Λάβετε βοήθεια για τη μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή Mac, να επιλύσετε προβλήματα με την μπαταρία και να λάβετε υπηρεσίες σέρβις.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή εξαρτάται από τη διαμόρφωση του υπολογιστή και από τον τρόπο χρήσης του. Δείτε παρακάτω ορισμένες ρυθμίσεις και βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την μπαταρία του υπολογιστή σας.

Έλεγχος προτιμήσεων μπαταρίας

Το τμήμα παραθύρου «Μπαταρία» στις Προτιμήσεις συστήματος έχει ρυθμίσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή σας Mac. Για να δείτε τις ρυθμίσεις της Μπαταρίας, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Μπαταρία» ή «Ενέργεια» και, κατόπιν, επιλέξτε την καρτέλα «Μπαταρία». 

Επιλογές μπαταρίας παραθύρου «Μπαταρία» στις «Προτιμήσεις συστήματος»

Το παραπάνω παράδειγμα είναι από το macOS Big Sur. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η Αυτόματη εναλλαγή γραφικών και το Power Nap δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους φορητούς υπολογιστές Mac ή στις εκδόσεις του macOS.

Για τη μέγιστη διάρκεια ζωή μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Ενεργοποιήστε την επιλογή «Μικρή μείωση της φωτεινότητας της οθόνης κατά τη λειτουργία με μπαταρία». Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στο Mac σας να προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης στο 75% όταν αποσυνδέετε τον υπολογιστή από την παροχή ρεύματος.
 • Απενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση Power Nap κατά τη λειτουργία με μπαταρία». Αυτή η ρύθμιση εμποδίζει το Mac σας να ελέγχει για αλληλογραφία ή άλλες ενημερώσεις του iCloud κατά την κατάσταση ύπνου, κάτι που βελτιώνει τον χρόνο αναμονής.
 • Ενεργοποιήστε την επιλογή «Βελτιστοποίηση ροής βίντεο κατά τη λειτουργία με μπαταρία». Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αναπαραγωγή βίντεο υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) κατά τη λειτουργία με μπαταρία, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια.
 • Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη εναλλαγή γραφικών». Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στα μοντέλα MacBook Pro με πολλούς επεξεργαστές γραφικών να πραγματοποιούν αυτόματα εναλλαγή μεταξύ αυτών, για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης

Από προεπιλογή, η οθόνη σας προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα, ώστε να εξοικονομεί ενέργεια. Αν απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα για την εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα αυτόματα, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας». Μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα χειροκίνητα.

Έλεγχος της υγείας της μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας σας στις προτιμήσεις μπαταρίας ή στο μενού κατάστασης της μπαταρίας:

 • Στο macOS Big Sur, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Μπαταρία», επιλέξτε «Μπαταρία» στην πλαϊνή στήλη και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο «Υγεία μπαταρίας».
 • Σε macOS Catalina ή προηγούμενη έκδοση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option και κάντε κλικ στο εικονίδιο μπαταρίας στη γραμμή μενού, για να εμφανίσετε το μενού κατάστασης της μπαταρίας.

Θα δείτε μία από τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης:

 • Κανονική: Η μπαταρία λειτουργεί κανονικά. 
 • Συνιστάται σέρβις: Η δυνατότητα της μπαταρίας να διατηρεί φόρτιση είναι μικρότερη από ό,τι όταν ήταν καινούρια ή δεν λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το Mac, αλλά πρέπει να το πάτε σε ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για να γίνει αξιολόγηση της μπαταρίας.

Για να βρείτε υπηρεσίες σέρβις για την μπαταρία σας, επικοινωνήστε με την Apple.

Σε προηγούμενες εκδόσεις του macOS, η κατάσταση μπαταρίας μπορεί να εμφανίζει το μήνυμα «Αντικατάσταση σύντομα», «Αντικατάσταση τώρα» ή «Επισκευή μπαταρίας» αν η μπαταρία διατηρεί λιγότερη φόρτιση από ό,τι όταν ήταν καινούρια ή χρειάζεται σέρβις. Αν η μειωμένη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας επηρεάζει την εμπειρία σας, προγραμματίστε αξιολόγηση της μπαταρίας σε ένα Apple Store ή σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.

Όταν ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών παρέχουν αναφορά για την κατάσταση υγείας της μπαταρίας, τα δεδομένα που αναφέρονται από αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να είναι ανακριβή και δεν αποτελούν καθοριστική ένδειξη πραγματικά μειωμένης διάρκειας λειτουργίας του συστήματος. Συνιστάται να βασίζεστε στις πληροφορίες που αναφέρονται στο μενού κατάστασης υγείας της μπαταρίας, που περιγράφεται παραπάνω.  

Διάγνωση προβλημάτων με την μπαταρία

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε το υλισμικό σας, να εντοπίσετε εφαρμογές ή λειτουργίες που συμβάλλουν στην υψηλή χρήση ενέργειας και να επιλύσετε προβλήματα με τη φόρτιση.

Εκτέλεση διαγνωστικών

Ένα εξαιρετικό σημείο για να ξεκινήσετε κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας είναι τα ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον φορητό υπολογιστή Mac. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα Διαγνωστικά Apple στο Mac.

Αν δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα με τα Διαγνωστικά Apple, διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας.

Έλεγχος του μενού κατάστασης της μπαταρίας

Το μενού κατάστασης της μπαταρίας δείχνει πόση φόρτιση διαθέτει η μπαταρία και αν βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία φόρτισης. Αυτό το μενού βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής μενού:

Γραμμή μενού του macOS Big Sur με το μενού μπαταρίας ανοιχτό

Το μενού κατάστασης της μπαταρίας, επίσης, σας ενημερώνει αν η οθόνη ή οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να κλείσετε τυχόν εφαρμογές που παρατίθενται για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Αν χρησιμοποιείτε βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας στο macOS Big Sur, θα δείτε επιπλέον πληροφορίες όταν το Mac είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, όπως αν η φόρτιση τίθεται σε παύση ή όταν η μπαταρία σας είναι πλήρως φορτισμένη. Αν η φόρτιση τεθεί σε παύση και χρειάζεται να φορτίσετε πλήρως το Mac συντομότερα, κάντε κλικ στην επιλογή «Πλήρης φόρτιση τώρα».

Επίλυση προβλημάτων με τη φόρτιση

Λάβετε βοήθεια για άλλα προβλήματα, όπως αν το Mac σας δεν αναγνωρίζει ένα τροφοδοτικό ρεύματος ή δεν φορτίζεται στο 100%.

Εάν το Mac σας δεν φορτίζεται

Επιβεβαιώστε τη σωστή ένταση του τροφοδοτικού AC για τον υπολογιστή. Ένα τροφοδοτικό ρεύματος με διαβάθμιση για χαμηλότερη ένταση από αυτήν που απαιτείται για το σύστημα ενδέχεται να μην φορτίζει αξιόπιστα τον υπολογιστή. Αν δεν είστε σίγουροι ποιο τροφοδοτικό ρεύματος να χρησιμοποιήσετε, μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο τροφοδοτικό ρεύματος και καλώδιο για τον φορητό υπολογιστή Mac.

Για περισσότερη βοήθεια, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το τροφοδοτικό ρεύματος USB-C δεν φορτίζει τον φορητό υπολογιστή Mac. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε το Mac σας, κλείστε την οθόνη για 30 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, δοκιμάστε να το φορτίσετε ξανά. Εναλλακτικά, αν έχετε ένα Mac με βάση Intelεπαναφέρετε τον SMC.

Αν το Mac σας δεν φορτίζεται στο 100%

Αν χρησιμοποιείτε βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας στο macOS Big Sur ή χρησιμοποιείτε macOS Catalina ή προηγούμενη έκδοση, περιστασιακά η μπαταρία ενδέχεται να μην εμφανίζει πλήρη φόρτιση (100%) σε macOS, ακόμη κι όταν το τροφοδοτικό ρεύματος έχει παραμείνει συνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική και συμβάλλει στην επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 

Σέρβις της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή Mac

Στους υπολογιστές MacBook, MacBook Air και MacBook Pro με ενσωματωμένες μπαταρίες, η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή σε ένα Apple Store. Αν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε οι ίδιοι μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ορισμένοι παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές Mac διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες που μπορείτε να αντικαταστήσετε οι ίδιοι. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή ένα Apple Store για βοήθεια σχετικά με το σέρβις μιας αφαιρούμενης μπαταρίας.

Πληροφορίες εγγύησης μπαταρίας

Η Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους Apple περιλαμβάνει κάλυψη αντικατάστασης για ελαττωματική μπαταρία. Αν έχετε αγοράσει ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για τον φορητό υπολογιστή Mac, η Apple θα αντικαταστήσει την μπαταρία του φορητού υπολογιστή χωρίς χρέωση, αν διατηρεί λιγότερο από το 80 τοις εκατό της αρχικής της χωρητικότητας. Αν δεν διαθέτετε κάλυψη, μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία με την αντίστοιχη χρέωση. 

Περιγραφή των μπαταριών στους φορητούς υπολογιστές Mac

Οι υπολογιστές MacBook, MacBook Air και MacBook Pro διαθέτουν μπαταρίες πολυμερών λιθίου για να παρέχουν μέγιστη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας σε μικρές διαστάσεις. Για την κατανόηση της τεχνολογίας των μπαταριών και της διάρκειας λειτουργίας τους, καλό είναι να γνωρίζετε την κοινή ορολογία για τις μπαταρίες:

 • Κύκλοι φόρτισης: Οι μπαταρίες προβλέπεται να λειτουργούν για έναν συγκεκριμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το άθροισμα των κύκλων πλήρους και μερικής αποφόρτισης σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να δείτε το όριο κύκλων φόρτισης για τον υπολογιστή ανατρέχοντας στο άρθρο Προσδιορισμός του αριθμού κύκλων φόρτισης μπαταρίας για φορητούς υπολογιστές Mac.
 • Χωρητικότητα πλήρους φόρτισης: Μετρούμενη σε mAH (μιλιαμπέρ/ώρα), αναφέρεται στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να περιέχει η μπαταρία, χωρίς την ενέργεια που απαιτείται για τον τερματισμό της λειτουργίας της συσκευής. Αυτός ο αριθμός μειώνεται καθώς εξαντλείται η μπαταρία με τη χρήση και την πάροδο του χρόνου.
 • Εναπομένουσα χωρητικότητα φόρτισης: Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει την τρέχουσα ποσότητα ενέργειας που απομένει στην μπαταρία μετρούμενη σε mAh (μιλιαμπέρ/ώρα). Η χρήση του υπολογιστή όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση αυτού του αριθμού, καθώς εξαντλείται η ενέργεια από την μπαταρία.
 • Ελαττωματική: Οι μπαταρίες θεωρούνται ελαττωματικές όταν σταματούν να λειτουργούν λόγω ελαττώματος στο υλικό ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Οι ελαττωματικές μπαταρίες καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της Apple και τα εκτεταμένα συμβόλαια σέρβις.
 • Φορτίο: Ο όγκος δραστηριότητας που εκτελείται από μια εργασία ή εργασίες. Ορισμένες ενεργοβόρες διεργασίες επιβάλλουν μεγαλύτερο φορτίο στην μπαταρία και έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: