Εύρεση του σειριακού αριθμού του προϊόντος Apple

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό ενός iPhone, iPad, iPod touch, iPod, Mac ή άλλου προϊόντος Apple.

Ελέγξτε πρώτα εδώ

Ανάλογα με το προϊόν, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό ως εξής:

  • Στην επιφάνεια του προϊόντος σας.
  • Στο iTunes, αν το προϊόν σας συγχρονίζεται με το iTunes.
  • Σε Mac, επιλέγοντας Πληροφορίες για αυτό το Mac από το μενού Apple.
  • Σε iPhone, iPad, iPod touch, iPod ή Apple Watch, επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.

Αν δεν έχετε το προϊόν μαζί σας ή αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίησή του

  • Αν έχετε την αρχική συσκευασία του προϊόντος σας, μπορείτε να ελέγξετε τον γραμμικό κωδικό για να βρείτε τον σειριακό αριθμό.
  • Αν διαθέτετε iPhone, iPad, iPod touch ή iPod, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό από την καρτέλα "Συσκευές" στις προτιμήσεις του iTunes.
  • Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας στην αρχική απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.


Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προϊόν παρακάτω για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον εντοπισμό του σειριακού αριθμού:

Συσκευές

Mac

Άλλο

Λήψη βοήθειας

Οι αριθμοί δήλωσης Apple και οι σειριακοί αριθμοί των προϊόντων υλικού της Apple ενδέχεται να περιέχουν τον αριθμό "0" (μηδέν), αλλά ποτέ δεν θα περιέχουν το γράμμα "O".

Δηλώστε ένα προϊόν Apple σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: