναι το δικό μου [συσκευή]» ή «Αυτό είναι το [συσκευή] του παιδιού μου».
  • Αν έχετε οριστεί ως γονέας ή κηδεμόνας της συσκευής σας και θέλετε να αποτρέψετε την αλλαγή των ρυθμίσεων σε αυτήν από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας, πατήστε «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης», για να δημιουργήσετε έναν κωδικό και, κατόπιν, εισαγάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση. Σε iOS 13.4 και νεότερες εκδόσεις, αφού επιβεβαιώσετε τον κωδικό σας θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε τον κωδικό σας για τον Χρόνο επί οθόνης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 
  • Αν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις στον Χρόνο επί οθόνης στη συσκευή του παιδιού σας, ακολουθήστε τις προτροπές έως ότου φτάσετε στο πεδίο «Κωδικός γονέα» και εισαγάγετε έναν κωδικό. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση. Στο iOS 13.4 και σε νεότερες εκδόσεις, εφόσον επιβεβαιώσετε τον κωδικό σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε τον κωδικό σας για τον Χρόνο επί οθόνης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 
 3. Πατήστε «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου». Αν ερωτηθείτε, εισαγάγετε τον κωδικό σας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιεχόμενο και Απόρρητο». 
 4. Πατήστε «Αγορές σε iTunes και App Store».
 5. Πατήστε «Αγορές εντός εφαρμογής» και ορίστε «Όχι», για να μην επιτρέπονται.
  Οθόνη ρυθμίσεων iPhone με την επιλογή «Αγορές εντός εφαρμογών» ρυθμισμένη σε «Όχι»

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου και να πατήσετε «Επιτρεπόμενες εφαρμογές». Στη συνέχεια, καταργήστε τις επιλογές «iTunes Store» και «Book Store».

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός που θα επιλέξετε διαφέρει από τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας. Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό για περιορισμούς που έχετε θέσει σε προηγούμενη έκδοση iOS ή iPadOS ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό για τον Χρόνο επί οθόνης, πρέπει να ενημερώσετε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS και, έπειτα, να επαναφέρετε τον κωδικό σας. Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας, σβήστε τη και διαμορφώστε τη ως νέα για να καταργήσετε τον κωδικό και να επιλέξετε έναν νέο. Η επαναφορά της συσκευής σας με τη χρήση εφεδρικού αντιγράφου δεν θα καταργήσει τον κωδικό σας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: