Κατανόηση της υποστήριξης VoiceOver για εφαρμογές εκτός Apple σε iPhone, iPad και iPod touch

Η Apple βασίζεται στον προγραμματιστή της κάθε εφαρμογής για την υλοποίηση στοιχείων στην εφαρμογή που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του VoiceOver.

Η Apple βασίζεται στον προγραμματιστή της κάθε εφαρμογής για την υλοποίηση στοιχείων στην εφαρμογή που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του VoiceOver. Αν μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει VoiceOver, ελέγξτε το App Store για ενημερώσεις, ή επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής. Για να εντοπίσετε τον ιστότοπο υποστήριξης ενός προγραμματιστή, πλοηγηθείτε στο App Store και αναζητήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο ιστότοπος του προγραμματιστή αναφέρεται στη σελίδα πληροφοριών προϊόντος της εφαρμογής.

Αν μια εφαρμογή δεν παρέχει πλήρη υποστήριξη VoiceOver, το VoiceOver μπορεί να παρακάμψει κουμπιά ή περιοχές κειμένου ή να μην εκφωνήσει τη σωστή ετικέτα για ένα στοιχείο. Για βοήθεια με αυτό το ζήτημα, η Apple παρουσίασε τις Προσαρμοσμένες ετικέτες στο iOS 5. Με ενεργοποιημένο το VoiceOver, χρησιμοποιήστε και τα δύο δάκτυλα για διπλό παρατεταμένο πάτημα για να ανοίξετε την εφαρμογή δημιουργίας ετικετών για στοιχεία. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας ετικέτες για τα στοιχεία μιας εφαρμογής που δεν έχουν σωστές ετικέτες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: