Αν χρειάζεστε βοήθεια με το συνθηματικό Wi-Fi

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε αν ένα δίκτυο Wi-Fi απαιτεί συνθηματικό και τι πρέπει να κάνετε αν δεν το γνωρίζετε ή δεν το θυμάστε.

Πώς να ελέγξετε αν ένα δίκτυο απαιτεί συνθηματικό

Αν δίπλα στο όνομα ενός δικτύου Wi-Fi υπάρχει ένα εικονίδιο κλειδαριάς , τότε πρόκειται για δίκτυο που προστατεύεται με συνθηματικό.


Αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό Wi-Fi

Αν η διαμόρφωση του δρομολογητή Wi-Fi έγινε από τον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαδικτύου:

 • Αναζητήστε μια ετικέτα στην πλαϊνή ή την κάτω πλευρά του δρομολογητή. Το προεπιλεγμένο όνομα και το συνθηματικό του δικτύου μπορεί να αναγράφονται σε αυτήν. 
  Network Name (SSID) [Όνομα δικτύου (SSID)]: XXXXXXXXXX
  Network Key (Password) [Κλειδί δικτύου (Συνθηματικό)]: XXXXXXXX
 • Αν λάβατε ένα φυλλάδιο διαμόρφωσης από τον πάροχό σας, το προεπιλεγμένο όνομα και το συνθηματικό του δικτύου μπορεί να αναγράφονται σε αυτό.
 • Επικοινωνήστε με τον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια σχετικά με την ανάκτηση ή την επαναφορά του συνθηματικού Wi-Fi.

Αν ο δρομολογητής Wi-Fi ανήκει σε εσάς:

 • Αν κάποιος άλλος διαμόρφωσε το δίκτυό σας, ζητήστε βοήθεια από αυτό το άτομο.
 • Αν δεν έχετε δημιουργήσει ποτέ ένα προσωπικό συνθηματικό, ελέγξτε την επωνυμία του δρομολογητή Wi-Fi και επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο, για να βρείτε το προεπιλεγμένο συνθηματικό.
 • Για να επαναφέρετε το συνθηματικό, καλέστε τον κατασκευαστή του δρομολογητή, ελέγξτε τον ιστότοπό του ή ελέγξτε το εγχειρίδιο του δρομολογητή.

Αν χρησιμοποιείτε ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi σε βιβλιοθήκη, ξενοδοχείο, επιχείρηση ή άλλον κοινόχρηστο χώρο:

Αν γνωρίζετε το συνθηματικό Wi-Fi, αλλά δεν λειτουργεί

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi‑Fi.
 2. Πατήστε το  δίπλα στο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
 3. Πατήστε «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας «Αγνόηση».
  Αν εμφανίζεται η επιλογή «Είσοδος σε αυτό το δίκτυο» αντί της επιλογής «Αγνόηση αυτού του δικτύου», προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.
 4. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.

Σε Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «Δίκτυο».
 2. Επιλέξτε «Wi-Fi» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προηγμένα».
 4. Από τη λίστα των προτιμώμενων δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί κατάργησης (–) και επιβεβαιώστε την ενέργεια όταν σας ζητηθεί.
  Αν δεν βλέπετε το δίκτυό σας, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».
 7. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.

Αν το συνθηματικό σας εξακολουθεί να μην γίνεται αποδεκτό από το δίκτυο

Ημερομηνία δημοσίευσης: