Εάν το Apple TV δεν ενεργοποιείται

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν το Apple TV σας δεν ενεργοποιείται, δεν προβάλλει εικόνα ή έχει μια λυχνία κατάστασης που αναβοσβήνει.

Εάν το Apple TV δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, εντοπίστε τη λυχνία κατάστασης στην κάτω δεξιά γωνία στην μπροστινή πλευρά του Apple TV. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που αντιστοιχούν στην περιγραφή της λυχνίας κατάστασης. 

Εάν η λυχνία κατάστασης είναι σβηστή


Εάν η λυχνία κατάστασης είναι σβηστή στο Apple TV, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε εάν ανάβει η λυχνία κατάστασης.

  1. Πατήστε το κουμπί «Menu» ή το κουμπί Εφαρμογής Apple TV/Αφετηρίας στο φορτισμένο Siri Remote για να επαναφέρετε το Apple TV από την κατάσταση ύπνου
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το Apple TV, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
  3. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική πρίζα. Εάν το Apple TV είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι το πολύπριζο είναι ενεργοποιημένο.

Εάν η λυχνία κατάστασης εξακολουθεί να μην ανάβει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Εάν η λυχνία κατάστασης είναι αναμμένη, αλλά δεν βλέπετε εικόνα

Εάν η λυχνία κατάστασης είναι αναμμένη, αλλά δεν βλέπετε εικόνα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε εάν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

  1. Αποσυνδέστε και τα δύο άκρα του καλωδίου HDMI και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά σταθερά.
  2. Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και αποσυνδέστε το Apple TV από το ρεύμα. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το Apple TV και ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
  3. Στο μενού της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την είσοδο HDMI που αντιστοιχεί στη θύρα HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το Apple TV. 

Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε εικόνα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Εάν η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει

Εάν δεν βλέπετε εικόνα και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει για περισσότερο από τρία λεπτά,  επαναφέρετε το Apple TV στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εάν εμφανίζεται το λογότυπο της Apple και μετά μια μαύρη οθόνη

Εάν εμφανίζεται το λογότυπο της Apple και μετά μια μαύρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Menu» και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε τα. Η ανάλυση του Apple TV θα αλλάζει κάθε 20 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε «OK» για να επιλέξετε ανάλυση ή «Ακύρωση» για έξοδο.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

  • Δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας, ξεκινώντας από τη θύρα HDMI 1 ή Input 1.
  • Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό καλώδιο HDMI για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα οφείλεται στο καλώδιο.
  • Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη ή διακόπτη HDMI, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ένα από αυτά. Συνδέστε το Apple TV απευθείας στην τηλεόραση αντί να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη ή τον διακόπτη HDMI. Εάν τώρα βλέπετε την οθόνη Αφετηρίας του Apple TV, συνδέστε τον δέκτη ή τον διακόπτη HDMI ένα-ένα. Αφού συνδέσετε κάθε πρόσθετη συσκευή, ελέγξτε εάν εξακολουθείτε να βλέπετε την οθόνη Αφετηρίας στην τηλεόρασή σας. 

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να δείτε εικόνα στην τηλεόρασή σας, να ακούσετε ήχο ή εάν βλέπετε μόνο το λογότυπο της Apple, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αντιμετωπίζετε ένα άλλο πρόβλημα με το οποίο χρειάζεστε βοήθεια; Εντοπίστε το πρόβλημά σας παρακάτω για να λάβετε βοήθεια:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: