Άνοιγμα παλαιότερων αρχείων iWork σε νεότερες εκδόσεις των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote

Μάθετε τι να περιμένετε όταν χρησιμοποιείτε το iWork για Mac, για να ανοίξετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με παλαιότερες εκδόσεις του iWork ή όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή εγγράφων σε μορφή iWork ’09.

Το iWork '09 δεν είναι συμβατό με το macOS Catalina 10.15 ή νεότερες εκδόσεις. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές iWork με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα, ενημερώστε τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.

Άνοιγμα παλαιότερου εγγράφου iWork

Με τις τρέχουσες εκδόσεις των εφαρμογών iWork για Mac μπορείτε να ανοίγετε έγγραφα που δημιουργήθηκαν σε οποιαδήποτε έκδοση του iWork. Για να ανοίξετε ένα παλαιότερο έγγραφο iWork στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote, κάντε διπλό κλικ στο έγγραφο ή ανοίξτε το μέσα από την εφαρμογή:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα. 
 2. Επιλέξτε το αρχείο.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα».

Αν δείτε ένα παράθυρο «Προειδοποιήσεις»

Όταν ανοίγετε ένα παλαιότερο έγγραφο iWork, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο «Προειδοποιήσεις». Αυτό το παράθυρο εμφανίζει μια λίστα λειτουργιών στο έγγραφό σας οι οποίες υποστηρίζονται στην παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής, αλλά δεν είναι διαθέσιμες στις νεότερες εκδόσεις του iWork για Mac.

Ειδοποίηση Numbers «Αυτό το υπολογιστικό φύλλο Numbers ίσως να φαίνεται διαφορετικό.»

Διαβάστε για τις αλλαγές που συμβαίνουν όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση ενός εγγράφου iWork.


Αποθήκευση παλαιότερου εγγράφου iWork

Την πρώτη φορά που αποθηκεύετε ή επεξεργάζεστε ένα παλαιότερο έγγραφο iWork, πρέπει να επιβεβαιώσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να χειριστεί το iWork το ενημερωμένο έγγραφο:

Παράθυρο υπολογιστικού φύλλου Numbers «Θέλετε να αναβαθμιστεί αυτό το υπολογιστικό φύλλο;» παράθυρο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή «Αναβάθμιση», για να μετατρέψετε το υπάρχον έγγραφο στη νέα μορφή.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση», για να ακυρώσετε την αποθήκευση ή την επεξεργασία και να αφήσετε το έγγραφο στην αρχική του κατάσταση.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία αντιγράφου», για να μετατρέψετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στη νέα μορφή και να διατηρήσετε το αρχικό έγγραφο στην παλαιά μορφή iWork.


Επιστροφή αναβαθμισμένου εγγράφου σε προηγούμενη μορφή

Αν έχετε ήδη προβεί σε αναβάθμιση του εγγράφου σας στη νέα μορφή αρχείου iWork και θέλετε να το επαναφέρετε σε μια έκδοση η οποία να είναι συμβατή με προηγούμενες εφαρμογές iWork, έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση

 • Επιλέξτε Αρχείο > Επιστροφή σε. Αυτή η επιλογή καταργεί τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει και επαναφέρει το έγγραφο στην έκδοση που είχε αποθηκευτεί στην παλαιότερη έκδοση του iWork.

Αποθήκευση αντιγράφου σε μορφή iWork ’09

 • Αν έχετε επεξεργαστεί το έγγραφο και θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο ως έγγραφο iWork '09. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Pages '09», «Numbers '09» ή «Keynote '09» ως τη μορφή αρχείου. Ανατρέξτε στις αλλαγές που προκύπτουν κατά την εξαγωγή αρχείων σε iWork ’09 για πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλλαγές στο έγγραφο.

Αλλαγές που προκύπτουν κατά την αναβάθμιση ενός εγγράφου iWork

Όλες οι εφαρμογές:

 • Καταργείται η περιστροφή από πίνακες και γραφήματα.
 • Αφαιρείται το γέμισμα των πινάκων.
 • Καταργείται η ομαδοποίηση των ομαδοποιημένων σφηνών σε γραφήματα πίτας.
 • Διαγράφονται τα μεταδεδομένα Spotlight.

Pages:

 • Δεν υποστηρίζεται η ανίχνευση αλλαγών σε πίνακες, κεφαλίδες, υποσέλιδα και κύρια αντικείμενα. Οι ανιχνευμένες αλλαγές σε αυτές τις τοποθεσίες γίνονται αποδεκτές ως τελικές.
 • Καταργούνται οι σύνδεσμοι προς άλλα αρχεία της εφαρμογής Pages.

Numbers:

 • Κατηγορίες πίνακα
  • Οι συλλογές γραμμών σε έναν πίνακα με κατηγορίες αναφέρονται πλέον ως «ομάδες».
  • Μια νέα στήλη η οποία περιέχει ονόματα ομάδων προστίθεται στον πίνακα. Η στήλη εμφανίζεται μόνο αν οι κατηγορίες είναι ενεργοποιημένες. Δεν επηρεάζει τις διευθύνσεις των στηλών σε τύπους ή γραφήματα.
  • Τα ονόματα των συναρτήσεων στους υπολογισμούς για κάθε ομάδα εμφανίζονται πλέον σε ξεχωριστές γραμμές ετικετών.

Keynote:

 • Καταργείται η ρύθμιση «Απαίτηση συνθηματικού για έξοδο από την παρουσίαση». Για να αλλάξετε συνθηματικό, επιλέξτε Keynote > Προτιμήσεις > Παρουσίαση και στη συνέχεια επιλέξτε «Απαίτηση συνθηματικού για την έξοδο από παρουσιάσεις». Εισαγάγετε ένα συνθηματικό όταν σας ζητηθεί και στη συνέχεια πατήστε «Ορισμός συνθηματικού». Αυτό το συνθηματικό ισχύει για κάθε αναπαραγωγή παρουσίασης σε αυτόν τον υπολογιστή.
 • Οι διαφάνειες με εσοχές πάνω από έξι επίπεδα προβιβάζονται στο επίπεδο έξι.
 • Καταργούνται οι σύνδεσμοι προς άλλα αρχεία της εφαρμογής Keynote.
 • Καταργείται η περιστροφή από δεσμευτικά θέσης αντικειμένων.
 • Οι μεταβάσεις που δεν είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Keynote για Mac μετατρέπονται σε «Διάλυση». 
 • Η μετάβαση «Στροφή» μετονομάζεται σε «Αναστροφή αντικειμένου».
 • Οι αναπτύξεις σύγκλισης μετατρέπονται σε «Διάλυση».
 • Καταργούνται οι αναπτύξεις από τις κύριες διαφάνειες και τα υπομνήματα γραφήματος.
 • Οι έξυπνες αναπτύξεις μετατρέπονται σε γκαλερί εικόνων.

Αλλαγές που προκύπτουν κατά την εξαγωγή αρχείων σε iWork ’09

Όλες οι εφαρμογές:

 • Καταργούνται τα στιλ των αρχιγραμμάτων. 
 • Η αυτόματη προσαρμογή για τις ετικέτες τιμής σειράς σε γραφήματα είναι απενεργοποιημένη. Οι ετικέτες ενδέχεται να αλληλοκαλύπτονται. 
 • Η αυτόματη προσαρμογή για τις γραμμές σφάλματος σε γραφήματα είναι απενεργοποιημένη. Οι γραμμές σφάλματος ενδέχεται να αλληλοκαλύπτονται. 
 • Τα γραφήματα δείχνουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των δεδομένων τους και όχι όλα τα σημεία δεδομένων.
 • Οι καμπύλες σκιές και οι σκιές επαφών μετατρέπονται σε αναπτυσσόμενες σκιές.
 • Αφαιρούνται τα σχόλια στα αντικείμενα.
 • Τα αγκυρωμένα αντικείμενα μετατρέπονται σε αιωρούμενα ή εμβόλιμα αντικείμενα.
 • Αφαιρούνται οι τύποι που δεν είναι διαθέσιμοι σε iWork ’09. Γίνεται εξαγωγή των τελευταίων υπολογισμένων τιμών.
 • Τα διαδραστικά γραφήματα μετατρέπονται σε κανονικά γραφήματα.
 • Τα γραφήματα φυσαλίδων μετατρέπονται σε γραφήματα διασποράς.
 • Τα γραφήματα δακτυλίου μετατρέπονται σε γραφήματα πίτας.
 • Τα σχέδια μετατρέπονται σε ομάδες γραμμών και σχημάτων.
 • Αφαιρούνται οι γκαλερί εικόνων. Από κάθε γκαλερί γίνεται εξαγωγή μίας εικόνας.
 • Δεν υποστηρίζονται πίνακες από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως στα αραβικά ή τα εβραϊκά).
 • Το κατακόρυφο κείμενο (όπως στα κινεζικά, τα ιαπωνικά και τα κορεατικά) δεν υποστηρίζεται πλήρως στο iWork '09.
 • Αφαιρούνται οι απαντήσεις από σχόλια νημάτων.
 • Οι στρογγυλεμένες γωνίες στα γραφήματα μετατρέπονται σε τετραγωνισμένες γωνίες. 
 • Οι εξισώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote μετατρέπονται σε εικόνες όταν γίνεται εξαγωγή σε iWork '09.
 • Τα διαβαθμισμένα γεμίσματα κειμένου μετατρέπονται σε σταθερά χρώματα.
 • Τα γεμίσματα εικόνας μετατρέπονται σε σταθερά χρώματα.
 • Οι μη συμπαγείς περιγραμμίσεις κειμένου μετατρέπονται σε συμπαγείς.
 • Τα ενσωματωμένα βίντεο ιστού μετατρέπονται σε εικόνες που συνδέονται με τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Pages:

 • Οι πίνακες περιεχομένων μετατρέπονται σε απλό κείμενο. Δεν ενημερώνονται αυτόματα στο Pages '09.
 • Το κείμενο με κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως στα αραβικά και τα εβραϊκά) δεν υποστηρίζεται πλήρως στο Pages '09.
 • Αφαιρούνται οι σχολιασμοί.
 • Αφαιρούνται τα φόντα σελίδας.
 • Καταργούνται οι σύνδεσμοι προς τις σελίδες.
 • Καταργούνται οι υπότιτλοι από πίνακες που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο.

Numbers:

 • Αν ένα έγγραφο περιέχει φίλτρα «Ή» εντός μιας στήλης και φίλτρα «ΚΑΙ» μεταξύ των στηλών, γίνεται εξαγωγή όλων των κανόνων που διέπουν τα φίλτρα, ενώ τα φίλτρα «ΚΑΙ» μετατρέπονται σε φίλτρα «Ή».
 • Καταργούνται τα φίλτρα που βασίζονται σε διάρκεια και οι επισημάνσεις υπό όρους.
 • Δεν υποστηρίζονται φύλλα με κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως στα αραβικά ή τα εβραϊκά).
 • Κατηγορίες πίνακα
  • Οι κατηγορίες που πραγματοποιούν ομαδοποίηση κατά ημέρα της εβδομάδας τροποποιούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούν ομαδοποίηση κατά μοναδικές τιμές.
  • Οι αναφορές γραφημάτων σε συνόψεις αντικαθίστανται από τις τελευταίες υπολογισμένες τιμές.
  • Τα γραφήματα με αναφορές σε ένα εύρος το οποίο περιλαμβάνει κελιά σε πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τις τελευταίες υπολογισμένες τιμές αντί για αναφορές.
  • Οι τύποι με αναφορές σε ένα εύρος που περιλαμβάνει κελιά σε πολλές ομάδες αντικαθίστανται από τις τελευταίες υπολογισμένες τιμές.
  • Οι τύποι με αναφορές σε συνόψεις αντικαθίστανται από τις τελευταίες υπολογισμένες τιμές.
 • Τα εμβόλιμα αντικείμενα μεταφέρονται στα φύλλα.
 • Οι σύνδεσμοι προς τα φύλλα καταργούνται.
 • Καταργούνται οι υπότιτλοι από πίνακες και γραφήματα. 

Keynote:

 • Οι μεταβάσεις και τα εφέ εισόδου και εξόδου που δεν είναι διαθέσιμα στο Keynote '09 μετατρέπονται σε «Διάλυση». 
 • Η μετάβαση «Αναστροφή αντικειμένου» μετονομάζεται σε «Στροφή».
 • Αφαιρούνται οι αναπτύξεις έμφασης.
 • Αφαιρούνται τα σχόλια στα κελιά των πινάκων.
 • Τα εμβόλιμα αντικείμενα δεν υποστηρίζονται και καταργούνται.
 • Οι ταινίες και ο ήχος δεν αναπαράγονται κατά τη μετάβαση από τη μία διαφάνεια στην επόμενη.
Ημερομηνία δημοσίευσης: