Αν το iPhone, το iPad ή το iPod δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί στο αυτοκίνητό σας

Μάθετε τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση της συσκευής σας στο στερεοφωνικό αυτοκινήτου σας.

Αν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω CarPlay

Το CarPlay, το οποίο είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα αυτοκίνητα, είναι ένα ευφυέστερος και ασφαλέστερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το iPhone στο αυτοκίνητό σας. Το CarPlay μεταφέρει όλα όσα θέλετε να κάνετε με το iPhone ενώ οδηγείτε στην ενσωματωμένη οθόνη του αυτοκινήτου σας.

Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το CarPlay μέσω θύρας USB, συνδέστε το iPhone στη θύρα USB του αυτοκινήτου ή του στερεοφωνικού σας. Η θύρα USB ίσως έχει ετικέτα με το εικονίδιο CarPlay ή ένα εικονίδιο smartphone.

Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το ασύρματο CarPlay, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωνητικού ελέγχου στο τιμόνι για να διαμορφώσετε το CarPlay. Ή βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε ασύρματη λειτουργία ή λειτουργία ζευγοποίησης μέσω Bluetooth. Κατόπιν, στο iPhone μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > CarPlay > Διαθέσιμα αυτοκίνητα και επιλέξτε το αυτοκίνητό σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα για το CarPlay ή τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης του CarPlay.

Αν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω Bluetooth

 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και απενεργοποιήστε το Bluetooth. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth.
 3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου σας για τη διαδικασία ζευγοποίησης με μια συσκευή Bluetooth. Τα περισσότερα αυτοκίνητα απαιτούν διαμόρφωση του τηλεφώνου στην οθόνη του αυτοκινήτου. 
 4. Αν έχετε συνδέσει πολλά τηλέφωνα στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας, δοκιμάστε να μετονομάσετε τη συσκευή: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > Όνομα και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Κατόπιν, δοκιμάστε ξανά να συνδέσετε τη συσκευή.
 5. Ενημερώστε τη συσκευή σας.
 6. Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις υλικολογισμικού για το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας.
 7. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν πραγματοποιείτε σύνδεση για αναπαραγωγή μέσω USB

 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή και το αυτοκίνητό σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ξεκλείδωτη και βρίσκεται στην οθόνη Αφετηρίας.
 3. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με χρήση ενός άλλου καλωδίου ή μιας άλλης θύρας USB αν είναι δυνατόν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου σας, για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Apple.
 4. Ελέγξτε αν η θύρα φόρτισης έχει ακαθαρσίες ή φθορά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης έχει εισαχθεί πλήρως στη θύρα.
 5. Ενημερώστε τη συσκευή σας.
 6. Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις υλικολογισμικού για το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας.
 7. Δοκιμάστε να αναπαραγάγετε ήχο από διαφορετική εφαρμογή. Αν δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από μια εφαρμογή τρίτου παρόχου, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για βοήθεια. Αν δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από μια εφαρμογή της Apple, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: