Χρήση Ζωντανής ακρόασης με τα βοηθήματα ακοής Made for iPhone

Με τη Ζωντανή ακρόαση, το iPhone, iPad ή iPod touch σας μετατρέπεται σε ένα απομακρυσμένο μικρόφωνο που στέλνει ήχο στο βοήθημα ακοής σας Made for iPhone. Η Ζωντανή ακρόαση μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε μια συζήτηση σε μια θορυβώδη αίθουσα ή κάποιον που μιλάει από απόσταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση με μια συσκευή iOS που λειτουργεί με βοηθήματα ακοής Made for iPhone.

Ενεργοποίηση Ζωντανής ακρόασης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και κατόπιν επιλέξτε «Συσκευές ακοής».
 2. Πατήστε το όνομα της συσκευής ακοής σας κάτω από την επιλογή «Συσκευές ακοής MFi».
 3. Πατήστε «Έναρξη ζωντανής ακρόασης».
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή μπροστά από το άτομο που θέλετε να ακούσετε.

 

Απενεργοποίηση Ζωντανής ακρόασης

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και κατόπιν επιλέξτε «Συσκευές ακοής».
 2. Πατήστε το όνομα της συσκευής ακοής σας κάτω από την επιλογή «Συσκευές ακοής MFi».
 3. Πατήστε «Τερματισμός ζωντανής ακρόασης».

 


Χρήση της Συντόμευσης Προσβασιμότητας

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση ή για να ελέγχετε άλλες λειτουργίες του βοηθήματος ακοής. Διαμορφώστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας ώστε να περιλαμβάνει τη Ζωντανή ακρόαση. Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας, πατήστε γρήγορα το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές. Σε iPhone X και νεότερα μοντέλα, πατήστε τρεις φορές το πλευρικό κουμπί.

Η Συντόμευση Προσβασιμότητας σάς επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Έναρξη ή τερματισμό της Ζωντανής ακρόασης
 • Προβολή της διάρκειας μπαταρίας
 • Ρύθμιση της έντασης ήχου για το ένα ή και τα δύο βοηθήματα ακοής
 • Καθορισμό μιας προεπιλογής ήχου

Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας από την οθόνη κλειδώματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και κατόπιν επιλέξτε «Συσκευές ακοής» και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος».

Λήψη βοήθειας αν δεν βλέπετε τη Ζωντανή ακρόαση

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ακοής σας είναι συνδεδεμένη με το iPhone. Ενδέχεται να χρειαστεί να ζευγοποιήσετε ή να επανασυνδέσετε τη συσκευή ακοής σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ακοής σας εμφανίζεται στην περιοχή επιλογής συσκευών των χειριστηρίων αναπαραγωγής στο Κέντρο ελέγχου. 
 3. Αν εμφανίζεται ένα διαφορετικό αξεσουάρ εκεί, πατήστε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βοήθημα ακοής σας στη λίστα που εμφανίζεται.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: