Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαμόρφωση της χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου

Αν υποστηρίζεται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, μπορείτε να πληρώνετε για τις αγορές σας από το App Store και το iTunes Store, καθώς και για πολλά άλλα, με χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαμόρφωση της χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Η χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Μάθετε ποιους τρόπους πληρωμής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη χώρα ή την περιοχή σας

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν τρόπο πληρωμής

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή «Χρήση αυτού του αριθμού κινητού τηλεφώνου» ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό αριθμό

Αν είστε σε άλλο τηλέφωνο ή χρησιμοποιείτε iPad ή iPod touch, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό αριθμό για να διαμορφώσετε τη χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Όταν αλλάζετε τον τρόπο πληρωμής, πατήστε «Χρήση άλλου αριθμού κινητού τηλεφώνου» και εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνεται χρέωση.

Θα σταλεί ένα μήνυμα SMS με έναν κωδικό μίας χρήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δώσατε. Ελέγξτε το κινητό τηλέφωνο για να βρείτε το μήνυμα και εισαγάγετε τον κωδικό στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να διαμορφώσετε τον τρόπο πληρωμής. Στη συνέχεια, πατήστε «Επαλήθευση» για να επαληθεύσετε τον κωδικό. Αν δεν λάβετε τον κωδικό αμέσως, αγγίξτε «Νέα αποστολή κωδικού» για να προσπαθήσετε ξανά.

Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε καμία επιλογή για χρήση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας να μην υποστηρίζει χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: