Λάβετε βοήθεια με τις ενημερώσεις του iOS μέσω ασύρματου δικτύου

Μπορεί να μην είναι δυνατή η ενημέρωση του iPhone, του iPad ή του iPod touch μέσω ασύρματου δικτύου για έναν από τους παρακάτω λόγους.

  • Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας
  • Η λήψη της ενημέρωσης διαρκεί πολλή ώρα
  • Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή ενημέρωσης
  • Η διαδικασία ενημέρωσης δεν ολοκληρώνεται

Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση

Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, το iOS θα προσπαθήσει να ελευθερώσει χώρο. Θα καταργήσει μόνο δεδομένα εφαρμογών που μπορεί να κατεβάσει ξανά και δεν θα καταργήσει δεδομένα σας ούτε θα αλλάξει τη θέση τους. Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην διαθέτει αρκετό χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να ενημερώσετε τη συσκευή σας.

Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο iTunes, μπορείτε να δημιουργήσετε χώρο για την ενημέρωση καταργώντας περιεχόμενο και εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε από τη συσκευή σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [όνομα συσκευής].

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χώρο που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές και το περιεχόμενό σας.


Αν η λήψη διαρκεί πολλή ώρα

Χρειάζεστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του iOS. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη της ενημέρωσης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της ενημέρωσης και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κανονικά ενώ κατεβάζετε την ενημέρωση του iOS, και το iOS θα σας ενημερώσει μόλις είναι δυνατή η εγκατάστασή της. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα της λήψης, μην πραγματοποιείτε λήψη άλλου περιεχομένου και χρησιμοποιήστε δίκτυο Wi-Fi, αν μπορείτε.


Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον διακομιστή ενημέρωσης ή αν δεν μπορείτε να επαληθεύσετε την ενημέρωση

Αν επιχειρήσετε να ενημερώσετε το iOS στη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:

ειδοποίηση σε iPhone που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος για ενημέρωση

«Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος για ενημέρωση. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο για ενημέρωση λογισμικού.»
 

ειδοποίηση σε iPhone που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ενημέρωσης

«Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση ενημέρωσης. Απέτυχε η επαλήθευση της ενημέρωσης iOS, διότι δεν είστε πλέον συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.»
 

Δοκιμάστε ξανά να ενημερώσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα από αυτά τα μηνύματα, δοκιμάστε να ενημερώσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα άλλο δίκτυο ή ενημερώστε τη συσκευή σας με το iTunes. Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά μετά την προσπάθεια ενημέρωσης με διαφορετικά δίκτυα, καταργήστε την ενημέρωση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενημερώσεις του iOS.


Οθόνη iPhone που εμφανίζει τη διαδικασία ενημέρωσης σε εξέλιξη

Αν η διαδικασία ενημέρωσης δεν ολοκληρώνεται

Αν η εγκατάσταση της ενημέρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, η γραμμή προόδου μπορεί να φαίνεται ότι κινείται αργά. Ο απαιτούμενος χρόνος για μια ενημέρωση εξαρτάται από το μέγεθος της ενημέρωσης και τον αριθμό αρχείων στη συσκευή σας.

Όταν εκτελείτε την ενημέρωση μέσω ασύρματου δικτύου, διατηρήστε τη συσκευή σας συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος. Αν η μπαταρία της συσκευής σας εξαντληθεί, συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση ή η επαναφορά.

Αν η διαδικασία ενημέρωσης δεν ολοκληρωθεί ποτέ και η γραμμή προόδου δεν έχει μετακινηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει ή δεν ενεργοποιείται.


Καταργήστε και κατεβάστε ξανά την ενημέρωση για το iOS

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του iOS, δοκιμάστε να κατεβάσετε ξανά την ενημέρωση:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [όνομα συσκευής].
  2. Εντοπίστε την ενημέρωση του iOS στη λίστα με τις εφαρμογές.
  3. Πατήστε την ενημέρωση του iOS και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή ενημέρωσης».
  4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού και κατεβάστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση για το iOS.

Αν δεν βλέπετε την ενημέρωση στη λίστα των εφαρμογών ή αν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά, πρέπει να ενημερώσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το iTunes.

Ημερομηνία δημοσίευσης: