Προτεινόμενες ρυθμίσεις για δρομολογητές και σημεία πρόσβασης Wi-Fi

Για την καλύτερη ασφάλεια, απόδοση και αξιοπιστία, συνιστούμε αυτές τις ρυθμίσεις για τους δρομολογητές Wi-Fi, τους σταθμούς βάσης ή τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται με τα προϊόντα Apple. 

Το παρόν άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων και χρήστες που διαχειρίζονται το δικό τους δίκτυο. Αν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να σας βοηθήσει ένα από τα παρακάτω άρθρα:

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με Mac

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με iPhone ή iPad

 


Σχετικά με τις προειδοποιήσεις απορρήτου και ασφάλειας στη συσκευή σας

Αν στη συσκευή Apple εμφανιστεί μια προειδοποίηση απορρήτου ή μια προειδοποίηση χαμηλής ασφάλειας για ένα δίκτυο Wi-Fi, το συγκεκριμένο δίκτυο θα μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες για τη συσκευή σας.

 • Αν είστε διαχειριστής του δικτύου Wi-Fi, σας συνιστούμε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή Wi-Fi ώστε να πληρούν ή να υπερβαίνουν τα πρότυπα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
 • Αν δεν είστε διαχειριστής του δικτύου Wi-Fi, μπορείτε να ενημερώσετε τον διαχειριστή του δικτύου σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

 


Ρυθμίσεις δρομολογητή

Για να διασφαλίσετε ότι οι συσκευές σας θα μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια και αξιοπιστία στο δίκτυό σας, εφαρμόστε αυτές τις ρυθμίσεις με συνέπεια σε κάθε δρομολογητή και σε κάθε σημείο πρόσβασης Wi-Fi, καθώς και σε κάθε δρομολογητή διπλής ζώνης, τριπλής ζώνης ή άλλον δρομολογητή πολλαπλών ζωνών. Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 • Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των υπαρχουσών ρυθμίσεων, σε περίπτωση που χρειαστεί να τις επαναφέρετε.
 • Εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τον δρομολογητή σας. Αυτό γίνεται συνήθως από την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση του δρομολογητή.
 • Ενημερώστε το λογισμικό στις άλλες συσκευές σας, όπως το Mac και το iPhone ή το iPad, για να διασφαλίσετε ότι έχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφάλειας και λειτουργούν άριστα μεταξύ τους.

Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε να γίνει αγνόηση του δικτύου σε κάθε συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι η συσκευή θα χρησιμοποιήσει τις νέες ρυθμίσεις του δρομολογητή όταν θα συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.
   

Ασφάλεια

 Επιλέξτε τη ρύθμιση WPA3 Ατομικό για καλύτερη ασφάλεια
      Επιλέξτε τη ρύθμιση WPA2/WPA3 Μεταβατικό για συμβατότητα με παλαιότερες συσκευές

Η ρύθμιση ασφαλείας καθορίζει τον τύπο ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής σας και το επίπεδο προστασίας απορρήτου για τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του δικτύου του. Όποια ρύθμιση και αν επιλέξετε, να ορίζετε πάντα ένα ισχυρό συνθηματικό για τη σύνδεση στο δίκτυο.

 • Η ρύθμιση WPA3 Ατομικό είναι το νεότερο, πιο ασφαλές πρωτόκολλο που διατίθεται επί του παρόντος για τις συσκευές Wi-Fi. Λειτουργεί με όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi 6 (802.11ax) και ορισμένες παλαιότερες συσκευές. 
 • Η ρύθμιση WPA2/WPA3 Μεταβατικό είναι μια μικτή λειτουργία που χρησιμοποιεί τη ρύθμιση «WPA3 Ατομικό» με συσκευές που υποστηρίζουν αυτό το πρωτόκολλο, ενώ επιτρέπει σε παλαιότερες συσκευές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τη ρύθμιση «WPA2 Ατομικό (AES)».
 • Η ρύθμιση WPA2 Ατομικό (AES) είναι κατάλληλη όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους πιο ασφαλείς τρόπους. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε επίσης τη ρύθμιση AES ως τον τύπο κρυπτογράφησης ή κωδικοποίησης, εάν υπάρχει.

Αδύναμες ρυθμίσεις ασφαλείας που πρέπει να αποφεύγετε στον δρομολογητή σας

Μην δημιουργείτε και μην συνδέεστε σε δίκτυα που χρησιμοποιούν παλαιότερα, παρωχημένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτά τα δίκτυα δεν είναι πλέον ασφαλή, μειώνουν την αξιοπιστία και την απόδοση του δικτύου και εξαιτίας τους εμφανίζεται στη συσκευή σας μια προειδοποίηση ασφαλείας:

 • Μικτές λειτουργίες WPA/WPA2
 • WPA Ατομικό
 • WEP, συμπεριλαμβανομένων των WEP Ανοιχτό, WEP Κοινόχρηστο, WEP Δίκτυο μεταβατικής ασφάλειας ή Δυναμικό WEP (WEP με 802.1X)
 • TKIP, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ρύθμισης ασφαλείας με το TKIP στην ονομασία της

Δεν συνιστώνται επίσης ρυθμίσεις που απενεργοποιούν την ασφάλεια, όπως «Καμία», «Άνοιγμα» ή «Μη ασφαλής». Η απενεργοποίηση της ασφάλειας απενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας και την κρυπτογράφηση και επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνδεθεί στο δίκτυό σας, να αποκτήσει πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους του (συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτών, υπολογιστών και έξυπνων συσκευών), να χρησιμοποιήσει τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και να παρακολουθήσει τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και άλλα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του δικτύου σας ή της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Αυτό αποτελεί κίνδυνο ακόμη και αν η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη προσωρινά ή αν χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο επισκεπτών.

 

Όνομα δικτύου (SSID)

 Επιλέξτε ένα ενιαίο, μοναδικό όνομα (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) για όλες τις ζώνες

Το όνομα του δικτύου Wi-Fi, ή SSID (service set identifier), είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το δίκτυό σας για να γνωστοποιήσει την παρουσία του σε άλλες συσκευές. Είναι επίσης το όνομα που βλέπουν οι κοντινοί χρήστες στη λίστα διαθέσιμων δικτύων της συσκευής τους.

Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που είναι μοναδικό για το δίκτυό σας και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι δρομολογητές στο δίκτυό σας χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα για κάθε ζώνη που υποστηρίζουν.

 • Μην χρησιμοποιήσετε κοινά ή προεπιλεγμένα ονόματα, όπως linksys, netgear, dlink, wireless ή 2wire.
 • Μην δώσετε διαφορετικά ονόματα στις ζώνες 2,4 GHz, 5 GHz ή 6 GHz. Όλες οι ζώνες πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν την οδηγία, οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται αξιόπιστα στο δίκτυό σας, σε όλους τους δρομολογητές στο δίκτυό σας ή σε όλες τις διαθέσιμες ζώνες των δρομολογητών σας. Και οι συσκευές που συνδέονται στο δίκτυό σας είναι πιο πιθανό να συναντήσουν άλλα δίκτυα με το ίδιο όνομα και στη συνέχεια να προσπαθήσουν αυτόματα να συνδεθούν σε αυτά.

 

Κρυφό δίκτυο

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Απενεργοποιημένο

Ένας δρομολογητής μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποκρύπτει το όνομα του δικτύου του (SSID). Ο δρομολογητής σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί εσφαλμένα τη ρύθμιση «κλειστό» ώστε να σημαίνει κρυφό και τη ρύθμιση «μετάδοση» ώστε να σημαίνει μη κρυφό.

Η απόκρυψη του ονόματος δικτύου δεν αποκρύπτει το δίκτυο από τον εντοπισμό του ούτε το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Και λόγω του τρόπου με τον οποίο οι συσκευές αναζητούν δίκτυα Wi-Fi και συνδέονται σε αυτά, η χρήση ενός κρυφού δικτύου ενδέχεται να αποκαλύψει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας και την ταυτοποίηση των κρυφών δικτύων που χρησιμοποιείτε, όπως του οικιακού σας δικτύου. Όταν συνδέεστε σε ένα κρυφό δίκτυο, η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίζει προειδοποίηση απορρήτου λόγω αυτού του κινδύνου απορρήτου.

Για να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στο δίκτυό σας, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά την κατάλληλη ρύθμιση ασφαλείας.

 

Φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC, έλεγχος ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Απενεργοποιημένο

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, ο δρομολογητής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση στο δίκτυο μόνο συσκευών με καθορισμένες διευθύνσεις MAC (Ελέγχου πρόσβασης μέσου). Δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτήν τη δυνατότητα για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό σας, για τους εξής λόγους:

Για να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στο δίκτυό σας, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά την κατάλληλη ρύθμιση ασφαλείας.

 

Αυτόματες ενημερώσεις υλικολογισμικού

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποιημένο

Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε τον δρομολογητή σας έτσι ώστε να εγκαθιστά αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού μόλις γίνουν διαθέσιμες. Αυτές οι ενημερώσεις μπορούν να επηρεάσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας που είναι διαθέσιμες για εσάς και παρέχουν άλλες σημαντικές βελτιώσεις στη σταθερότητα, την απόδοση και την ασφάλεια του δρομολογητή σας.

 

Λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Όλα (προτιμώμενη) ή Wi-Fi 2 έως Wi-Fi 6 ή νεότερη έκδοση

Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ραδιοσυχνοτήτων, που διατίθενται ξεχωριστά για τις ζώνες 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz, ελέγχουν ποιες εκδόσεις του προτύπου Wi-Fi χρησιμοποιεί ο δρομολογητής για ασύρματη επικοινωνία. Οι νεότερες εκδόσεις προσφέρουν καλύτερη απόδοση και υποστηρίζουν περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα.

Συνήθως είναι καλύτερο να ενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία που παρέχει ο δρομολογητής σας, παρά ένα υποσύνολο αυτών των λειτουργιών. Όλες οι συσκευές, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων συσκευών, μπορούν στη συνέχεια να συνδεθούν με χρήση της ταχύτερης λειτουργίας ραδιοσυχνοτήτων που υποστηρίζουν. Αυτό βοηθά επίσης στη μείωση των παρεμβολών από κοντινά δίκτυα και συσκευές παλαιάς τεχνολογίας.

 

Ζώνες

 Ενεργοποιήστε όλες τις ζώνες που υποστηρίζονται από τον δρομολογητή σας

Μια ζώνη Wi-Fi είναι σαν ένας δρόμος πάνω στον οποίο μπορούν να διέρχονται δεδομένα. Περισσότερες ζώνες παρέχουν περισσότερη χωρητικότητα δεδομένων και μεγαλύτερη απόδοση για το δίκτυό σας. 

 

Κανάλι

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματο

Κάθε ζώνη του δρομολογητή σας χωρίζεται σε πολλά, ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας, όπως είναι οι λωρίδες σε έναν δρόμο. Όταν η επιλογή καναλιών έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη, ο δρομολογητής σας επιλέγει το καλύτερο κανάλι Wi-Fi για εσάς.

Εάν ο δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει την αυτόματη επιλογή καναλιών, επιλέξτε ποιο κανάλι έχει την καλύτερη απόδοση στο περιβάλλον του δικτύου σας. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τις παρεμβολές Wi-Fi στο περιβάλλον του δικτύου σας, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν παρεμβολές από άλλους δρομολογητές και συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι. Εάν έχετε πολλούς δρομολογητές, διαμορφώστε τον καθένα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό κανάλι, ειδικά αν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

 

Εύρος καναλιού

 Επιλέξτε τη ρύθμιση 20 MHz για τη ζώνη 2,4 GHz
      Επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματο ή όλα τα εύρη για τις ζώνες 5 GHz και 6 GHz

Το εύρος καναλιού καθορίζει το μέγεθος του «διαύλου» που είναι διαθέσιμος για τη μεταφορά δεδομένων. Τα κανάλια με μεγαλύτερο εύρος είναι ταχύτερα, αλλά είναι πιο εύκολο να δεχτούν ή να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές.

 • Το εύρος 20 MHz για τη ζώνη 2,4 GHz συμβάλλει στην αποτροπή προβλημάτων απόδοσης και αξιοπιστίας, ειδικά κοντά σε άλλα δίκτυα Wi-Fi και συσκευές 2,4 GHz, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Bluetooth.
 • Η ρύθμιση «Αυτόματο» ή όλα τα εύρη καναλιού για τις ζώνες 5 GHz και 6 GHz εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση και συμβατότητα με όλες τις συσκευές. Οι παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα αποτελούν μικρότερο πρόβλημα σε αυτές τις ζώνες.

 

DHCP

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποιημένο, εάν ο δρομολογητής σας είναι ο μόνος διακομιστής DHCP στο δίκτυο

Το πρωτόκολλο DHCP (dynamic host configuration protocol) εκχωρεί διευθύνσεις IP σε συσκευές στο δίκτυό σας. Κάθε διεύθυνση IP αναγνωρίζει μια συσκευή στο δίκτυο και της επιτρέπει να επικοινωνεί με άλλες συσκευές στο δίκτυο και στο διαδίκτυο. Μια συσκευή δικτύου χρειάζεται μια διεύθυνση IP, όπως ένα τηλέφωνο χρειάζεται έναν αριθμό τηλεφώνου.

Το δίκτυό σας πρέπει να διαθέτει μόνο έναν διακομιστή DHCP. Εάν το DHCP είναι ενεργοποιημένο σε περισσότερες από μία συσκευές, όπως και στο καλωδιακό μόντεμ και στον δρομολογητή σας, οι διενέξεις διευθύνσεων ενδέχεται να εμποδίσουν ορισμένες συσκευές να συνδεθούν στο διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσουν πόρους του δικτύου.

 

Χρόνος μίσθωσης DHCP

 Επιλέξτε τη ρύθμιση 8 ώρες για οικιακά δίκτυα ή δίκτυα γραφείου και 1 ώρα για hotspot ή δίκτυα επισκεπτών

Ο χρόνος μίσθωσης DHCP είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο μια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί σε μια συσκευή δεσμεύεται για αυτήν τη συσκευή.

Οι δρομολογητές Wi-Fi έχουν συνήθως έναν περιορισμένο αριθμό διευθύνσεων IP που μπορούν να εκχωρήσουν σε συσκευές στο δίκτυο. Εάν αυτός ο αριθμός εξαντληθεί, ο δρομολογητής δεν θα μπορεί να εκχωρήσει διευθύνσεις IP σε νέες συσκευές, με αποτέλεσμα αυτές οι συσκευές να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλες συσκευές στο δίκτυο και στο διαδίκτυο. Η μείωση του χρόνου μίσθωσης DHCP επιτρέπει στον δρομολογητή να ανακτήσει και να επανεκχωρήσει πιο γρήγορα παλιές διευθύνσεις IP που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

 

NAT

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποιημένο, εάν ο δρομολογητής σας είναι η μόνη συσκευή που παρέχει υπηρεσίες NAT στο δίκτυο

Το NAT (μετάφραση διευθύνσεων δικτύου) εκτελεί μετάφραση μεταξύ των διευθύνσεων στο διαδίκτυο και των διευθύνσεων στο δίκτυό σας. Το NAT μπορεί να γίνει κατανοητό εάν φανταστεί κανείς ένα τμήμα αλληλογραφίας μιας εταιρείας στο οποίο οι παραδόσεις προς τους υπαλλήλους που γίνονται στη διεύθυνση της εταιρείας δρομολογούνται στα γραφεία υπαλλήλων εντός του κτιρίου.

Γενικά, ενεργοποιήστε το NAT μόνο στον δρομολογητή σας. Εάν το NAT είναι ενεργοποιημένο σε περισσότερες από μία συσκευές, για παράδειγμα, και στο καλωδιακό μόντεμ και στον δρομολογητή σας, το προκύπτον «διπλό NAT» ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια πρόσβασης των συσκευών σε συγκεκριμένους πόρους στο δίκτυο ή στο διαδίκτυο.

 

WMM

 Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποιημένο

Το WMM (Wi-Fi multimedia) θέτει σε προτεραιότητα την κίνηση του δικτύου για τη βελτίωση της απόδοσης μιας ποικιλίας εφαρμογών δικτύου, όπως του βίντεο και των φωνητικών μηνυμάτων. Όλοι οι δρομολογητές που υποστηρίζουν Wi-Fi 4 (802.11n) ή νεότερη έκδοση θα πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το WMM από προεπιλογή. Η απενεργοποίηση του WMM μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την αξιοπιστία των συσκευών στο δίκτυο.

 

Δυνατότητες συσκευής που μπορούν να επηρεάσουν τις συνδέσεις Wi-Fi

Αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο διαμόρφωσης του δρομολογητή σας ή των συσκευών που συνδέονται σε αυτόν. 

Ιδιωτική διεύθυνση δικτύου Wi-Fi

Εάν συνδέεστε σε δίκτυο Wi-Fi από iPhone, iPad ή Apple Watch, μάθετε για τη χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων Wi-Fi σε αυτές τις συσκευές.

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Βεβαιωθείτε ότι οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή σας για τη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi, επειδή οι κανονισμοί σε κάθε χώρα ή περιοχή καθορίζουν τα κανάλια Wi-Fi και την ισχύ του ασύρματου σήματος που επιτρέπεται σε αυτήν την τοποθεσία. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας μπορεί να εντοπίζει και να συνδέεται αξιόπιστα σε κοντινές συσκευές και ότι έχει καλή απόδοση όταν χρησιμοποιείτε Wi-Fi ή δυνατότητες που βασίζονται σε Wi-Fi, όπως το AirPlay ή το AirDrop.

Σε Mac με macOS Ventura ή νεότερη έκδοση

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο και ασφάλεια» στην πλαϊνή στήλη.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στα δεξιά.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας εφαρμογών και υπηρεσιών και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στην επιλογή «Υπηρεσίες συστήματος».
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Δικτύωση και ασύρματη σύνδεση» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Σε Mac με macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο». 
 2. Κάντε κλικ στην κλειδαριά  στη γωνία του παραθύρου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το συνθηματικό διαχειριστή.
 3. Στην καρτέλα «Απόρρητο» επιλέξτε «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας».
 4. Μεταβείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας εφαρμογών και υπηρεσιών και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στην επιλογή «Υπηρεσίες συστήματος».
 5. Επιλέξτε «Δικτύωση και ασύρματα δίκτυα» (ή «Δικτύωση Wi-Fi») και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Σε iPhone ή iPad

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια (ή Απόρρητο) > Υπηρεσίες τοποθεσίας.
 2. Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και κατόπιν πατήστε «Υπηρεσίες συστήματος».
 4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κινητά-Ασύρματα δίκτυα» (ή «Δικτύωση Wi-Fi»).

Αυτόματη είσοδος κατά τη χρήση με δίκτυα Wi-Fi φορέων κινητής τηλεφωνίας

Τα δίκτυα Wi-Fi φορέων κινητής τηλεφωνίας είναι δημόσια δίκτυα που έχουν διαμορφωθεί από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας και τους συνεργάτες του. Το iPhone ή άλλη κινητή συσκευή της Apple τα χειρίζεται ως γνωστά δίκτυα και συνδέεται αυτόματα σε αυτά.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Προειδοποίηση απορρήτου» κάτω από το όνομα δικτύου του φορέα σας στις ρυθμίσεις Wi-Fi, η ταυτότητα του κινητού δικτύου σας μπορεί να αποκαλυφθεί αν η συσκευή σας συνδεθεί σε κακόβουλο hotspot το οποίο μιμείται το δίκτυο Wi-Fi του φορέα σας. Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη επανασύνδεση του iPhone ή του iPad στο δίκτυο Wi-Fi του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Πατήστε το  δίπλα στο δίκτυο του φορέα κινητής τηλεφωνίας.
 3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Αυτόματη είσοδος».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: