Διαχείριση ιατρικών δεδομένων σε iPhone, iPod touch ή Apple Watch

Μπορείτε να διαμορφώνετε εφαρμογές και αξεσουάρ, για να αποστέλλετε δεδομένα στην εφαρμογή Υγεία, να καταχωρίζετε δεδομένα μη αυτόματα και να αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή Υγεία ταξινομεί τα δεδομένα από αυτές τις πηγές.

Πώς η εφαρμογή Υγεία χειρίζεται δεδομένα από πολλές πηγές

Η εφαρμογή Υγεία λαμβάνει παρόμοια δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως τα βήματα που καταγράφονται από το iPhone και τη δραστηριότητα από το Apple Watch και τα οργανώνει με βάση την προέλευσή τους. Από προεπιλογή, η εφαρμογή Υγεία ταξινομεί τα δεδομένα με την ακόλουθη σειρά:

 1. Ιατρικά δεδομένα που καταχωρίζετε μη αυτόματα.
 2. Δεδομένα από το iPhone, το iPod touch και το Apple Watch. 
 3. Δεδομένα από εφαρμογές και συσκευές Bluetooth.

Όταν προσθέτετε μια νέα πηγή δεδομένων, εμφανίζεται πάνω από όλες τις άλλες εφαρμογές και τις συσκευές που συνεισφέρουν δεδομένα βημάτων στην εφαρμογή Υγεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των πηγών όποτε θέλετε

Πηγές δεδομένων για τα βήματα στην εφαρμογή Υγεία

Προβολή των πηγών δεδομένων σας

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε ποιες πηγές ενημερώνουν τα δεδομένα για συγκεκριμένες κατηγορίες της εφαρμογής Υγείας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε μια κατηγορία, όπως «Δραστηριότητα». Αν δεν εμφανιστεί η κατηγορία, σαρώστε προς τα κάτω για να εμφανίσετε τη γραμμή αναζήτησης και κατόπιν εισαγάγετε μια κατηγορία.
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων, όπως «Βήματα».
 4. Πατήστε «Πηγές δεδομένων και πρόσβαση». Θα εμφανιστούν μόνο οι πηγές που συνεισφέρουν στον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. 

Δείτε πώς μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις πηγές σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Πηγές». 
 2. Πατήστε μια εφαρμογή ή συσκευή. 
 3. Επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να έχει πρόσβαση ή να ενημερώνει η πηγή στην εφαρμογή Υγεία.

Μετακίνηση του Apple Watch του John, ώστε να γίνει η βασική πηγή για τα βήματα.

Ταξινόμηση πηγών δεδομένων

Δείτε πώς να επιλέξετε τις πηγές που θα χρησιμοποιεί πρώτες η εφαρμογή Υγεία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε μια κατηγορία, όπως «Δραστηριότητα».
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων, όπως «Βήματα».
 4. Πατήστε «Πηγές δεδομένων και πρόσβαση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Αλλαγές».
 5. Αγγίξτε παρατεταμένα το  δίπλα σε μια πηγή δεδομένων και μετακινήστε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα. 
 6. Για να απενεργοποιήσετε μια πηγή δεδομένων, ώστε να μην συνεισφέρει πλέον δεδομένα για αυτήν την κατηγορία, πατήστε το σύμβολο ελέγχου δίπλα στην πηγή.
 7. Πατήστε «Τέλος».

Αν υπάρχουν πολλές πηγές που συνεισφέρουν δεδομένα στον ίδιο τύπο δεδομένων, τότε η πηγή δεδομένων που εμφανίζεται στην κορυφή θα έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων πηγών. Όλες οι νέες εφαρμογές ή συσκευές που προσθέτετε θα εμφανίζονται αυτόματα στην κορυφή της λίστας, πάνω από το iPhone ή το iPod touch. 

Μη αυτόματη καταχώριση τιμής αρτηριακής πίεσης στην εφαρμογή Υγεία.

Καταχώριση δεδομένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε δεδομένα που δεν παρακολουθούνται από καμία εφαρμογή ή συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταχωρίσετε την αρτηριακή πίεση που μέτρησε ο γιατρός σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα». 
 2. Πατήστε μια κατηγορία υγείας, όπως «Ζωτικές ενδείξεις».
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων όπως «Αρτηριακή πίεση».
 4. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών στην επάνω δεξιά γωνία.
 5. Εισαγάγετε την ημερομηνία, την ώρα και τα δεδομένα για αυτήν τη δραστηριότητα.
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Προσθήκη».

Ανακαλύψτε περισσότερες λειτουργίες της εφαρμογής Υγεία

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: