Πληροφορίες για τις μπαταρίες φορητού υπολογιστή Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή Mac, να επιλύσετε προβλήματα με την μπαταρία και να λάβετε υπηρεσίες σέρβις.

Περιγραφή των μπαταριών στους φορητούς υπολογιστές Mac

Οι υπολογιστές MacBook, MacBook Air και MacBook Pro διαθέτουν μπαταρίες πολυμερών λιθίου για να παρέχουν μέγιστη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας σε μικρές διαστάσεις. Για την κατανόηση της τεχνολογίας των μπαταριών και της διάρκειας λειτουργίας τους, καλό είναι να γνωρίζετε την κοινή ορολογία για τις μπαταρίες:

 • Κύκλοι φόρτισης: Οι μπαταρίες προβλέπεται να λειτουργούν για έναν συγκεκριμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το άθροισμα των κύκλων πλήρους και μερικής αποφόρτισης σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να δείτε το όριο κύκλων φόρτισης για τον υπολογιστή σας ανατρέχοντας στο άρθρο Προσδιορισμός του αριθμού κύκλων φόρτισης μπαταρίας για φορητούς υπολογιστές Mac.
 • Χωρητικότητα πλήρους φόρτισης: Μετρούμενη σε mAH (μιλιαμπέρ-ώρες), αναφέρεται στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να περιέχει η μπαταρία, χωρίς την ενέργεια που απαιτείται για τον τερματισμό της λειτουργίας της συσκευής. Αυτός ο αριθμός μειώνεται καθώς εξαντλείται η μπαταρία με τη χρήση και την πάροδο του χρόνου.
 • Εναπομένουσα χωρητικότητα φόρτισης: Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει την τρέχουσα ποσότητα ενέργειας που απομένει στην μπαταρία μετρούμενη σε mAh (μιλιαμπέρ-ώρες). Η χρήση του υπολογιστή όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση αυτού του αριθμού, καθώς εξαντλείται η ενέργεια από την μπαταρία.
 • Αναλώθηκε / εξαντλήθηκε: Τα αναλώσιμα μέρη είναι αυτά που εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου καθώς χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά συστατικά τους. Οι μπαταρίες, λόγω των χημικών συστατικών τους, θεωρούνται αναλώσιμες και με την πάροδο του χρόνου χάνουν την ικανότητά τους να διατηρούν μια φόρτιση. Αν ο αριθμός κύκλων φόρτισης σε μια μπαταρία υπερβεί το αναμενόμενο όριο, η μπαταρία θεωρείται ότι αναλώθηκε.
 • Ελαττωματική: Οι μπαταρίες θεωρούνται ελαττωματικές όταν σταματούν να λειτουργούν λόγω ελαττώματος στο υλικό ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Οι ελαττωματικές μπαταρίες καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της Apple και τα εκτεταμένα συμβόλαια σέρβις.
 • Φορτίο: Ο όγκος δραστηριότητας που εκτελείται από μια εργασία ή εργασίες. Ορισμένες ενεργοβόρες διεργασίες επιβάλλουν μεγαλύτερο φορτίο στην μπαταρία και έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση.

Διαμόρφωση του Mac για πρώτη φορά

Κατά τη διαμόρφωση του Mac για πρώτη φορά, ορισμένες δραστηριότητες, όπως η διαμόρφωση των εφαρμογών Mail και Φωτογραφίες, η λήψη των αρχείων σας από το iCloud και η δημιουργία ευρετηρίου για τα αρχεία με το Spotlight μπορεί να χρησιμοποιήσουν περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται κατά τη συνήθη χρήση του Mac. 

Αν έχετε να μεταφέρετε μεγάλη ποσότητα δεδομένων μέσω Wi-Fi, μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης από τον Mac. Συνιστάται να διατηρήσετε τον υπολογιστή σας συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος για αυτό το χρονικό διάστημα. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας θα αρχίσει να αντανακλά τις συνήθεις δραστηριότητες που εκτελείτε στον Mac.

Το μενού κατάστασης της μπαταρίας

Η κύρια πηγή για την προβολή της κατάστασης της μπαταρίας είναι το μενού κατάστασης της μπαταρίας. Δείχνει πόση φόρτιση διαθέτει η μπαταρία και αν βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία φόρτισης. Αυτό το μενού βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής μενού:

Το μενού κατάστασης της μπαταρίας επίσης σας ενημερώνει αν η οθόνη σας ή οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Φωτεινότητα οθόνης» αν εμφανίζεται στην περιοχή «Κατανάλωση σημαντικής ενέργειας» και η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται στο 75%. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να κλείσετε τυχόν εφαρμογές που παρατίθενται για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Για να δείτε την κατάσταση υγείας της μπαταρίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option και κάντε κλικ στο εικονίδιο της μπαταρίας στη γραμμή μενού για να εμφανίσετε το μενού κατάστασης της μπαταρίας. Θα δείτε μία από τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης:

 • Κανονική: Η μπαταρία λειτουργεί κανονικά. 
 • Αντικατάσταση σύντομα: Η μπαταρία λειτουργεί κανονικά, αλλά διατηρεί λιγότερη φόρτιση από ό,τι όταν ήταν καινούργια. Πρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση υγείας της μπαταρίας ελέγχοντας κατά διαστήματα το μενού κατάστασης της μπαταρίας.
 • Αντικατάσταση τώρα: Η μπαταρία λειτουργεί κανονικά, αλλά διατηρεί σημαντικά λιγότερη φόρτιση από ό,τι όταν ήταν καινούργια. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τον υπολογιστή σας, αλλά αν η μειωμένη χωρητικότητα φόρτισης επηρεάζει την εμπειρία σας, θα πρέπει να τον πάτε σε ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.
 • Επισκευή μπαταρίας: Η μπαταρία δεν λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τον Mac όταν είναι συνδεδεμένος σε ένα κατάλληλο τροφοδοτικό ρεύματος, αλλά θα πρέπει να τον πάτε σε ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple το συντομότερο δυνατό.

Όταν ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών παρέχουν αναφορά για την κατάσταση υγείας της μπαταρίας, τα δεδομένα που αναφέρονται από αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να είναι ανακριβή και δεν αποτελούν καθοριστική ένδειξη πραγματικά μειωμένης διάρκειας λειτουργίας του συστήματος. Συνιστάται να βασίζεστε στις πληροφορίες που αναφέρονται στο μενού κατάστασης υγείας της μπαταρίας, που περιγράφεται παραπάνω.  

Βελτιστοποίηση διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας

Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή σας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας και από τον τρόπο χρήσης του. Δείτε παρακάτω ορισμένες ρυθμίσεις και βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την μπαταρία του MacBook, του MacBook Air ή του MacBook Pro.

Εξοικονόμηση ενέργειας στις Προτιμήσεις συστήματος

Το τμήμα παραθύρου «Ενέργεια» στις Προτιμήσεις συστήματος διαθέτει επιλογές που βοηθούν στη βελτίωση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή Mac όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Για παράδειγμα, η ρύθμιση της οθόνης για μετάβαση σε λειτουργία ύπνου όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας απενεργοποιεί προσωρινά τον οπίσθιο φωτισμό και βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.

Η κατάργηση της επιλογής «Ενεργοποίηση Power Nap κατά τη λειτουργία με μπαταρία» μπορεί επίσης να επεκτείνει τη φόρτιση της μπαταρίας.

Στους υπολογιστές MacBook Pro 2016, η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται στο 75% όταν αποσυνδέετε τον υπολογιστή από την παροχή ρεύματος, αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Μικρή μείωση της φωτεινότητας της οθόνης κατά τη λειτουργία με μπαταρία».

Το παραπάνω παράδειγμα είναι από το OS X Mountain Lion v10.8.4. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η Αυτόματη εναλλαγή γραφικών και το PowerNap δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους φορητούς υπολογιστές Mac ή τις εκδόσεις του macOS.

Προσαρμογή φωτεινότητας πληκτρολογίου και οθόνης

Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του φορητού υπολογιστή Mac διαθέτει ρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας:

 • Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν επιλέξτε «Πληκτρολόγιο». Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου σε χαμηλό φωτισμό» ώστε να επιτραπεί η αυτόματη μείωση ή αύξηση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
 • Στο τμήμα «Πληκτρολόγιο» των Προτιμήσεων συστήματος, μπορείτε επίσης να επιτρέψετε την απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου μετά από μια περίοδο αδράνειας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα F5 και F6 για να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου και να τη ρυθμίσετε όσο πιο χαμηλά γίνεται, έτσι ώστε να μπορείτε ωστόσο να βλέπετε τα πλήκτρα. 

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και η ενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής της οθόνης μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν επιλέξτε «Οθόνες». Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας» για να επιτρέψετε τη μείωση ή την αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης με βάση τα επίπεδα φωτισμού του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού κατάστασης της μπαταρίας για να μειώσετε γρήγορα τη φωτεινότητα της οθόνης στο 75%. Από το μενού κατάστασης της μπαταρίας, επιλέξτε «Φωτεινότητα οθόνης» στην ενότητα «Κατανάλωση σημαντικής ενέργειας».

Για να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη φωτεινότητα της οθόνης σε ένα άνετο επίπεδο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα F1 και F2.

MacBook Pro με Touch Bar

Αν χρησιμοποιείτε ένα νέο MacBook Pro, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας  στο Control Strip στη δεξιά πλευρά του Touch Bar. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κουμπιά φωτεινότητας του πληκτρολογίου, πατήστε  στο Control Strip:

Το Control Strip επεκτείνεται και μπορείτε να πατήσετε     για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και     για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου:

Απόδοση γραφικών και επίπτωση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας

Οι φορητοί υπολογιστές MacBook Pro 15 ιντσών και 17 ιντσών συνήθως περιλαμβάνουν δύο επεξεργαστές γραφικών ή μονάδες GPU. Θα τις δείτε ενδεχομένως να αναφέρονται ως αυτόνομη GPU και ενσωματωμένη GPU.

Η αυτόνομη GPU γενικώς παρέχει σημαντική απόδοση έναντι υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η ενσωματωμένη GPU εξασφαλίζει βέλτιστη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτει την απόδοση μιας αυτόνομης GPU.

Για βέλτιστη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη GPU. Τα παρακάτω άρθρα παρέχουν βήματα για τη χρήση αυτών των διαφορετικών μονάδων GPU και πληροφορίες για το τι μπορεί να προκαλέσει την απροσδόκητη χρήση της αυτόνομης GPU:

Απενεργοποίηση λειτουργιών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ενέργεια

Οι φορητοί υπολογιστές Mac διαθέτουν ορισμένες ενσωματωμένες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.

 • Αν δεν χρειάζεστε Wi-Fi ή Bluetooth, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το AirPort ή το Bluetooth από τα εικονίδια της γραμμής μενού ή από τις Προτιμήσεις συστήματος. Αυτό θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Οι εξωτερικές συσκευές USB, FireWire, Thunderbolt, κάρτα SD και Expresscard που προστίθενται στον φορητό υπολογιστή μπορεί επίσης να καταναλώνουν ενέργεια και θα πρέπει να αποσυνδέονται για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας.
 • Αφαιρέστε οποιαδήποτε CD ή DVD από την ενσωματωμένη μονάδα SuperDrive (αν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει) για να αποφύγετε την περιστροφή της μονάδας κατά διαστήματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταριών

Ένα εξαιρετικό σημείο για να ξεκινήσετε κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας είναι τα ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον φορητό υπολογιστή Mac. Ακολουθήστε τα βήματα στα παρακάτω άρθρα:

Αν τα Διαγνωστικά Apple σας ενημερώνουν ότι η μπαταρία σας χρειάζεται σέρβις και αναφέρουν τον κωδικό PPT004, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε αυτό το πρόβλημα εκτελώντας τα Διαγνωστικά Apple μέσω του διαδικτύου, όπου χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διαγνωστικών. Για να το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε τον Mac επιλέγοντας «Τερματισμός» από το μενού Apple (). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον Mac. Πατήστε αμέσως παρατεταμένα τον συνδυασμό πλήκτρων Option-D μέχρι να ξεκινήσουν τα Διαγνωστικά Apple.

Αν με την εκτέλεση των Διαγνωστικών Apple μέσω διαδικτύου επιβεβαιωθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Apple ή πηγαίνετε τον υπολογιστή σας σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή ένα Κατάστημα λιανικής πώλησης Apple. Αυτοί θα σας ενημερώσουν ποιες επιλογές σέρβις και υποστήριξης έχετε στη διάθεσή σας.

Αν δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα με τα Διαγνωστικά Apple ή το Apple Hardware Test, διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας.

Η διάρκεια της μπαταρίας μου είναι χαμηλή

 1. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχική διαμόρφωση του Mac. Κατά τη χρήση του Mac για πρώτη φορά, δραστηριότητες όπως η διαμόρφωση των εφαρμογών Mail και Φωτογραφίες, η μετεγκατάσταση του περιεχομένου iCloud και η δημιουργία ευρετηρίου για τα αρχεία με το Spotlight χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται κατά τη συνήθη χρήση του Mac. Αν έχετε να μεταφέρετε μεγάλη ποσότητα δεδομένων, μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για την επαναφορά της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας στη μέση ημερήσια χρήση.
 2. Προσδιορίστε ποια πρέπει να είναι η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας για το προϊόν που χρησιμοποιείτε. Ο ιστότοπος Τεχνικές προδιαγραφές παρέχει την αναμενόμενη διάρκεια λειτουργίας των μπαταριών Apple. Οι επιμέρους πληροφορίες για τη χρήση ασύρματης πρόσβασης στο web και τον χρόνο αναμονής περιλαμβάνονται στις Τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προϊόν.
 3. Μάθετε πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις συνήθεις αιτίες αποφόρτισης της μπαταρίας:
 • Βελτιστοποιήστε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας ακολουθώντας τις υποδείξεις της ενότητας Βελτιστοποίηση διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
 • Μάθετε πώς οι εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της μπαταρίας του Mac. Ορισμένες εφαρμογές, όπως τα προγράμματα περιήγησης, το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και τα βιντεοπαιχνίδια, απαιτούν περισσότερη ισχύ ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποιείτε. Ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις του λογισμικού σας, καθώς είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις.
 • Ρυθμίστε την αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και το λογισμικό συγχρονισμού έτσι ώστε να εκτελούνται μόνο όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μια παροχή ρεύματος ή να διακόπτονται όταν η στάθμη της μπαταρίας πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
 • Ελέγξτε την Παρακολούθηση δραστηριότητας για τυχόν διεργασίες λογισμικού που δεν λειτουργούν σωστά, ειδικά μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού ή νέου λειτουργικού συστήματος. Η εγκατάσταση ενημερώσεων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης για όλες τις εφαρμογές.
 • Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την μπαταρία μετά τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπολογιστή και τον έλεγχο για διεργασίες λογισμικού που δεν λειτουργούν σωστά, πραγματοποιήστε έλεγχο σε Ασφαλή λειτουργία. Η Ασφαλής λειτουργία περιορίζει τα ενεργά στοιχεία στο σύστημα και επιτρέπει τον έλεγχο σε ένα πιο λιτό περιβάλλον. Αν η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας είναι καλύτερη σε Ασφαλή λειτουργία, ίσως χρειάζεται να κάνετε περαιτέρω απομόνωση λογισμικού για τα στοιχεία που έχουν απενεργοποιηθεί από την Ασφαλή λειτουργία, ώστε να προσδιορίσετε σε τι οφείλεται η κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής δεν λειτουργεί σε Ασφαλή λειτουργία.

Η μπαταρία μου δεν φορτίζεται

Επιβεβαιώστε τη σωστή ένταση του τροφοδοτικού AC για τον υπολογιστή. Ένα τροφοδοτικό ρεύματος με διαβάθμιση για χαμηλότερη ένταση από αυτήν που απαιτείται για το σύστημα ενδέχεται να μην φορτίζει αξιόπιστα τον υπολογιστή.

Για βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό του κατάλληλου τροφοδοτικού, ανατρέξτε στο άρθρο Βρείτε το κατάλληλο τροφοδοτικό ρεύματος και καλώδιο για τον φορητό υπολογιστή σας Mac. Πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων με τροφοδοτικά θα βρείτε στο άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα τροφοδοτικά MagSafe. Αν τα προβλήματα παραμένουν, πραγματοποιήστε επαναφορά του SMC.

Η μπαταρία μου δεν φορτίζεται στο 100%

Περιστασιακά, η μπαταρία ενδέχεται να μην εμφανίζει ένδειξη πλήρους φόρτισης (100%) στο macOS, ακόμη και μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού ρεύματος για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία ενδέχεται να εμφανίζει διακοπή της φόρτισης μεταξύ του 93 τοις εκατό και του 99 τοις εκατό. Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική και βοηθά στην επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Η μπαταρία μου δεν αναγνωρίζεται

Αν η μπαταρία στο MacBook, το MacBook Air ή το MacBook Pro αποφορτιστεί πλήρως, θα τεθεί σε κατάσταση χαμηλής ισχύος για να διασφαλίσει την ικανότητα φόρτισής της στο μέλλον.

Συνδέστε τον φορητό υπολογιστή Mac στην παροχή ρεύματος και αφήστε τον να φορτίσει για τουλάχιστον πέντε λεπτά. Αν η οθόνη «συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα» παραμένει μετά τη φόρτιση για πέντε λεπτά, πραγματοποιήστε επαναφορά του SMC

Δεν εμφανίζεται η προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Αν δεν λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν η μπαταρία σας έχει χαμηλή φόρτιση, που συνήθως αναφέρεται σε φόρτιση κάτω από 15%, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το εικονίδιο της γραμμής μενού της μπαταρίας είναι απενεργοποιημένο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο του μενού κατάστασης της μπαταρίας:

 1. Ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενέργεια».
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Εμφάνιση κατάστασης μπαταρίας στη γραμμή μενού» για την εμφάνιση του στοιχείου του μενού κατάστασης της μπαταρίας.

Οι φορητοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν OS X Mavericks v10.9 ή νεότερη έκδοση εμφανίζουν την προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, όταν η μπαταρία έχει περίπου 10 λεπτά εναπομένουσας ισχύος. Οι παλαιότερες εκδόσεις του OS X το αναφέρουν αυτό όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι στο 15% ή λιγότερο.

Σέρβις της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή Mac

Στους υπολογιστές MacBook, MacBook Air και MacBook Pro με ενσωματωμένες μπαταρίες, η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή ένα Κατάστημα λιανικής πώλησης Apple. Αν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε οι ίδιοι μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό σας, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Οι παρακάτω φορητοί υπολογιστές Mac διαθέτουν ενσωματωμένες μπαταρίες:

 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2009) και νεότερα μοντέλα 
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015) και νεότερα μοντέλα
 • Όλοι οι υπολογιστές MacBook Air
 • Όλοι οι υπολογιστές MacBook Pro με οθόνη Retina
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2009) και νεότερα μοντέλα, MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2009) και νεότερα μοντέλα 

Οι περισσότεροι παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές Mac διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες που μπορείτε να αντικαταστήσετε οι ίδιοι. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή ένα Κατάστημα λιανικής πώλησης Apple για βοήθεια σχετικά με το σέρβις μιας αφαιρούμενης μπαταρίας.

Πληροφορίες εγγύησης μπαταρίας

Η Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους Apple περιλαμβάνει κάλυψη αντικατάστασης για ελαττωματική μπαταρία. Αν έχετε αγοράσει ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για τον φορητό υπολογιστή Mac, η Apple θα αντικαταστήσει την μπαταρία του φορητού υπολογιστή χωρίς χρέωση, αν διατηρεί λιγότερο από το 80 τοις εκατό της αρχικής της χωρητικότητας. Αν δεν διαθέτετε κάλυψη, μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία με την αντίστοιχη χρέωση. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: