Χρήση του τμήματος «Συντομεύσεις Προσβασιμότητας» σε Mac

Το τμήμα «Συντομεύσεις Προσβασιμότητας» παρέχει συντομεύσεις για τη γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνηθισμένων δυνατοτήτων προσβασιμότητας, όπως του Ζουμ, του VoiceOver και των Ασύγχρονων πλήκτρων.

Τμήμα «Επιλογές Προσβασιμότητας»

Άνοιγμα του τμήματος «Συντομεύσεις Προσβασιμότητας»

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα ταυτόχρονα: Option (⌥), Command (⌘) και F5. Σε φορητούς υπολογιστές με Touch Bar, ίσως χρειαστεί να πατήσετε επίσης το πλήκτρο Fn (Function).

Σε φορητούς υπολογιστές με Touch ID, πατήστε τρεις φορές το Touch ID. Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Command κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, το VoiceOver θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.

Για να κλείσετε το τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» ή κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από το παράθυρο.

Αλλαγή των συντομεύσεων στις Συντομεύσεις Προσβασιμότητας

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στον πίνακα, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος), κάντε κλικ στην «Προσβασιμότητα» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Συντόμευση». Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: