Αν το iTunes δεν αναγνωρίζει το iPhone, το iPad ή το iPod σας

Λάβετε βοήθεια σε περίπτωση που έχετε συνδέσει τη συσκευή σας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και το iTunes δεν αναγνωρίζει το iPhone, το iPad ή το iPod σας.

Αν το iTunes στον υπολογιστή σας δεν αναγνωρίζει τη συνδεδεμένη συσκευή σας, ενδέχεται να σας παρουσιαστεί ένα άγνωστο σφάλμα ή ένα σφάλμα "0xE". Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας μετά από κάθε βήμα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στον υπολογιστή Mac ή Windows.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
 4. Αν εμφανιστεί η ειδοποίηση "Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής;" ξεκλειδώστε τη συσκευή σας και πατήστε "Να θεωρείται αξιόπιστος".
 5. Αποσυνδέστε όλα τα αξεσουάρ USB από τον υπολογιστή, εκτός από τη συσκευή σας. Δοκιμάστε κάθε θύρα USB, για να δείτε αν κάποια λειτουργεί. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB της Apple.
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το iPhone, το iPad ή το iPod.
 7. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν άλλο υπολογιστή. Αν αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα και στον άλλο υπολογιστή, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.
   

Για περισσότερη βοήθεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον υπολογιστή Mac ή Windows.

Αν χρησιμοποιείτε Mac

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Option", κάντε κλικ στο μενού Apple και επιλέξτε "Πληροφορίες συστήματος" ή "Αναφορά συστήματος".
 2. Από τη λίστα στα αριστερά, επιλέξτε "USB". 
 3. Αν εμφανίζεται το iPhone, το iPad ή το iPod σας στην ενότητα "Δέντρο συσκευής USB", απεγκαταστήστε τυχόν λογισμικό ασφαλείας άλλων κατασκευαστών. Εάν όχι, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple .

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB:

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε ξανά τη συσκευή σας. Αν ανοίξει το iTunes, κλείστε το.
 3. Πιέστε το πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο R στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε την Εκτέλεση εντολής.
 4. Στο παράθυρο "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε το εξής:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Κάντε κλικ στο "OK".
 6. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο usbaapl64.inf ή usbaapl.inf και επιλέξτε "Εγκατάσταση".

  Ενδέχεται να εμφανιστούν άλλα αρχεία που ξεκινούν με τη φράση usbaapl64 ή usbaapl. Εγκαταστήστε το αρχείο που λήγει σε ".inf". Αν δεν είστε βέβαιοι για το αρχείο που πρέπει να εγκαταστήσετε, κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο "Εξερεύνηση αρχείων", κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις "Λεπτομέρειες" για να βρείτε τον σωστό τύπο αρχείου. Πρέπει να εγκαταστήσετε το αρχείο πληροφοριών της Εγκατάστασης.
 7. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 8. Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ανοίξτε το iTunes.

Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται

Ελέγξτε τη Διαχείριση συσκευών για να διαπιστώσετε αν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ανοίξετε τη Διαχείριση συσκευών:

 1. Πιέστε το πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο R στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε την Εκτέλεση εντολής.
 2. Στο παράθυρο "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, κατόπιν, κάντε κλικ στο "OK". Θα πρέπει να ανοίξει η Διαχείριση συσκευών. 
 3. Βρείτε και επεκτείνετε την ενότητα "Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)".
 4. Αναζητήστε το πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB.

Αν δεν εμφανιστεί το πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB ή εμφανιστεί το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή":

 • Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με ένα άλλο καλώδιο USB.
 • Συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν άλλο υπολογιστή. Αν αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα και στον άλλο υπολογιστή, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν εμφανιστεί το πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB με ένα σύμβολο σφάλματος:

Αν εμφανιστεί το σύμβολο  ή  δίπλα στο πρόγραμμα οδήγησης Apple Mobile Device USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επανεκκινήστε την υπηρεσία φορητής συσκευής Apple (AMDS).
 2. Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα με το λογισμικό ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή και επιλύστε τα και, κατόπιν, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το αρχείο usbaapl64.inf ή usbaapl.inf ξανά.

 

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: