Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα αξεσουάρ Bluetooth στο iPhone ή στο iPad

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν ένα αξεσουάρ Bluetooth δεν ζευγοποιείται ή δεν συνδέεται με τη συσκευή iOS ή iPadOS.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

Για να λάβετε βοήθεια με τη ζευγοποίηση ενός αξεσουάρ Bluetooth, όπως ενός ασύρματου πληκτρολογίου, με τη συσκευή iOS ή iPadOS:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ Bluetooth και η συσκευή iOS ή iPadOS βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

 2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το αξεσουάρ Bluetooth.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ Bluetooth είναι ενεργό και πλήρως φορτισμένο ή συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος. Αν το αξεσουάρ σας χρησιμοποιεί μπαταρίες, ελέγξτε αν πρέπει να αντικατασταθούν.

 4. Αν έχετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε με το αξεσουάρ Bluetooth, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια > Bluetooth στη συσκευή iOS ή iPadOS και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth για την εφαρμογή.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ζευγοποιήσετε ή να συνδέσετε το αξεσουάρ Bluetooth

 • Αν είχατε συνδέσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο αξεσουάρ Bluetooth με αυτήν τη συσκευή iOS ή iPadOS, αποζευγοποιήστε το αξεσουάρ, θέστε το και πάλι σε λειτουργία εντοπισμού και στη συνέχεια δοκιμάστε να το ζευγοποιήσετε και να το συνδέσετε ξανά.

 • Αν μπορείτε να ζευγοποιήσετε το αξεσουάρ με κάποιες συσκευές, αλλά όχι με τη συγκεκριμένη συσκευή iOS ή iPadOS, αποζευγοποιήστε το αξεσουάρ από τις άλλες συσκευές σας. Κατόπιν, δοκιμάστε να το ζευγοποιήσετε ξανά με αυτήν τη συσκευή iOS ή iPadOS.

 • Για να μάθετε αν το αξεσουάρ σας είναι συμβατό με τη συσκευή σας iOS ή iPadOS, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ.

 • Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple:

  • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ή η ρύθμιση είναι ανενεργή.

  • Δεν μπορείτε να συνδέσετε κανένα αξεσουάρ Bluetooth με τη συσκευή σας.

  • Ο κατασκευαστής του αξεσουάρ επιβεβαίωσε ότι το αξεσουάρ σας λειτουργεί σωστά.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: