Χρήση Ζωντανής ακρόασης με τα βοηθήματα ακοής Made for iPhone

Με τη Ζωντανή ακρόαση, το iPhone, iPad ή iPod touch σας μετατρέπεται σε ένα απομακρυσμένο μικρόφωνο που στέλνει ήχο στο βοήθημα ακοής σας Made for iPhone. Η Ζωντανή ακρόαση μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε μια συζήτηση σε μια θορυβώδη αίθουσα ή να ακούσετε κάποιον που μιλάει από απόσταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση με μια συσκευή iOS που λειτουργεί με βοηθήματα ακοής Made for iPhone.

Ενεργοποίηση Ζωντανής ακρόασης

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα ακοής.
 2. Πατήστε το βοήθημα ακοής σας κάτω από τις "Συσκευές".
 3. Πατήστε "Έναρξη ζωντανής ακρόασης".
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή μπροστά από το άτομο που θέλετε να ακούσετε.

Απενεργοποίηση Ζωντανής ακρόασης

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα ακοής.
 2. Πατήστε το όνομα του βοηθήματος ακοής σας κάτω από τις "Συσκευές".
 3. Πατήστε "Τερματισμός ζωντανής ακρόασης".


           

Χρήση της Συντόμευσης Προσβασιμότητας

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας, για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση ή να ρυθμίσετε άλλες λειτουργίες του βοηθήματος ακοής σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας, πατήστε γρήγορα το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές.

Από τη Συντόμευση Προσβασιμότητας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Έναρξη ή τερματισμό της Ζωντανής ακρόασης
 • Προβολή της διάρκειας ζωής της μπαταρίας
 • Ρύθμιση της έντασης ήχου για το ένα ή και τα δύο βοηθήματα ακοής
 • Καθορισμό μιας προεπιλογής ήχου

Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας από την οθόνη κλειδώματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα ακοής και ενεργοποιήστε την επιλογή "Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος".

Λάβετε βοήθεια αν δεν εμφανίζεται η Ζωντανή ακρόαση

 1. Βεβαιωθείτε ότι το βοήθημα ακοής σας είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να ζευγοποιήσετε ή να επανασυνδέσετε το βοήθημα ακοής σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το βοήθημα ακοής σας εμφανίζεται στο Κέντρο ελέγχου δίπλα στο AirDrop. Ενδέχεται να έχετε επιλέξει μια διαφορετική συσκευή ήχου.
 3. Αν εμφανίζεται ένα διαφορετικό αξεσουάρ εκεί, πατήστε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βοήθημα ακοής σας από τη λίστα που εμφανίζεται.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: