Χρήση του AirPrint για εκτύπωση από το iPhone ή το iPad

Μάθετε πώς να εκτυπώνετε από το iPhone ή το iPad σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει AirPrint.

Πριν ξεκινήσετε

  • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει το AirPrint. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για λεπτομέρειες.
  • Βεβαιωθείτε ότι το iPhone ή το iPad και ο εκτυπωτής σας έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας.


Επιλέξτε από τις «Επιλογές εκτύπωσης» 

Εκτύπωση με το AirPrint

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.
  2. Για να βρείτε την επιλογή εκτύπωσης, πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» της εφαρμογής ή το ή το κουμπί «Ενέργειες».
  3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί «Εκτύπωση» ή την επιλογή «Εκτύπωση». Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή εκτύπωσης, ελέγξτε τον Οδηγό χρήσης ή την ενότητα Βοήθειας της εφαρμογής. Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές τη δυνατότητα AirPrint.
  4. Αγγίξτε «Δεν έχει επιλεγεί εκτυπωτής» και επιλέξτε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει AirPrint.
  5. Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων ή κάντε άλλες ρυθμίσεις, π.χ. ποιες σελίδες θέλετε να εκτυπώσετε.
  6. Αγγίξτε «Εκτύπωση» στην επάνω δεξιά γωνία.

Προβολή ή ακύρωση της εργασίας εκτύπωσης

Κατά την εκτύπωση, μπορείτε να προβάλετε τις εργασίες εκτύπωσης ή να τις ακυρώσετε μέσω της Εναλλαγής εφαρμογών.

Προβολή μιας εργασίας εκτύπωσης

Προβολή εργασιών εκτύπωσης από την ενότητα «Εκτύπωση» 

Για να δείτε μια εργασία εκτύπωσης, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών και κατόπιν πατήστε «Εκτύπωση».

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης από τη «Σύνοψη εκτύπωσης» 

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών, πατήστε «Εκτύπωση» και κατόπιν πατήστε «Ακύρωση εκτύπωσης».


Το AirPrint λειτουργεί με Wi-Fi ή ενσύρματες συνδέσεις δικτύου. Οι συσκευές με δυνατότητα AirPrint που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB ενός σταθμού βάσης AirPort ή AirPort Time Capsule της Apple ή στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το AirPrint.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: