Μοντέλα iPhone που υποστηρίζονται από δίκτυα 5G, LTE/4G, 3G και 2G της China Mobile, της China Unicom και της China Telecom

Μάθετε αν το μοντέλο iPhone που διαθέτετε υποστηρίζει δίκτυα 5G, LTE/4G, 3G ή 2G της China Mobile, της China Unicom ή της China Telecom.

Δίκτυο 5G της China Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 5G της China Mobile:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone SE (3ης γενιάς)

 

Δίκτυο LTE/4G της China Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο LTE της China Mobile:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1691 και A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1690 και A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 και A1589)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 και A1593)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 και A1724)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1518 και A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1516 και A1529)

Δίκτυο 3G της China Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 3G της China Mobile:

 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1691 και A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1690 και A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 και A1589)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 και A1593)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 και A1724)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1518 και A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1516 και A1529)

Δίκτυο 2G της China Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 2G της China Mobile:

 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1691 και A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1690 και A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 και A1589)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 και A1593)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 και A1724)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1518, A1528 και A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1516, A1526 και A1529)

Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό με ένα iPhone 5s (Μοντέλο A1518) ή iPhone 5c (Μοντέλο A1516) με συνδρομή στην China Mobile, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δίκτυα 3G WCDMA με κάρτα SIM του εξωτερικού ή μέσω σύμβασης περιαγωγής με άλλον φορέα.

Δίκτυο 5G της China Unicom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 5G της China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone SE (3ης γενιάς)

Δίκτυο LTE/4G της China Unicom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο LTE της China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1529)

Δίκτυο 3G της China Unicom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 3G της China Unicom:

 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1528 και A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1526 και A1529)

Δίκτυο 2G της China Unicom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 2G της China Unicom:

 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 και A1903)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863, A1907)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 και A1899)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 και A1780)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 και A1786)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1691 και A1700)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1690 και A1699)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 και A1589)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 και A1593)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 και A1724)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1518, A1528 και A1530)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1516, A1526 και A1529)

Δίκτυο 5G της China Telecom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 5G της China Telecom:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone SE (3ης γενιάς)

Δίκτυο LTE/4G της China Telecom

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο LTE της China Telecom:

 • iPhone 14 Pro Max (Μοντέλο A2896)
 • iPhone 14 Pro (Μοντέλο A2892)
 • iPhone 14 Plus (Μοντέλο A2888)
 • iPhone 14 (Μοντέλο A2884)
 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639)
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634)
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629)
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 CDMA)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863 CDMA)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 CDMA)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 CDMA)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 CDMA)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700 CDMA)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699 CDMA)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 CDMA)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 CDMA)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 CDMA)

China Telecom Δίκτυο 3G

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 3G της China Telecom:

 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 CDMA)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863 CDMA)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 CDMA)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 CDMA)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 CDMA)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700 CDMA)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699 CDMA)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 CDMA)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 CDMA)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 CDMA)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1533 CDMA)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1532 CDMA)

China Telecom Δίκτυο 2G

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μοντέλα iPhone σε δίκτυο 2G της China Telecom:

 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 CDMA)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863 CDMA)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 CDMA)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 CDMA)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 CDMA)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700 CDMA)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699 CDMA)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 CDMA)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 CDMA)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 CDMA)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1533 CDMA)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1532 CDMA)

 

China Telecom Δίκτυο Περιαγωγής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μοντέλα iPhone με το δίκτυο περιαγωγής της China Telecom:

 • iPhone 13 Pro Max (Μοντέλο A2644)  - σε περιαγωγή
 • iPhone 13 Pro (Μοντέλο A2639) - σε περιαγωγή
 • iPhone 13 (Μοντέλο A2634) - σε περιαγωγή
 • iPhone 13 mini (Μοντέλο A2629) - σε περιαγωγή
 • iPhone 12 Pro Max (Μοντέλο A2412)
 • iPhone 12 Pro (Μοντέλο A2408)
 • iPhone 12 (Μοντέλο A2404)
 • iPhone 12 mini (Μοντέλο A2400)
 • iPhone 11 Pro (Μοντέλο A2217)
 • iPhone 11 Pro Max (Μοντέλο A2220)
 • iPhone 11 (Μοντέλο A2223)
 • iPhone XS (Μοντέλο A2100)
 • iPhone XS Max (Μοντέλο A2104)
 • iPhone XR (Μοντέλο A2108)
 • iPhone X (Μοντέλο A1865 CDMA)
 • iPhone 8 (Μοντέλο A1863 CDMA)
 • iPhone 8 Plus (Μοντέλο A1864 CDMA)
 • iPhone 7 (Μοντέλο A1660 CDMA)
 • iPhone 7 Plus (Μοντέλο A1661 CDMA)
 • iPhone 6s (Μοντέλο A1700 CDMA)
 • iPhone 6s Plus (Μοντέλο A1699 CDMA)
 • iPhone 6 (Μοντέλο A1586 CDMA)
 • iPhone 6 Plus (Μοντέλο A1524 CDMA)
 • iPhone SE (2ης γενιάς) (Μοντέλο A2298)
 • iPhone SE (Μοντέλο A1723 CDMA)
 • iPhone 5s (Μοντέλο A1533 CDMA)
 • iPhone 5c (Μοντέλο A1532 CDMA)

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ενίσχυση του δικαιώματος πληροφόρησης των Κινέζων καταναλωτών ως γενικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (Consumer Protection Law – CPL). Δεδομένου ότι ορισμένα μοντέλα iPhone περιορισμένης διάθεσης πωλούνται από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πιθανότητα ορισμένοι μεταπωλητές να μην ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζουν ένα iPhone, ενώ οι καταναλωτές στην Ηπειρωτική Κίνα δείχνουν μεγάλη απροθυμία να αλλάξουν φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άρθρο μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται οι πελάτες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: