Εάν η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του iCloud δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί ή δεν είναι δυνατή η επαναφορά

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε όταν χρειάζεστε βοήθεια με ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud του iPhone, του iPad ή του iPod touch.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια αφού επιχειρήσατε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud ή να κάνετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Βοήθεια για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου της συσκευής σας με τη λειτουργία «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud»

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με βάση το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ή το μήνυμα που εμφανίζεται.

Εάν η συσκευή σας δεν δημιουργεί αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα στη διάρκεια της νύχτας

Για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα της συσκευής σας καθημερινά, διαβάστε παρακάτω τι πρέπει να κάνετε: 

 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud.
 • Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια παροχή ρεύματος.
 • Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι κλειδωμένη.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό διαθέσιμο χώρο στο iCloud για το εφεδρικό αντίγραφο.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα από το μενού «Ρυθμίσεις». Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud». Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι ενεργοποιημένη και πατήστε «Αντίγραφο τώρα».*

*Εάν η επιλογή «Αντίγραφο τώρα» δεν είναι ενεργή, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi ή σε κάποιον περιορισμό δικτύου. Για παράδειγμα, μερικές φορές τα δημόσια δίκτυα Internet (όπως τα σχολικά ή τα εταιρικά δίκτυα) έχουν ρυθμίσεις προφίλ ή περιορισμών που καθιστούν μη διαθέσιμη την επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud». Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος ή το τμήμα IT για βοήθεια.

     iPhone που εμφανίζει το μήνυμα «Απέτυχε η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων iPhone» λόγω έλλειψης χώρου στο iCloud

Εάν εμφανιστεί μια ειδοποίηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης στο iCloud

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο iCloud για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων (Ο διαθέσιμος χώρος στη συσκευή σας iOS είναι διαφορετικός από τον διαθέσιμο χώρο σας στο iCloud).

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε: 

Εάν εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud»

 1. Περιμένετε δέκα λεπτά και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι ενεργοποιημένη. Εάν εμφανίζεται ένα διαφορετικό μήνυμα προειδοποίησης, ακολουθήστε τα βήματα αυτού του μηνύματος και προσπαθήστε πάλι.
 2. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > iCloud. Πατήστε το Apple ID σας και συνδεθείτε στο iCloud με το συνθηματικό του Apple ID σας.
 3. Ελέγξτε αν η λειτουργία «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι διαθέσιμη στη σελίδα Υποστήριξης συστήματος της Apple.

Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Εάν μια ειδοποίηση σάς ενημερώνει ότι εκτελείται επαναφορά της συσκευής σας

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi και μια πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου ή την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο εξαρτάται από το μέγεθος του εφεδρικού αντιγράφου και την ταχύτητα του δικτύου Wi-Fi που διαθέτετε. 

Εάν ένα μήνυμα σάς ενημερώνει ότι το τελευταίο εφεδρικό αντίγραφό σας δεν ολοκληρώθηκε

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, καθώς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud μέσω μιας σύνδεσης διαδικτύου από κινητό δίκτυο. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud και πατήστε «Αντίγραφο τώρα». Εάν εμφανιστεί ξανά το ίδιο μήνυμα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Βοήθεια για την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, καθώς δεν μπορείτε να κάνετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο μέσω μιας σύνδεσης διαδικτύου από κινητό δίκτυο. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με βάση το πρόβλημά σας ή το μήνυμα ειδοποίησης που εμφανίζεται.

Εάν ένα μήνυμα ζητά πολλά συνθηματικά Apple ID

Εάν δεν θυμάστε ένα συνθηματικό Apple ID κατά τη σύνδεσή σας, μπορείτε να πατήσετε «Παράλειψη αυτού του βήματος» και να συνδεθείτε αργότερα. Εάν σας ζητηθεί να συνδεθείτε με πολλά Apple ID, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το εφεδρικό αντίγραφό σας περιλαμβάνει αγορές που πραγματοποιήθηκαν με περισσότερα από ένα Apple ID. Αυτές οι αγορές μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως εφαρμογές, ταινίες, μουσική και πολλά άλλα.

Εάν η διαδικασία επαναφοράς απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi και μια πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο εξαρτάται από το μέγεθος του εφεδρικού αντιγράφου και την ταχύτητα του δικτύου Wi-Fi σας. 

Εάν ένα μήνυμα σάς ενημερώνει ότι η επαναφορά σας δεν είναι πλήρης ή ότι ορισμένα στοιχεία δεν θα επαναφερθούν

Αυτά τα μηνύματα σημαίνουν είτε ότι αποσυνδεθήκατε από το δίκτυο Wi-Fi στη διάρκεια της διαδικασίας επαναφοράς είτε ότι μερικές εφαρμογές ή περιεχόμενο δεν ήταν δυνατό να επαναφερθούν. Διαβάστε παρακάτω μερικές πιθανές αιτίες και τι μπορείτε να κάνετε για κάθε μία από αυτές:

 • Εάν ένα μήνυμα δηλώνει κάτι όπως, «Επαναφορά 350 από 1200 στοιχεία», η επαναφορά των φωτογραφιών σας πιθανότατα να μην έχει ολοκληρωθεί. Διατηρήστε τη συσκευή σας συνδεδεμένη σε ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi και μια πηγή ρεύματος ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 • Εάν εμφανίζεται μια ανενεργή εφαρμογή ή μια εφαρμογή που απαιτεί πολύ χρόνο για να φορτωθεί, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή για να κάνετε παύση της διαδικασίας και έπειτα πατήστε την ξανά για να συνεχίσετε. Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν διορθωθεί το πρόβλημα, διαγράψτε και πραγματοποιήστε πάλι λήψη της εφαρμογής.
 • Όταν το εφεδρικό αντίγραφό σας περιέχει αγορές που πραγματοποιήθηκαν με περισσότερα από ένα Apple ID, ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να συνδεθείτε με πολλά Apple ID. Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε ένα συνθηματικό ή δεν αγοράσατε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό Apple ID, ίσως εμφανιστεί το εξής μήνυμα:
  «Δεν είναι δυνατή η επαναφορά ορισμένων εφαρμογών ή περιεχομένου, γιατί δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο iTunes ή στο App Store, έχουν αγοραστεί με έναν διαφορετικό λογαριασμό ή συγχρονίστηκαν από τον υπολογιστή σας.» Εάν έχετε αποθηκεύσει αυτό το περιεχόμενο στο iTunes στον Mac ή στο PC σας, δοκιμάστε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας για να κάνετε επαναφορά του περιεχομένου σας. 
Ημερομηνία δημοσίευσης: