Μετακίνηση και απόκρυψη εφαρμογών στο Apple TV

Μάθετε πώς μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές στο Apple TV και να επιλέξετε ποιες θα εμφανίζονται. 

Μετακίνηση εφαρμογών στην οθόνη Αφετηρίας

tvOS που εμφανίζει μια εφαρμογή iTunes να μετακινείται.

 1. Επισημάνετε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Στο Siri Remote ή στο Apple TV Remote,1 πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch, έως ότου η εφαρμογή αρχίσει να αναπηδά. Σε άλλα τηλεχειριστήρια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Select» (Επιλογή).
 3. Για να μετακινήσετε την εφαρμογή στο Siri Remote ή στο Apple TV Remote,1 σαρώστε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. Σε άλλα τηλεχειριστήρια, πατήστε το κουμπί Μετακίνησης αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε την επιφάνεια Touch ή πατήστε το πλήκτρο «Select» (Επιλογή).
 5. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να μετακινήσετε άλλες εφαρμογές.

Δημιουργήστε φακέλους

tvOS που εμφανίζει έναν φάκελο με την ένδειξη «Ψυχαγωγία».

Στο Apple TV 4K και το Apple TV HD, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους. Απλώς επισημάνετε μια εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch ή πατήστε «Select» (Επιλογή), μέχρι η εφαρμογή να αρχίσει να αναπηδά και στη συνέχεια ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν φάκελο, σύρετε την εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή.
 • Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο με βάση την εφαρμογή ή για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε έναν φάκελο που έχετε ήδη δημιουργήσει, πατήστε «Αναπαραγωγή/Παύση» και ορίστε μια επιλογή. 
 • Για να αφαιρέσετε την εφαρμογή από έναν φάκελο, σύρετέ την έξω από αυτόν. 

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε τον και στη συνέχεια επισημάνετε το όνομα του φακέλου και ενημερώστε τον τίτλο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Διαγραφή ή απόκρυψη εφαρμογών

Στο Apple TV 4K και το Apple TV HD, μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές. Στο Apple TV (3ης γενιάς), μπορείτε να τις αποκρύψετε. Απλώς επισημάνετε την εφαρμογή και πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch ή πατήστε «Select» (Επιλογή), μέχρι η εφαρμογή να αρχίσει να αναπηδά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/Παύση» και επιλέξτε «Διαγραφή» ή «Απόκρυψη». 

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή ξανά στην οθόνη Αφετηρίας: 

 • Στο Apple TV 4K και στο Apple TV HD, ανοίξτε το App Store, μεταβείτε στην ενότητα «Αγορασμένα» και πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής ξανά.
 • Στο Apple TV (3ης γενιάς), μπορείτε να καταργήσετε την απόκρυψη των εφαρμογών από τις επιλογές Ρυθμίσεις > Κύριο μενού.

Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε τις αγορές σας στο App Store, ώστε να μην βλέπετε εφαρμογές στη σελίδα «Αγορές». 

Διατήρηση της οθόνης Αφετηρίας ίδιας σε κάθε Apple TV

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Μία οθόνη Αφετηρίας», για να διατηρείτε ενημερωμένες τις εφαρμογές και τις οθόνες Αφετηρίας σας σε όλα τα Apple TV 4K και τα Apple TV HD που έχετε. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Σε κάθε Apple TV 4K και σε κάθε Apple TV HD, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > iCloud.
 2. Συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID σε κάθε Apple TV.
 3. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Μία οθόνη Αφετηρίας».

1. Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί και με τα δύο τηλεχειριστήρια, αρκεί το Apple TV 4K και το Apple TV HD να έχει διαμορφωθεί σε μια γλώσσα και μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζουν το Siri.

Ημερομηνία δημοσίευσης: