Διαχείριση ιατρικών δεδομένων σε iPhone, iPod touch ή Apple Watch

Μπορείτε να διαμορφώνετε εφαρμογές και αξεσουάρ, για να αποστέλλετε δεδομένα στην εφαρμογή Υγεία, να καταχωρίζετε δεδομένα μη αυτόματα και να αλλάζετε τον τρόπο που η εφαρμογή Υγεία ταξινομεί τα δεδομένα από αυτές τις πηγές.

Τρόπος χειρισμού των δεδομένων από πολλαπλές πηγές από την εφαρμογή Υγεία

Η εφαρμογή Υγεία λαμβάνει παρόμοια δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως τα βήματα που καταγράφονται από το iPhone και τα βήματα που καταγράφονται από το βραχιόλι άσκησης και τα οργανώνει με βάση την προέλευσή τους. Από προεπιλογή, η εφαρμογή Υγεία ταξινομεί τα δεδομένα με την ακόλουθη σειρά:

 1. Ιατρικά δεδομένα που καταχωρίζετε μη αυτόματα.
 2. Δεδομένα από το iPhone, iPod touch και το Apple Watch. 
 3. Δεδομένα από εφαρμογές και συσκευές Bluetooth.

Όταν προσθέτετε μια νέα πηγή δεδομένων, όπως μια νέα εφαρμογή μέτρησης βημάτων, εμφανίζεται πάνω από όλες τις άλλες εφαρμογές τρίτων και τις συσκευές που συνεισφέρουν δεδομένα βημάτων στην εφαρμογή Υγεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των πηγών όποτε θέλετε

     

Προβολή των πηγών δεδομένων σας

Δείτε πώς μπορείτε να μάθετε ποιες πηγές ενημερώνουν δεδομένα για συγκεκριμένες κατηγορίες της εφαρμογής Υγείας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε μια κατηγορία, όπως «Δραστηριότητα». Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα κάτω, για να εμφανίσετε τη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε μια κατηγορία.
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων, όπως «Βήματα».
 4. Πατήστε «Πηγές δεδομένων και πρόσβαση». Θα εμφανίζονται μόνο οι πηγές που συνεισφέρουν στον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. 

Δείτε πώς να προβαίνετε σε προβολή όλων των πηγών σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα «Πηγές». 
 2. Πατήστε μια εφαρμογή ή συσκευή. 
 3. Επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να έχει πρόσβαση ή να ενημερώνει η πηγή στην εφαρμογή Υγεία.

     

Ταξινόμηση πηγών δεδομένων

Δείτε πώς να επιλέγετε τις πηγές που χρησιμοποιεί πρώτα η εφαρμογή Υγεία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε μια κατηγορία, όπως «Δραστηριότητα».
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων, όπως «Βήματα».
 4. Πατήστε «Πηγές δεδομένων και πρόσβαση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία».
 5. Αγγίξτε παρατεταμένα το  δίπλα σε μια πηγή δεδομένων και μετακινήστε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα. 
 6. Για να απενεργοποιήσετε μια πηγή δεδομένων, ώστε να μην συνεισφέρει πλέον δεδομένα για αυτήν την κατηγορία, πατήστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στην πηγή.
 7. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Αν υπάρχουν πολλαπλές πηγές που συνεισφέρουν δεδομένα στον ίδιο τύπο δεδομένων, τότε η πηγή δεδομένων που εμφανίζεται στην αρχή θα έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων πηγών. Όλες οι νέες εφαρμογές ή συσκευές που προσθέτετε θα εμφανίζονται αυτόματα στην αρχή της λίστας, πάνω από το iPhone ή το iPod touch σας. 

     

Εισαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα που δεν παρακολουθούνται από καμία εφαρμογή ή συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε την αρτηριακή πίεση που μέτρησε ο γιατρό σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα». 
 2. Πατήστε μια κατηγορία υγείας, όπως «Ζωτικές ενδείξεις».
 3. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων όπως «Αρτηριακή πίεση».
 4. Πατήστε το εικονίδιο προσθήκης.
 5. Εισαγάγετε την ημερομηνία, την ώρα και τα δεδομένα για αυτήν τη δραστηριότητα.
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Προσθήκη».

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: