Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το Logic Remote στο Logic Pro X, το GarageBand ή το MainStage

Για τη σύνδεση του Logic Remote, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας στον Mac ή αφαιρέστε μια επιφάνεια ελέγχου TouchOSC από το Logic Pro.

Πριν από τον έλεγχο των ρυθμίσεων του τείχους προστασίας και της επιφάνειας ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας που εκτελεί το Logic Remote βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον Mac:

Αλλαγή των ρυθμίσεων τείχους προστασίας στον Mac

Οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας στον Mac ενδέχεται να εμποδίζουν τη σύνδεση του Logic Remote.

 1. Από το μενού Apple , επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» στο παράθυρο «Προτιμήσεις συστήματος».
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τείχος προστασίας» στο τμήμα παραθύρου «Ασφάλεια και απόρρητο».
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς  στην κάτω αριστερή γωνία του τμήματος παραθύρου «Τείχος προστασίας» και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και συνθηματικό διαχειριστή.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές τείχους προστασίας».
 6. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Αποκλεισμός όλων των εισερχόμενων συνδέσεων».
 7. Κάντε κλικ στο «OK». Δοκιμάστε να συνδέσετε το Logic Remote.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να το συνδέσετε, ελέγξτε αν έχετε προσθέσει μια συσκευή TouchOSC στο Logic Pro και, στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, αφαιρέστε τη.


Αφαίρεση συσκευής TouchOSC από το Logic Pro

Το Logic Remote ενδέχεται να μην συνδεθεί αν έχετε προσθέσει προηγουμένως μια συσκευή TouchOSC ως επιφάνεια ελέγχου για το Logic Pro.

 1. Κλείστε το Logic Remote.
 2. Ανοίξτε το Logic Pro X στον Mac.
 3. Επιλέξτε Logic Pro X > Control Surfaces (Επιφάνειες ελέγχου) > Setup (Διαμόρφωση).
 4. Ελέγξτε αν εμφανίζεται στο παράθυρο μια συσκευή TouchOSC. Αν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο Delete και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο «OK».
 5. Αν υπάρχουν άλλες εφαρμογές Logic Remote στο παράθυρο, διαγράψτε τις.
 6. Δοκιμάστε να συνδέσετε το Logic Remote.

Ημερομηνία δημοσίευσης: