Αν το Safari σε Mac δεν ανοίγει μια ιστοσελίδα ή δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο

Αν το Safari δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί με μία από τις ακόλουθες λύσεις.

Αυτές οι λύσεις προορίζονται για προβλήματα που επηρεάζουν το Safari σε Mac, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όπως είναι τα ακόλουθα.

 • Μια ιστοσελίδα είναι κενή, δεν εμφανίζει όλο το περιεχόμενό της ή δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο
 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα, παρόλο που χρησιμοποιείτε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης
 • Μια ιστοσελίδα σάς ζητά να αφαιρέσετε ή να επαναφέρετε τα cookie
 • Το Safari είναι αργό ή σταματά να ανταποκρίνεται

Διατίθενται επίσης Λύσεις για το Safari σε iPhone και iPad.

Επαναφορτώστε τη σελίδα

Για να επαναφορτώσετε μια σελίδα, επιλέξτε Προβολή > Επαναφόρτωση σελίδας ή πατήστε τα πλήκτρα Command-R. Αν δεν είναι δυνατή η επαναφόρτωση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η επαναφόρτωση:

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Command-Q για να κλείσετε το Safari. Αν το Safari δεν κλείνει, πατήστε τα πλήκτρα Option-Command-Esc για να επιβάλετε τον τερματισμό του Safari.
 2. Ανοίξτε ξανά το Safari και προσπαθήστε να φορτώσετε τη σελίδα. Όταν ανοίξει το Safari, αν ανοίξουν αυτόματα σελίδες που δεν θέλετε να ανοίξουν, κλείστε ξανά το Safari και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift ενώ ανοίγετε το Safari. 

Ελέγξτε τις επεκτάσεις Safari

Αν έχετε εγκαταστήσει επεκτάσεις Safari, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένες.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις. Από τη γραμμή μενού στο Safari, επιλέξτε Safari > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις). Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεκτάσεις» και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του πλαισίου για κάθε επέκταση για να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επεκτάσεις Safari

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Safari

Η ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι συμβατή με μία ή περισσότερες ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, τις οποίες μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κατ' απαίτηση. Από τη γραμμή μενού στο Safari, επιλέξτε Safari > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές «Ιστότοποι», «Απόρρητο» ή «Ασφάλεια» για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις:

Κάντε μια δοκιμή με ένα ιδιωτικό παράθυρο

Ένας ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύει cookie, μνήμες cache και άλλα δεδομένα στο Mac σας και τυχόν προβλήματα με αυτά τα δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Για να αποτρέψετε τη χρήση αυτών των δεδομένων από τον ιστότοπο, προβάλετέ τον σε ιδιωτικό παράθυρο. Από τη γραμμή μενού στο Safari, επιλέξτε Αρχείο > Νέο ιδιωτικό παράθυρο ή πατήστε τα πλήκτρα Shift-Command-N.

Αν αυτό λειτουργήσει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα δεδομένα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης cache και των cookie. Ο ιστότοπος μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει νέα δεδομένα αν χρειαστεί. Αν πρόκειται για ιστότοπο στον οποίο συνδέεστε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα στοιχεία σύνδεσης πριν συνεχίσετε.

 1. Επιλέξτε Safari > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση δεδομένων ιστότοπων».
 3. Επιλέξτε τον ιστότοπο που επηρεάζεται από τη λίστα που θα εμφανιστεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση».
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
 6. Ανοίξτε ξανά τον ιστότοπο σε ένα μη ιδιωτικό παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εγκαταστήστε ενημερώσεις λογισμικού

Εγκαταστήστε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού της Apple, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται ενημερώσεις για το Safari.

Ελέγξτε το VPN ή άλλο λογισμικό ασφαλείας

Αν έχετε εγκαταστήσει VPN ή άλλο λογισμικό που παρακολουθεί ή αλληλεπιδρά με τις συνδέσεις δικτύου σας, αυτό το λογισμικό μπορεί να επηρεάζει τη χρήση του ιστότοπου ή του διαδικτύου. Πληροφορίες για προβλήματα δικτύου που σχετίζονται με το VPN και άλλο λογισμικό

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου

Ορισμένες ρυθμίσεις δικτύου, όπως αυτές που σχετίζονται με τη χρήση ενός διακομιστή μεσολάβησης ή ενός προσαρμοσμένου διακομιστή DNS, μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ακόμα και αν δεν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις δικτύου, μπορεί να έχετε εγκαταστήσει λογισμικό το οποίο να άλλαξε αυτές τις ρυθμίσεις για εσάς.

Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα σχετίζεται με τις ρυθμίσεις δικτύου στο Mac σας, δοκιμάστε να προβάλετε τον ιστότοπο από μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο.

Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα σχετίζεται με το ίδιο το δίκτυό σας, δοκιμάστε να προβάλετε τον ιστότοπο αφού συνδεθείτε σε ένα άλλο δίκτυο.

Επίλυση άλλων προβλημάτων

 


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: