Αν χρειάζεστε βοήθεια με το συνθηματικό του Wi-Fi

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένα δίκτυο απαιτεί συνθηματικό. Μπορείτε επίσης να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δεν γνωρίζετε ή δεν μπορείτε να θυμηθείτε το συνθηματικό του δικτύου Wi-Fi.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν ένα δίκτυο απαιτεί συνθηματικό;

Δίπλα στο όνομα ενός δικτύου Wi-Fi που προστατεύεται με συνθηματικό εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδαριάς εικονίδιο κλειδαριάς.

Τι μπορώ να κάνω αν δεν γνωρίζω το συνθηματικό του Wi-Fi;

Αν η διαμόρφωση του δρομολογητή Wi-Fi έγινε από τον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαδικτύου:

 • Αναζητήστε μια ετικέτα στην πλαϊνή ή την κάτω πλευρά του δρομολογητή. Σε αυτήν μπορεί να εμφανίζεται το προεπιλεγμένο συνθηματικό.
       Network Name (SSID) [Όνομα δικτύου (SSID)]: XXXXX
       Network Key (Password) [Κλειδί δικτύου (Συνθηματικό)]: XXXXXXXXXX
 • Αν λάβατε ένα φυλλάδιο διαμόρφωσης από τον πάροχό σας, ανατρέξτε σε αυτό για τις πληροφορίες και το συνθηματικό του δικτύου.
 • Επικοινωνήστε με τον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια σχετικά με την ανάκτηση ή την επαναφορά του συνθηματικού Wi-Fi.


Αν ο δρομολογητής Wi-Fi ανήκει σε εσάς:

 • Αν κάποιος άλλος διαμόρφωσε το δίκτυό σας, ζητήστε βοήθεια από αυτό το άτομο.
 • Αν δεν έχετε δημιουργήσει ποτέ ένα προσωπικό συνθηματικό, ελέγξτε την επωνυμία του δρομολογητή Wi-Fi και επισκεφτείτε τον ιστότοπο της, για να βρείτε το προεπιλεγμένο συνθηματικό.
 • Για να επαναφέρετε το συνθηματικό, καλέστε τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή ανατρέξτε στον ιστότοπό του ή στον οδηγό χρήσης.


Αν χρησιμοποιείτε ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi σε βιβλιοθήκη, ξενοδοχείο, επιχείρηση ή άλλον κοινόχρηστο χώρο:

Τι μπορώ να κάνω αν γνωρίζω το συνθηματικό μου, αλλά δεν γίνεται αποδεκτό από το δίκτυο;

Στο iOS:

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
 3. Πατήστε «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας «Αγνόηση».
 4. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.

 

Στο macOS: 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στο «Δίκτυο» και κατόπιν επιλέξτε «Wi-Fi» στην πλαϊνή στήλη, στα αριστερά.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προηγμένα».
 4. Επιλέξτε το δίκτυο Wi‑Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Αφαίρεση» (–). Αν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση».
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».
 7. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.

 

Αν το συνθηματικό σας εξακολουθεί να μην γίνεται αποδεκτό από το δίκτυο:

Ημερομηνία δημοσίευσης: