Εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight στο Mac

Αν λάβετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση στο Mac σας, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight.

Πριν από την εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight


Εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight

Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα βάσει της έκδοσης macOS που χρησιμοποιείτε.

macOS Ventura ή νεότερη έκδοση

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Siri και Spotlight» στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο Spotlight» στα δεξιά.
 3. Μεταφέρετε τον δίσκο ή τον φάκελο για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εκ νέου το ευρετήριο στη λίστα των τοποθεσιών στις οποίες το Spotlight δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί αναζήτηση. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) και επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που θέλετε να προσθέσετε.*
  Φάκελος με όνομα «Έγγραφα» που μεταφέρεται στο παράθυρο «Απόρρητο Spotlight»
 4. Από την ίδια λίστα τοποθεσιών, επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που μόλις προσθέσατε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–) για να τον αφαιρέσετε από τη λίστα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» και κατόπιν κλείστε τις Ρυθμίσεις συστήματος. Το Spotlight θα δημιουργήσει εκ νέου το ευρετήριο για τα περιεχόμενα του δίσκου ή του φακέλου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών για τις οποίες δημιουργείται ευρετήριο.

Παλαιότερες εκδόσεις του macOS

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «Spotlight».
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο».
 3. Μεταφέρετε τον δίσκο ή τον φάκελο για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εκ νέου το ευρετήριο στη λίστα των τοποθεσιών στις οποίες το Spotlight δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί αναζήτηση. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) και επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που θέλετε να προσθέσετε.*
  Φάκελος με όνομα «Έγγραφα» που μεταφέρεται στην καρτέλα «Απόρρητο Spotlight»
 4. Από την ίδια λίστα τοποθεσιών, επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που μόλις προσθέσατε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–) για να τον αφαιρέσετε από τη λίστα.
 5. Κλείστε τις «Προτιμήσεις συστήματος». Το Spotlight θα δημιουργήσει εκ νέου το ευρετήριο για τα περιεχόμενα του δίσκου ή του φακέλου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών για τις οποίες δημιουργείται ευρετήριο.

 


* Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο μόνο αν έχετε δικαιώματα κατόχου για αυτό το στοιχείο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα, επιλέξτε «Βοήθεια» από τη γραμμή μενού του Finder και κατόπιν πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο «δικαιώματα».

Ημερομηνία δημοσίευσης: