Πώς να συνδέετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο αυτοκίνητό σας

Μάθετε πώς να συνδέετε τη συσκευή σας στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας.

Σύνδεση μέσω CarPlay

Το CarPlay, το οποίο είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα αυτοκίνητα, είναι ένας πιο έξυπνος και πιο ασφαλής τρόπος να χρησιμοποιείτε το iPhone στο αυτοκίνητό σας. Το CarPlay μεταφέρει όλα όσα θέλετε να κάνετε με το iPhone ενώ οδηγείτε στην ενσωματωμένη οθόνη του αυτοκινήτου σας. 

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η χώρα ή η περιοχή σας υποστηρίζει το CarPlay και ότι το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το CarPlay.

Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το CarPlay μέσω θύρας USB, συνδέστε το iPhone στη θύρα USB του αυτοκινήτου ή του στερεοφωνικού σας. Η θύρα USB ίσως έχει ετικέτα με το εικονίδιο του CarPlay ή ένα εικονίδιο smartphone.

Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει ασύρματη λειτουργία του CarPlay, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωνητικών εντολών στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας για να διαμορφώσετε το CarPlay. Εναλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε ασύρματη λειτουργία ή λειτουργία ζευγοποίησης μέσω Bluetooth. Κατόπιν, στο iPhone μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > CarPlay > Διαθέσιμα αυτοκίνητα και επιλέξτε το αυτοκίνητό σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε το αυτοκίνητό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα για το CarPlay ή τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης του CarPlay.

Το iPad και το iPod touch δεν υποστηρίζουν το CarPlay.

Σύνδεση μέσω Bluetooth

 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και απενεργοποιήστε το Bluetooth. Περιμένετε για περίπου 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth.
 3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε το αυτοκίνητό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζευγοποίησης με συσκευή Bluetooth. Τα περισσότερα αυτοκίνητα απαιτούν διαμόρφωση του τηλεφώνου στην οθόνη του αυτοκινήτου. 
 4. Αν έχετε συνδέσει πολλά τηλέφωνα στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας, δοκιμάστε να μετονομάσετε τη συσκευή: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > Όνομα και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Κατόπιν, δοκιμάστε ξανά να συνδέσετε τη συσκευή.
 5. Ενημερώστε τη συσκευή σας.
 6. Βεβαιωθείτε ότι το στερεοφωνικό σύστημα χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Σύνδεση με χρήση αναπαραγωγής μέσω USB

 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή και το αυτοκίνητό σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ξεκλείδωτη και βρίσκεται στην οθόνη Αφετηρίας.
 3. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με χρήση ενός άλλου καλωδίου ή μιας άλλης θύρας USB αν είναι δυνατόν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε το αυτοκίνητό σας για να μάθετε πώς να συνδέετε μια συσκευή Apple.
 4. Ελέγξτε αν η θύρα φόρτισης έχει ακαθαρσίες ή φθορά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης έχει εισαχθεί σωστά στη θύρα.
 5. Ενημερώστε τη συσκευή σας.
 6. Βεβαιωθείτε ότι το στερεοφωνικό σύστημα χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες.
 7. Δοκιμάστε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από μια εφαρμογή τρίτου παρόχου, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για βοήθεια. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από μια εφαρμογή της Apple, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: