Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα έγγραφο συνεργασίας στο Pages, το Numbers ή το Keynote

Εάν λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο εικόνας, ταινίας ή ήχου σε ένα έγγραφο συνεργασίας, μειώστε το μέγεθος του αρχείου ή μειώστε το μέγεθος ολόκληρου του εγγράφου.

Το μέγεθος του αρχείου πολυμέσων που προσπαθείτε να προσθέσετε μπορεί να αυξήσει υπερβολικά το μέγεθος του εγγράφου και να μην είναι δυνατή η συνεργασία. Τα όρια μεγέθους για τα έγγραφα συνεργασίας είναι 2 GB για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από κοινού με εφαρμογές iWork και iCloud και 1 GB για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από κοινού με το Box.

Μείωση του μεγέθους του αρχείου πολυμέσων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές Mac, για να μειώσετε το μέγεθος ενός αρχείου εικόνας, ταινίας ή ήχου:

Αφού μειώσετε το μέγεθος του αρχείου πολυμέσων, προσπαθήστε να το προσθέσετε στο έγγραφο συνεργασίας. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να προσθέσετε το αρχείο πολυμέσων, μειώστε το μέγεθος ολόκληρου του εγγράφου.

Μείωση του μεγέθους του εγγράφου

Σε Mac, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ολόκληρου του εγγράφου Pages, Numbers ή Keynote, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία με άλλους χρήστες σε αυτό. Η εφαρμογή μειώνει αυτόματα το μέγεθος των εικόνων, περικόπτει ταινίες και αρχεία ήχου ή αλλάζει τη μορφή ή την ποιότητα των ταινιών.

  1. Εάν είστε ο κάτοχος του εγγράφου και κάνετε κοινή χρήση, διακόψτε την κοινή χρήση του εγγράφου, του υπολογιστικού φύλλου ή της παρουσίασης.

  2. Με το έγγραφο ανοιχτό, επιλέξτε Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου.

  3. Επιλέξτε τις προσαρμογές που θέλετε να κάνετε. Το τρέχον μέγεθος του εγγράφου και το πόσο θα μειωθεί ανάλογα με τις προσαρμογές που επιλέγετε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.

  4. Μείωση του αρχείου:

    • Επιλέξτε «Μείωση αυτού του αρχείου», για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις στο αρχικό έγγραφο.

    • Επιλέξτε «Μείωση αντιγράφου», για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις σε ένα αντίγραφο του εγγράφου και να διατηρηθεί το αρχικό έγγραφο. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αντίγραφο του εγγράφου, επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί το αντίγραφο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

  5. Προσκαλέστε άλλα άτομα για συνεργασία στο έγγραφο.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα έγγραφο συνεργασίας

Εάν στο έγγραφο συνεργασίας σας υπάρχει ένα κατεστραμμένο αρχείο πολυμέσων

Εάν το έγγραφο συνεργασίας σας περιλαμβάνει κατεστραμμένα αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες ή βίντεο, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο όταν ανοίγετε το έγγραφο που θα παραθέτει τα κατεστραμμένα αρχεία. Για να διορθώσετε το έγγραφο, διακόψτε την κοινή χρήση του, αντικαταστήστε τα αρχεία και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά την κοινή χρήση. Εάν το έγγραφο βρίσκεται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, σύρετέ το εκτός του φακέλου, αντικαταστήστε το αρχείο και στη συνέχεια σύρετε το έγγραφο πίσω στον κοινόχρηστο φάκελο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: