Αν το Apple TV σας δεν ενεργοποιείται ή εμφανίζει μαύρη οθόνη

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν το Apple TV σας δεν ενεργοποιείται ή εμφανίζει μαύρη οθόνη.

Αν ενεργοποιήσετε την Αντιστοίχιση με το δυναμικό εύρος ή την Αντιστοίχιση με ρυθμό καρέ, το Apple TV προσδιορίζει αυτόματα ποια δυναμικά εύρη ή ποιους ρυθμούς καρέ υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. Όταν ξεκινά ή σταματά η αναπαραγωγή, ενδέχεται η οθόνη να είναι μαύρη ή να τρεμοπαίζει καθώς η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των μορφών. 

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα

Αν αντιμετωπίζετε μια μαύρη οθόνη που δεν σχετίζεται με την αλλαγή μορφής του Apple TV, δοκιμάστε τα εξής βήματα.  Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

  1. Αποσυνδέστε και τα δύο άκρα του καλωδίου HDMI και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά σταθερά. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο HDMI, για να ελέγξετε αν το πρόβλημα οφείλεται στο καλώδιο. Για HDMI 2.1, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ultra High Speed HDMI. Για HDMI 2.0, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Premium High Speed. Κατόπιν, στο μενού της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την είσοδο HDMI που αντιστοιχεί στη θύρα HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το Apple TV. 
  2. Αποσυνδέστε την τηλεόραση και το Apple TV από το ρεύμα και κατόπιν συνδέστε τα ξανά.
  3. Δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας, ξεκινώντας από τη θύρα HDMI 1 ή Input 1. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περαιτέρω βοήθεια. 
  4. Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη ή διακόπτη HDMI, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ένα από αυτά. Συνδέστε το Apple TV απευθείας στην τηλεόραση αντί να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη ή τον διακόπτη HDMI. Αν εμφανίζεται τώρα η οθόνη Αφετηρίας του Apple TV, συνδέστε τον δέκτη ή τον διακόπτη HDMI ένα ένα. Αφού συνδέσετε κάθε πρόσθετη συσκευή, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να βλέπετε την οθόνη Αφετηρίας στην τηλεόρασή σας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη σας για περαιτέρω βοήθεια. 
  5. Αν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple και στη συνέχεια μια μαύρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Πίσω και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για 6 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε τα. Η ανάλυση του Apple TV θα αλλάζει κάθε 20 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε «OK» για να επιλέξετε ανάλυση ή «Ακύρωση» για έξοδο.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: