Επαναφορά iPhone, iPad ή iPod touch όταν απαιτείται μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου του iPhone, του iPad ή του iPod touch από το iCloud ή υπολογιστή που απαιτεί να έχει η συσκευή σας μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου iCloud

Αν θέλετε να επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud το οποίο απαιτεί μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό σας. Αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης, η συσκευή σας θα ενημερώσει αυτόματα το λογισμικό και στη συνέχεια θα επαναφέρει το εφεδρικό σας αντίγραφο.

Αν κάνετε επαναφορά από υπολογιστή

Αν κάνετε επαναφορά εφεδρικού αντιγράφου του iPhone, του iPad ή του iPod touch από υπολογιστή που απαιτεί να έχει η συσκευή σας μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα το οποίο αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου επειδή το λογισμικό στη συσκευή σας είναι πολύ παλιό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε τη συσκευή σας και να επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο:

Διαμόρφωση, ενημέρωση και σβήσιμο της συσκευής

  1. Από την οθόνη «Εφαρμογές και δεδομένα» στη συσκευή σας, πατήστε «Δεν επιθυμώ μεταφορά εφαρμογών και δεδομένων» αντί για «Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο». Αν έχετε πατήσει ήδη «Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο», πατήστε «Πίσω» για να επιστρέψετε στην οθόνη διαμόρφωσης.
  2. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα. Προς το παρόν, μπορείτε να παραλείψετε τα βήματα για το Apple ID, το Touch ID και τον κωδικό.
  3. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.
  4. Αφήστε την ενημέρωση να ολοκληρωθεί και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.
  5. Σβήστε τη συσκευή: Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων. Μετά το σβήσιμο, η συσκευή σας θα επανεκκινηθεί και θα εμφανιστεί η οθόνη χαιρετισμού στον Βοηθό διαμόρφωσης.

Τώρα θα μπορείτε να διαμορφώσετε πάλι τη συσκευή σας και να επιλέξετε ένα εφεδρικό αντίγραφο για επαναφορά. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: