Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε την ώρα ή τη ζώνη ώρας στη συσκευή Apple

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα στις αλλαγές της ζώνης ώρας και στη θερινή ώρα. Μάθετε τι να κάνετε, αν εμφανίζεται λανθασμένη ημερομηνία, ώρα ή ζώνη ώρας στη συσκευή σας ή αν η συσκευή δεν προσαρμόζεται αυτόματα στη θερινή ώρα.

Αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ζώνη ώρας μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα στη συσκευή σας.

Σε iPhone ή iPad

 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.
 2. Ενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση» στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμίζονται αυτόματα με βάση τη ζώνη ώρας σας. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται ανενεργή;
 3. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, επανεκκινήστε τη συσκευή σας και οποιοδήποτε ζευγοποιημένο Apple Watch.
 4. Επιτρέψτε στη συσκευή να χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία της για τον καθορισμό της σωστής ζώνης ώρας. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ρύθμιση ζώνης ώρας».
 5. Ελέγξτε αν η συσκευή σας εμφανίζει τη σωστή ζώνη ώρας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας.

Σε Mac

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Υπηρεσιών τοποθεσίας και βεβαιωθείτε ότι οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες. Στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας εφαρμογών και υπηρεσιών και κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στην επιλογή «Υπηρεσίες συστήματος». Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Προσαρμογή ζώνης ώρας και συστήματος» είναι ενεργοποιημένη.
 3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και ώρας και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ώρας και της ημερομηνίας, καθώς και η επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ζώνης ώρας, είναι ενεργοποιημένες.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.

Σε Apple TV

Αυτά τα βήματα απαιτούν tvOS 10 ή νεότερη έκδοση Apple TV HD ή Apple TV 4K. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του tvOS ή παλαιότερο μοντέλο Apple TV, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Apple TV σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, επανεκκινήστε το Apple TV για να λάβετε την ενημέρωση.
 3. Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Πίσω  ή το κουμπί Μενού στο Apple TV Remote για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας. Περιμένετε μερικά λεπτά και, κατόπιν, επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας. Αν τώρα εμφανιστεί το μήνυμα, επανεκκινήστε το Apple TV σας για να λάβετε την ενημέρωση. 

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να εμφανίζει λανθασμένη ημερομηνία, ώρα ή ζώνη ώρας, αλλάξτε χειροκίνητα κάθε ρύθμιση ξεχωριστά αντί να χρησιμοποιήσετε την «Αυτόματη ρύθμιση». Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε το iOS 9 ή παλαιότερη έκδοση και να αλλάξει η ζώνη ώρας ή η τήρηση της θερινής ώρας στη χώρα ή στην περιοχή σας, ή να ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την κυβέρνησή σας.

Σε iPhone ή iPad

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα.
 2. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση». Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται ανενεργή;
 3. Αλλάξτε τη ζώνη ώρας ή την ημερομηνία και την ώρα:
  • Πατήστε «Ζώνη ώρας» και εισαγάγετε μια πόλη με τη ζώνη ώρας που χρειάζεστε.
  • Εναλλακτικά, πατήστε την ημερομηνία για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.

Σε Mac

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και ώρας και απενεργοποιήστε την επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ώρας και της ημερομηνίας, καθώς και την επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ζώνης ώρας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας.

Σε Apple TV

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση» είναι απενεργοποιημένη και, κατόπιν, επιλέξτε μια ζώνη ώρας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις ώρας

 • Η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της επιλογής «Αυτόματη ρύθμιση» ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους φορείς κινητής τηλεφωνίας ή σε όλες τις χώρες και περιοχές. Αν η συσκευή διαθέτει κωδικό για τον Χρόνο επί οθόνης ή εταιρικό προφίλ με καθορισμένους περιορισμούς συσκευής, τότε η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της επιλογής «Αυτόματη ρύθμιση» θα είναι ανενεργή ή μη διαθέσιμη.
 • Αν η ώρα στη συσκευή σας είναι λανθασμένη μετά τον συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Mac σας.
 • Δεν συνιστάται η χειροκίνητη προσαρμογή των ρυθμίσεων ώρας για αλλαγή της συμπεριφοράς μιας εφαρμογής (όπως είναι τα χρονόμετρα των παιχνιδιών).
Ημερομηνία δημοσίευσης: