Σύνδεση εκτυπωτή AirPrint σε δίκτυο Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε έναν εκτυπωτή AirPrint σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να εκτυπώνετε ασύρματα από τον Mac, το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Αυτές οι γενικές πληροφορίες δεν αφορούν έναν συγκεκριμένο εκτυπωτή AirPrint. Για τα αναλυτικά βήματα, ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Όλοι οι εκτυπωτές Wi-Fi χρειάζονται ένα σωστά ρυθμισμένο δίκτυο Wi-Fi και το όνομα (ή το SSID) και το συνθηματικό για αυτό το δίκτυο.

Αν ο εκτυπωτής έχει ενσωματωμένη οθόνη

Οι εκτυπωτές με οθόνη αφής ή άλλη ενσωματωμένη οθόνη (πίνακα ελέγχου) γενικά απαιτούν από εσάς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την οθόνη για να επιλέξετε ή να εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό του δικτύου Wi-Fi. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

Αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί Διαμόρφωση προστατευμένου Wi-Fi (WPS)

Αν ο δρομολογητής Wi-Fi που έχετε δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του δρομολογητή για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη ενός εκτυπωτή WPS.

Αν ο δρομολογητής Wi-Fi που έχετε είναι ένας σταθμός βάσης AirPort:

 1. Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». 
 2. Επιλέξτε τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το συνθηματικό του σταθμού βάσης, αν σας ζητηθεί.
 3. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Σταθμός βάσης > Προσθήκη εκτυπωτή WPS.
 4. Επιλέξτε είτε «Πρώτη απόπειρα» είτε «PIN» ως τον τύπο της σύνδεσης WPS που θα επιτρέπεται. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  • Αν επιλέξατε «Πρώτη απόπειρα», πατήστε το κουμπί WPS στον εκτυπωτή. Αν η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή εμφανίζεται στο Βοήθημα AirPort, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
  • Αν επιλέξατε «PIN», εισαγάγετε τον αριθμό PIN του εκτυπωτή ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». Αν η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή εμφανίζεται στο Βοήθημα AirPort, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
 5. Κλείστε το Βοήθημα AirPort.

Αν ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί στον Mac μέσω USB

Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση USB για να διαμορφώσετε την εκτύπωση μέσω δικτύου Wi-Fi:

 1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον Mac χρησιμοποιώντας το σωστό καλώδιο USB.
 2. Εγκαταστήστε το λογισμικό για Mac που συνόδευε τον εκτυπωτή σας και εξασφαλίστε ότι περιλαμβάνει έναν βοηθό διαμόρφωσης του εκτυπωτή. 
 3. Χρησιμοποιήστε τον βοηθό διαμόρφωσης εκτυπωτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και τον Mac. Ο εκτυπωτής θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στο δίκτυο Wi-Fi.

Αν ο εκτυπωτής μπορεί να δημιουργήσει ένα ad-hoc δίκτυο Wi-Fi

Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το ad-hoc δίκτυο Wi-Fi του εκτυπωτή για να διαμορφώσετε την εκτύπωση μέσω Wi-Fi:

 1. Εγκαταστήστε το λογισμικό για Mac που συνόδευε τον εκτυπωτή σας και εξασφαλίστε ότι περιλαμβάνει έναν βοηθό διαμόρφωσης του εκτυπωτή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το ad-hoc δίκτυο Wi-Fi του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένο. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
 3. Ανοίξτε το μενού Wi-Fi στον Mac κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε το όνομα του ad-hoc δικτύου Wi-Fi του εκτυπωτή. Όταν ο Mac είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του εκτυπωτή, δεν θα μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο ή σε άλλες υπηρεσίες στο κανονικό σας δίκτυο Wi-Fi.
 4. Χρησιμοποιήστε τον βοηθό διαμόρφωσης εκτυπωτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό του εκτυπωτή για λεπτομέρειες. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να επανεκκινηθεί προτού συνδεθεί στο δίκτυο.
 5. Επιστρέψτε στο μενού Wi-Fi στον Mac και αλλάξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.

Μάθετε περισσότερα

Όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκτύπωση:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: