Αποθήκευση εγγράφου ως πακέτου ή ως μονού αρχείου στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote σε Mac

Αν το έγγραφό σας υπερβαίνει σε μέγεθος τα 500 MB και δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων Apple File System (APFS) ή χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του Pages, του Numbers ή του Keynote, η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πακέτο.

Ένα πακέτο είναι μια συλλογή αρχείων που το Mac διαβάζει ως ένα αρχείο. Από προεπιλογή, οι εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote αποθηκεύουν αυτόματα ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση ως μονό αρχείο. Αν το Pages, το Numbers ή το Keynote σας ζητήσει να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας ως πακέτο, κάντε τα εξής:

  • Αν αποθηκεύετε το έγγραφο στην μονάδα σκληρού δίσκου σας, αν εμφανίζονται δρομείς αναμονής ή παρατηρείτε αργή απόδοση κατά την επεξεργασία του εγγράφου ή αν αποθηκεύετε το έγγραφο στο iCloud Drive, επιλέξτε «Χρήση πακέτου».
  • Αν σχεδιάζετε να αποστείλετε το έγγραφό σας σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης στο cloud τρίτου παρόχου, όπως το Box ή το Dropbox, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε «Διατήρηση μονού αρχείου».

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενός μονού αρχείου και ενός πακέτου ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε το αρχείο σας. Κατόπιν, επιλέξτε Αρχείο > Προηγμένα > Αλλαγή τύπου αρχείου και επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αν το πακέτο είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό το άνοιγμά του

Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο ως πακέτο και εμφανιστεί η ειδοποίηση «Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του [Έγγραφο] αυτήν τη στιγμή», το αρχείο μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Ένα έγγραφο αποθηκευμένο ως πακέτο μπορεί να καταστράφηκε αν στάλθηκε μέσω email ή αν στάλθηκε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης στο cloud τρίτου παρόχου, όπως το Box ή το Dropbox, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. 

Αν εμφανιστεί αυτή η ειδοποίηση, ζητήστε από τον κάτοχο του αρχείου να το αποθηκεύσει ως μονό αρχείο και να το στείλει πίσω σε εσάς.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: