Πώς να χρησιμοποιήσετε τα Διαγνωστικά Apple στον Mac

Τα Διαγνωστικά Apple ελέγχουν τον Mac για προβλήματα υλικού και προτείνουν λύσεις.

Αφού απομονώσετε ένα πρόβλημα στον Mac σε ένα πιθανό πρόβλημα υλικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Διαγνωστικά Apple για να προσδιορίσετε ποιο στοιχείο του υλικού ενδέχεται να προκαλεί το πρόβλημα. Τα Διαγνωστικά Apple προτείνουν επίσης λύσεις και σας βοηθούν να επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για βοήθεια.

Αν ο Mac σας κυκλοφόρησε πριν από τον Ιούνιο του 2013, τότε χρησιμοποιεί τη λειτουργία Apple Hardware Test αντί για τα Διαγνωστικά. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα Διαγνωστικά Apple

 1. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές εκτός από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, την οθόνη, τη σύνδεση Ethernet (αν υπάρχει) και τη σύνδεση σε μια πρίζα ρεύματος AC.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac βρίσκεται σε μια σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με καλό αερισμό.
 3. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 4. Ενεργοποιήστε τον Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο D στο πληκτρολόγιό σας. Συνεχίστε να κρατάτε το πλήκτρο μέχρι να δείτε μια οθόνη που θα σας ζητά να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Όταν τα Διαγνωστικά Apple ενημερωθούν για τη γλώσσα σας, θα εμφανίσουν μια γραμμή προόδου η οποία θα υποδεικνύει ότι γίνεται έλεγχος του Mac:
 5. Ο έλεγχος του Mac διαρκεί 2 ή 3 λεπτά. Αν εντοπιστούν προβλήματα, τα Διαγνωστικά Apple θα προτείνουν λύσεις και θα παρέχουν τους κωδικούς αναφοράς. Σημειώστε τους κωδικούς αναφοράς πριν να συνεχίσετε.
 6. Προβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Για να επαναλάβετε τον έλεγχο, κάντε κλικ στην επιλογή «Εκτελέστε πάλι τη δοκιμή» ή πατήστε τα πλήκτρα Command (⌘)-R.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λεπτομέρειες για τις επιλογές σέρβις και υποστήριξης που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Έναρξη» ή πατήστε τα πλήκτρα Command-G.
  • Για να επανεκκινήσετε τον Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση» ή πατήστε το πλήκτρο R.
  • Για να τερματίσετε τη λειτουργία του, κάντε κλικ στην επιλογή «Τερματισμός» ή πατήστε το πλήκτρο S. 

Αν επιλέξετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, ο Mac θα εκκινηθεί από την Ανάκτηση macOS και θα εμφανίσει μια ιστοσελίδα που θα σας ζητά να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή αποστολής» για να στείλετε τον σειριακό αριθμό και τους κωδικούς αναφοράς στην Apple. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες για το σέρβις και την υποστήριξη που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να επιλέξετε «Επανεκκίνηση» ή «Τερματισμός» από το μενού Apple.

Αυτό το βήμα απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, θα εμφανιστεί μια σελίδα η οποία θα περιγράφει πώς να συνδεθείτε.


Μάθετε περισσότερα

Αν τα Διαγνωστικά Apple δεν ξεκινήσουν με το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου D κατά την εκκίνηση:

 • Αν χρησιμοποιείτε ένα συνθηματικό υλικολογισμικού, απενεργοποιήστε το. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά μετά τη χρήση των Διαγνωστικών Apple.
 • Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Option-D κατά την εκκίνηση, για να δοκιμάσετε να εκκινήσετε τα Διαγνωστικά Apple μέσω διαδικτύου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: