Αν ο Mac δεν συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi

Αν ο Mac έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση της σύνδεσης για να εντοπίσει προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την απόδοσή του, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του στο διαδίκτυο.

Αν έχετε ακολουθήσει τα βήματα για τη σύνδεσή στον Mac σε ένα δίκτυο Wi-Fi, αλλά η σύνδεση στο δίκτυό σας ή στο διαδίκτυο δεν είναι αξιόπιστη, τότε τα βήματα σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να σας βοηθήσουν.

Ελέγξτε αν υπάρχουν συστάσεις Wi-Fi

Αν ο Mac προσπαθεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα ελέγξει αν υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την ικανότητά του να δημιουργήσει μια γρήγορη, σταθερή και ασφαλή σύνδεση. Αν εντοπιστεί ένα πρόβλημα, το μενού κατάστασης Wi-Fi στη γραμμή μενού θα εμφανίσει το εξής νέο στοιχείο: Συστάσεις Wi-Fi. Επιλέξτε το για να δείτε τις προτεινόμενες λύσεις.

Οι Συστάσεις Wi-Fi είναι διαθέσιμες στο macOS Sierra ή νεότερη έκδοση.

Αναλύστε το περιβάλλον ασύρματου δικτύου

Ο Mac μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης για να εκτελέσει πρόσθετη ανάλυση. 

 1. Κλείστε τυχόν εφαρμογές που είναι ανοιχτές και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi, αν είναι δυνατόν.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option (Alt) ⌥ και κατόπιν επιλέξτε «Άνοιγμα των Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης» από το μενού κατάστασης Wi-Fi .
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα και το συνθηματικό του διαχειριστή σας όταν σας ζητηθεί.

Τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης ξεκινούν να αναλύουν το περιβάλλον ασύρματου δικτύου σας:

Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά διαστήματα, μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε τη σύνδεση Wi-Fi:


Όταν είστε έτοιμοι να δείτε τις συστάσεις, προχωρήστε στη σύνοψη. Τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης θα ζητήσουν προαιρετικές πληροφορίες για τον σταθμό βάσης σας ή άλλον δρομολογητή, ώστε να τις συμπεριλάβουν στην αναφορά που θα αποθηκεύσουν στον Mac.

Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών δίπλα σε κάθε στοιχείο στη σύνοψη, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο. Οι βέλτιστες πρακτικές Wi-Fi είναι συμβουλές οι οποίες ισχύουν για τα περισσότερα δίκτυα Wi-Fi.


Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή κάντε σημειώσεις για τις ρυθμίσεις του δικτύου ή του δρομολογητή σας πριν να τις αλλάξετε με βάση αυτές τις συστάσεις, για την περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις ξανά.

Παρακολουθήστε τη σύνδεση Wi-Fi

Ο Mac μπορεί να παρακολουθεί τη σύνδεση Wi-Fi για περιστασιακά προβλήματα, όπως την απώλεια της σύνδεσης. Ακολουθήστε τα βήματα για να αναλύσετε το περιβάλλον ασύρματου δικτύου σας, αλλά επιλέξτε «Παρακολούθηση της σύνδεσης Wi-Fi μου» όταν σας ζητηθεί.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο δείχνει ότι η παρακολούθηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρακολούθηση συνεχίζεται για όσο αυτό το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, ακόμη κι αν ο Mac βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.

Αν τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης εντοπίσουν ένα πρόβλημα, θα διακόψουν την παρακολούθηση και θα εμφανίσουν μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Κατόπιν, μπορείτε να συνεχίσετε την παρακολούθηση ή να προχωρήσετε στη σύνοψη για λεπτομέρειες και συστάσεις.

Δημιουργήστε μια αναφορά διαγνωστικών

Τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης αποθηκεύουν αυτόματα μια αναφορά διαγνωστικών προτού εμφανίσουν τη σύνοψή της. Μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια αναφορά ανά πάσα στιγμή: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και κατόπιν επιλέξτε «Δημιουργία αναφοράς διαγνωστικών» από το μενού κατάστασης Wi-Fi . Ο Mac ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά λεπτά για τη δημιουργία της αναφοράς.

 • Το macOS Sierra και οι νεότερες εκδόσεις αποθηκεύουν την αναφορά στον φάκελο /var/tmp της μονάδας δίσκου εκκίνησης και κατόπιν ανοίγουν αυτόν τον φάκελο για εσάς.
  Για να ανοίξετε τον φάκελο χειροκίνητα, επιλέξτε Μετάβαση > Μετάβαση σε φάκελο από τη γραμμή μενού του Finder και κατόπιν πληκτρολογήστε «/var/tmp».
 • Το OS X El Capitan ή οι παλαιότερες εκδόσεις αποθηκεύουν την αναφορά στο γραφείο εργασίας σας.

Η αναφορά είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο με ένα όνομα το οποίο ξεκινά με τον όρο «WirelessDiagnostics». Περιέχει πολλά αρχεία που περιγράφουν το περιβάλλον ασύρματου δικτύου σας με λεπτομέρειες. Ένας ειδικός δικτύων μπορεί να τα εξετάσει για να πραγματοποιήσει μια περαιτέρω ανάλυση.

Χρησιμοποιήστε άλλα βοηθήματα διαγνωστικών

Τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης περιλαμβάνουν πρόσθετα βοηθήματα για τους ειδικούς των δικτύων. Ανοίξτε τα από το μενού «Παράθυρο» στη γραμμή μενού των Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης: 

 • Το στοιχείο Πληροφορίες συγκεντρώνει βασικά στοιχεία για τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου σας.
 • Το στοιχείο Αρχεία καταγραφής επιτρέπει την καταγραφή στο παρασκήνιο για το Wi-Fi και άλλα στοιχεία του συστήματος. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε ένα αρχείο .log στην τοποθεσία της αναφοράς διαγνωστικών στον Mac. Η καταγραφή συνεχίζεται ακόμη κι αν κλείσετε την εφαρμογή ή επανεκκινήσετε τον Mac, επομένως μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή όταν τελειώσετε.
 • Το στοιχείο Σάρωση εντοπίζει τους δρομολογητές Wi-Fi στο περιβάλλον σας και συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία για αυτούς.
 • Το στοιχείο Απόδοση χρησιμοποιεί ζωντανά γραφήματα για να εμφανίσει την απόδοση της σύνδεσης Wi-Fi:
  • Το στοιχείο Ταχύτητα εμφανίζει την ταχύτητα μετάδοσης σε σχέση με τον χρόνο σε megabit ανά δευτερόλεπτο.
  • Το στοιχείο Ποιότητα εμφανίζει τον λόγο σήματος προς θόρυβο σε σχέση με τον χρόνο. Αν η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή σας θα αποσυνδεθεί από τον δρομολογητή Wi-Fi. Στους συντελεστές που επηρεάζουν την ποιότητα περιλαμβάνονται η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή, καθώς και αντικείμενα όπως οι τοίχοι τα οποία εμποδίζουν το σήμα από τον δρομολογητή σας. Μάθετε περισσότερα.
  • Το στοιχείο Σήμα εμφανίζει τις μετρήσεις του σήματος (RSSI) και του θορύβου σε σχέση με τον χρόνο. Θέλετε το RSSI να είναι υψηλό και ο θόρυβος χαμηλός, επομένως όσο μεγαλύτερο είναι το κενό μεταξύ του RSSI και του θορύβου τόσο το καλύτερο. 
 • Το στοιχείο Πρόγραμμα ιχνηλάτησης καταγράφει την κίνηση της σύνδεσης Wi-Fi, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τη διάγνωση ενός αναπαράξιμου προβλήματος. Επιλέξτε κανάλι και πλάτος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Έναρξη» για να ξεκινήσετε την καταγραφή της κίνησης σε αυτό το κανάλι. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή «Διακοπή», θα αποθηκευτεί ένα αρχείο .wcap στην τοποθεσία της αναφοράς διαγνωστικών στον Mac.

Μάθετε περισσότερα

Πρόσθετες συστάσεις για άριστη απόδοση του Wi-Fi:

Μάθετε άλλους τρόπους για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: