Πώς να ορίσετε την αγνόηση ενός δικτύου Wi-Fi σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac

Αν δεν θέλετε η συσκευή Apple να συνδέεται αυτόματα σε ένα δίκτυο, μπορείτε να την ρυθμίσετε ώστε να αγνοεί αυτό το δίκτυο.

Η συσκευή Apple διατηρεί στη μνήμη της κάθε δίκτυο Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί με αυτή τη συσκευή και συνδέεται αυτόματα σε αυτό το δίκτυο ξανά κάθε φορά που βρίσκεται στην εμβέλειά του. Αν δεν θέλετε να επανασυνδέεται στο δίκτυο ή θέλετε να συνδεθεί με διαφορετικό συνθηματικό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα ώστε η συσκευή σας να αγνοεί αυτό το δίκτυο και το συνθηματικό του.
  

 

Αγνόηση δικτύου σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Πατήστε το  δίπλα στο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να αγνοήσει η συσκευή σας.
 3. Πατήστε «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν πατήστε «Αγνόηση» για επιβεβαίωση.

Αγνόηση δικτύου σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «Δίκτυο».
 2. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi από τη λίστα στα αριστερά.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προηγμένα».
 4. Το τμήμα «Wi-Fi» εμφανίζει τη λίστα «Προτιμώμενα δίκτυα». Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να αγνοεί ο Mac.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–) κάτω από τη λίστα. Αν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση».
 6. Κάντε κλικ στο «OK».
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».

Μάθετε περισσότερα

 • Αν χρησιμοποιείτε μια επιβλεπόμενη συσκευή η οποία διαχειρίζεται τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην έχετε την επιλογή για την αγνόηση αυτού του δικτύου. 
 • Αντί να ορίσετε την αγνόηση ενός δικτύου στη συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος» για αυτό το δίκτυο. Η συσκευή σας θα διατηρεί ακόμη το δίκτυο και το συνθηματικό του στη μνήμη της, αλλά δεν θα επιχειρεί να συνδεθεί σε αυτό αυτόματα. 
 • Στο Mac, μπορείτε επίσης να σύρετε το δίκτυο σε μια χαμηλότερη θέση στη λίστα «Προτιμώμενα δίκτυα». Αν ένα άλλο δίκτυο που υπάρχει στη λίστα είναι διαθέσιμο την ίδια χρονική στιγμή, ο Mac θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο προτού προσπαθήσει να συνδεθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο εμφανίζεται σε μεταγενέστερη θέση στη λίστα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: