Απαίτηση συνθηματικού για την πραγματοποίηση αγορών από το App Store και το iTunes

Μπορείτε να ζητάτε ένα συνθηματικό για κάθε αγορά ή κάθε 15 λεπτά.

Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα με την οποία θα εισάγετε το συνθηματικό σας κατά την αγορά στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εντός εφαρμογής) από το App Store και το iTunes Store:

 • Να απαιτείται πάντα: Κάθε φορά που κάνετε μια αγορά, θα σας ζητείται η εισαγωγή του συνθηματικού σας, ακόμη και αν έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας.

 • Να απαιτείται μετά από 15 λεπτά: Αν έχετε εισαγάγει το συνθηματικό σας εντός των τελευταίων 15 λεπτών, δεν θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ξανά το συνθηματικό σας.

Αν δεν θέλετε να εισάγετε το συνθηματικό σας κατά τη λήψη δωρεάν στοιχείων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και απενεργοποιήστε την προστασία συνθηματικού για τα δωρεάν στοιχεία.

Απαίτηση συνθηματικού στο iPhone ή το iPad σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 2. Αγγίξτε το όνομά σας.

 3. Αγγίξτε «Πολυμέσα και αγορές».

 4. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις συνθηματικού» και κατόπιν επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Ρυθμίσεις συνθηματικού», έχετε ενεργοποιήσει το Face ID ή το Touch ID για αγορές από το App Store και το iTunes. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Face ID και κωδικός» ή «Touch ID και κωδικός» και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Face ID» ή «Touch ID» δίπλα στο στοιχείο «iTunes και App Store».

Απαίτηση συνθηματικού σε Mac

 1. Στο Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple () στο επάνω μέρος της οθόνης σας και στη συνέχεια επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» ή «Ρυθμίσεις συστήματος».

 2. Κάντε κλικ στο Apple ID ή στο όνομά σας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πολυμέσα και αγορές».

 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις δωρεάν λήψεις και τις αγορές. Αν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID για τις αγορές, δεν θα εμφανίζεται αυτό το μενού.

Αν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του macOS, ανοίξτε το iTunes, επιλέξτε iTunes > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα «Store».

Απαίτηση συνθηματικού σε PC

 1. Ανοίξτε το iTunes στο PC.

 2. Από την κορυφή του παραθύρου iTunes, επιλέξτε «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε «Προτιμήσεις».

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Store».

 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις αγορές και τις δωρεάν λήψεις.

Απαίτηση συνθηματικού σε Apple TV 4K ή Apple TV HD

 1. Από την οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε «Ρυθμίσεις».

 2. Επιλέξτε «Χρήστες και λογαριασμοί».

 3. Επιλέξτε «Λογαριασμός: [το όνομά σας]».

 4. Κάτω από την επιλογή «Απαίτηση συνθηματικού», επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις αγορές και τις δωρεάν λήψεις.

Απαίτηση συνθηματικού στο Apple TV (3ης γενιάς)

 1. Από την οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > iTunes Store > Σύνδεση.

 2. Συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας.

 3. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή», θα εμφανιστεί μια οθόνη που αναφέρει το μήνυμα «Απομνημόνευση συνθηματικού;» Επιλέξτε το επίπεδο προστασίας που προτιμάτε:

  • Επιλέξτε «Ναι», αν θέλετε το Apple TV να απομνημονεύσει το συνθηματικό σας για τις αγορές όταν συνδέεστε με το Apple ID σας.

  • Επιλέξτε «Όχι», αν θέλετε να εισάγετε το συνθηματικό σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά στο iTunes Store.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνθηματικού σας, αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδεθείτε ξανά.

Πληροφορίες για την απενεργοποίηση της προστασίας συνθηματικού

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως την προστασία συνθηματικού για τα στοιχεία επί πληρωμή στο iPhone, το iPad, το ή τον υπολογιστή σας. Στο Apple TV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προστασία συνθηματικού τόσο για τα δωρεάν όσο και για τα επί πληρωμή στοιχεία.

Αν ενεργοποιήσετε το Touch ID ή το Face ID για αγορές από το App Store και το iTunes Store, θα σας ζητείται να χρησιμοποιείτε το Touch ID ή το Face ID για κάθε λήψη ακόμη κι αν το στοιχείο είναι δωρεάν.

Διαχειριστείτε τις αγορές ή τις λήψεις των παιδιών σας

Αν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ερώτηση για αγορά» για να ελέγχετε τι αγοράζουν τα παιδιά σας. Όταν το παιδί ρωτήσει για την αγορά ενός στοιχείου ή τη λήψη ενός δωρεάν στοιχείου, ο οργανωτής της οικογένειας μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: