Χρήση των Διαγνωστικών Apple για έλεγχο του Mac σας

Τα Διαγνωστικά Apple, γνωστά στο παρελθόν ως Apple Hardware Test, μπορούν να ελέγξουν το Mac σας για τυχόν προβλήματα υλικού.

Αν πιστεύετε ότι το Mac σας αντιμετωπίζει ενδεχομένως ένα πρόβλημα υλικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Διαγνωστικά Apple για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ποιο λειτουργικό τμήμα του υλικού ενδεχομένως έχει βλάβη. Τα Διαγνωστικά Apple προτείνουν επίσης λύσεις και σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη της Apple για βοήθεια.

Προετοιμασία του Mac

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές εκτός από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, την οθόνη, τη σύνδεση Ethernet (αν υπάρχει) και τη σύνδεση σε μια πρίζα ρεύματος AC.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Mac βρίσκεται σε μια σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με καλό αερισμό.


Έναρξη των Διαγνωστικών Apple

Προσδιορίστε εάν χρησιμοποιείτε ένα Mac με πυρίτιο Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Πυρίτιο Apple

 1. Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας καθώς το Mac πραγματοποιεί εκκίνηση.
 2. Αφήστε το κουμπί όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα εικονίδιο γραναζιού με την ετικέτα «Επιλογές».
 3. Πατήστε τα πλήκτρα Command (⌘)-D στο πληκτρολόγιο.
   

Επεξεργαστής Intel

 1. Ενεργοποιήστε το Mac σας και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο D στο πληκτρολόγιο καθώς το Mac πραγματοποιεί εκκίνηση. 
 2. Αφήστε το πλήκτρο όταν εμφανιστεί μια γραμμή προόδου ή σας ζητηθεί να επιλέξετε μια γλώσσα.
   

Προβολή των αποτελεσμάτων ελέγχου

Τα Διαγνωστικά Apple εμφανίζουν μια γραμμή προόδου ενώ ελέγχουν το Mac σας:

Γραμμή προόδου που εκτελείται από τα Διαγνωστικά του macOS

Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί, τα Διαγνωστικά Apple εμφανίζουν τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων κωδικών αναφοράς. Μάθετε για τους κωδικούς αναφοράς των Διαγνωστικών Apple.

Αποτελέσματα των Διαγνωστικών του macOS. Δεν βρέθηκαν προβλήματα.

Για να επαναλάβετε τον έλεγχο, πατήστε «Επανάληψη ελέγχου» (Run the test again) ή πατήστε τα πλήκτρα Command-R.

Για να επανεκκινήσετε το Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση» ή πατήστε το πλήκτρο R.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία του, κάντε κλικ στην επιλογή «Τερματισμός» ή πατήστε το πλήκτρο S. 

Για να λάβετε πληροφορίες για τις επιλογές σέρβις και υποστήριξης που έχετε στη διάθεσή σας, βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε «Έναρξη» ή τα πλήκτρα Command-G. Θα γίνει επανεκκίνηση του Mac σε μια ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε «Επανεκκίνηση» ή «Τερματισμός» από το μενού Apple.


Μάθετε περισσότερα

Σε ένα Mac με βάση Intel, εάν δεν μπορείτε να κάνετε έναρξη των Διαγνωστικών Apple με το πλήκτρο D, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις:

Ημερομηνία δημοσίευσης: