Αν η ημερομηνία ή η ώρα είναι λανθασμένη στο Mac σας

Μπορεί να πρέπει να ορίσετε ξανά την ημερομηνία ή την ώρα ή μπορεί να χρησιμοποιείται προσαρμοσμένη μορφή.

Έλεγχος των προτιμήσεων ημερομηνίας και ώρας

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ημερομηνία και ώρα». 
 2. Κάντε κλικ στην κλειδαριά το εικονίδιο κλειδαριάς στη γωνία του παραθύρου και κατόπιν εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. (Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται ανενεργές όταν είναι κλειδωμένες.)
 3. Στο τμήμα «Ημερομηνία και ώρα», βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αυτόματα» και ότι το Mac σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Το Mac σας μπορεί στη συνέχεια να λάβει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα από τον διακομιστή ώρας δικτύου που έχει επιλεγεί στο διπλανό μενού.
  Παράθυρο προτιμήσεων ημερομηνίας και ώρας

Αν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο ή θέλετε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, καταργήστε την επιλογή «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αυτόματα». Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στην τρέχουσα ημερομηνία στο ημερολόγιο, να σύρετε τους δείκτες του ρολογιού στη σωστή ώρα ή να χρησιμοποιήσετε τα πεδία πάνω από το ημερολόγιο και το ρολόι για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα. Κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».


Έλεγχος των προτιμήσεων ζώνης ώρας

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ημερομηνία και ώρα». 
 2. Κάντε κλικ στην κλειδαριά το εικονίδιο κλειδαριάς στη γωνία του παραθύρου και κατόπιν εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. (Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται ανενεργές όταν είναι κλειδωμένες.)
 3. Στο τμήμα «Ζώνη ώρας», βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Ορισμός ζώνης ώρας αυτόματα με χρήση τρέχουσας τοποθεσίας» είναι επιλεγμένη και ότι το Mac σας είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.
 4. Αν δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένοι ορισμοί ζώνης ώρας, επανεκκινήστε το Mac σας για να τους εγκαταστήσετε.
  Παράθυρο προτιμήσεων ζώνης ώρας

Αν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο ή θέλετε να ορίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, καταργήστε την επιλογή «Ορισμός ζώνης ώρας αυτόματα με χρήση τρέχουσας τοποθεσίας». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον χάρτη για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.

Αν το Mac αναφέρει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την τρέχουσα τοποθεσία σας:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο».
 2. Από το τμήμα «Απόρρητο», επιλέξτε «Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας».  
 3. Μεταβείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας εφαρμογών και υπηρεσιών και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στην επιλογή «Υπηρεσίες συστήματος».
 4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής για τη ζώνη ώρας είναι επιλεγμένο.


Έλεγχος των προτιμήσεων γλώσσας και περιοχής

Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γλώσσα και περιοχή».

 • Βεβαιωθείτε ότι το μενού «Περιοχή» έχει ρυθμιστεί σωστά για την περιοχή σας.
 • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής «Μορφή ώρας», για να ελέγξετε αν το Mac σας εμφανίζει την ώρα σε 24ωρη μορφή.

Παράθυρο προτιμήσεων γλώσσας και περιοχής

Για προηγμένες επιλογές μορφοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί «Προηγμένα» και κατόπιν ελέγξτε τις ρυθμίσεις στα τμήματα «Ημερομηνίες» και «Ώρες». Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών και των ωρών στο Finder και στις εφαρμογές. Αν έχουν αλλάξει κάποιες ρυθμίσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά προεπιλογών» σε κάθε τμήμα για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την περιοχή σας. Αν το κουμπί εμφανίζεται ανενεργό, το Mac σας χρησιμοποιεί ήδη τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

το τμήμα «Προηγμένα» στις προτιμήσεις γλώσσας και περιοχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: