Πώς να επανεκκινήσετε το Apple TV

Το Apple TV δεν διαθέτει κουμπί τροφοδοσίας. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το Apple TV από τις Ρυθμίσεις, να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας ή να το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

Χρήση των Ρυθμίσεων

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

  • Siri Remote ή Apple TV Remote*: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εφαρμογής Apple TV/Αφετηρίας κουμπί Αφετηρίας και το κουμπί «Menu». Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.
  • Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό): Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Menu» και Κάτω. Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.

Μάθετε τι να κάνετε εάν το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει το Apple TV σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

*Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο, εφόσον βρίσκεστε σε μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζει το Siri.

Αποσύνδεση του Apple TV

Εάν η συσκευή σας δεν επανεκκινηθεί μέσω του μενού «Ρυθμίσεις» και του τηλεχειριστηρίου, αποσυνδέστε το Apple TV από το ρεύμα. Περιμένετε έξι δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.

Μάθετε τι να κάνετε εάν το Apple TV δεν ενεργοποιείται ή δεν έχετε εικόνα ή ήχο.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: