Χρήση αξεσουάρ Bluetooth με το Apple TV

Μάθετε πώς να ζευγοποιείτε αξεσουάρ Bluetooth με το Apple TV σας, καθώς και τι πρέπει να κάνετε αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε ένα αξεσουάρ ή αν χαθεί η σύνδεση κατά τη χρήση.

Ζευγοποίηση ή αποζευγοποίηση ενός αξεσουάρ Bluetooth

  1. Θέστε το αξεσουάρ Bluetooth σε λειτουργία ζευγοποίησης ακολουθώντας τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

  2. Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και συσκευές > Bluetooth. Το Apple TV θα αναζητήσει αξεσουάρ Bluetooth που βρίσκονται κοντά.

  3. Επιλέξτε το αξεσουάρ Bluetooth.

  4. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό ή ένα PIN. Στο Apple TV, το αξεσουάρ θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στην ενότητα «Οι συσκευές μου».

Για αποζευγοποίηση, επιλέξτε το αξεσουάρ σας και κατόπιν επιλέξτε «Αποζευγοποίηση συσκευής».

Αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε ένα αξεσουάρ Bluetooth ή αν χαθεί η σύνδεση

Ακολουθήστε τα εξής βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια.

  1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του Apple TV και ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στην περιοχή.

  2. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ σας είναι πλήρως φορτισμένο και ενεργοποιημένο.

  3. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του αξεσουάρ Bluetooth και του Apple TV είναι ενημερωμένο. Για παράδειγμα, αν έχετε ασύρματα ακουστικά Beats, ελέγξτε για ενημερώσεις υλικολογισμικού.

  4. Μετακινήστε το Apple TV σε άλλη θέση κοντά στην τηλεόρασή σας.

  5. Αναζητήστε το αξεσουάρ σας στις Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και συσκευές > Bluetooth. Αν εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατή η σύνδεση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να αποζευγοποιήσετε το αξεσουάρ σας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να το ζευγοποιήσετε ξανά.

  6. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για τη σύνδεση ή τη χρήση ενός αξεσουάρ Bluetooth με το Apple TV, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ.

Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί και με τα δύο τηλεχειριστήρια, αρκεί το Apple TV 4K ή το Apple TV HD να έχει διαμορφωθεί σε μια γλώσσα και μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζουν το Siri.

Ημερομηνία δημοσίευσης: