Διαμόρφωση του εγγράφου σας στο Pages σε iPhone, iPad ή Mac

Για να ξεκινήσετε με ένα έγγραφο στο Pages, μπορείτε να επιλέξετε τι είδους έγγραφο θέλετε να δημιουργήσετε, να αλλάξετε τα περιθώρια, να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σας και να προσθέσετε αριθμούς σελίδων και άλλο περιεχόμενο στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

iwork-pages-13-0-document-setup-hero

Επιλογή τύπου εγγράφου

Το έγγραφο Pages μπορεί να είναι είτε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου είτε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας. Αποφασίστε ποιον τύπο εγγράφου θέλετε να δημιουργήσετε ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου που πρόκειται να δημιουργήσετε.

Μάθετε πώς να επιλέξετε έναν τύπο εγγράφου

Αλλαγή μεγέθους, προσανατολισμού και περιθωρίων σελίδας

Αφού επιλέξετε έναν τύπο εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε μέγεθος σελίδας, κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό και να ορίσετε τα περιθώρια για το έγγραφό σας.

Μάθετε πώς να επιλέξετε μέγεθος και προσανατολισμό σελίδας και πώς να ορίσετε περιθώρια για το έγγραφό σας

Αλλαγή εμφάνισης κειμένου

Αλλάξτε το χρώμα, τη στοίχιση και το διάστημα του κειμένου στο έγγραφό σας.

Μάθετε πώς να προσαρμόσετε το κείμενο στο έγγραφό σας

Προσθήκη αριθμών σελίδων και άλλου περιεχομένου στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα

Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς σελίδων και κείμενο, σε κεφαλίδες και υποσέλιδα και να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου στις κεφαλίδες καθώς και την εμφάνιση άλλου περιεχομένου.

Μάθετε πώς να εργάζεστε με κεφαλίδες και υποσέλιδα

Ημερομηνία δημοσίευσης: