Αλλαγή, προσθήκη ή κατάργηση τρόπων πληρωμής του Apple ID

Δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία πληρωμής του Apple ID σας σε συσκευές iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC ή Android.

Το Apple ID είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple, όπως το App Store, το iTunes Store, το iCloud και πολλές άλλες. Όταν αλλάζετε τα στοιχεία πληρωμής, αυτά ενημερώνονται για όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας.

Για να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να καταργήσετε τρόπους πληρωμής, πατήστε ή κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί:

Επεξεργασία τρόπων πληρωμής

Εάν δεν εμφανίζεται μια λίστα με τους τρόπους πληρωμής σας όταν πατάτε ή κάνετε κλικ στο κουμπί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε iPhone, iPad ή iPod touch

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Πατήστε το όνομά σας και, στη συνέχεια, την επιλογή «iTunes και App Store»*.
 3. Πατήστε το Apple ID σας και, στη συνέχεια, την επιλογή «Προβολή Apple ID». Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε.
 4. Πατήστε «Διαχείριση πληρωμών». (Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iOS, πατήστε «Στοιχεία πληρωμής».) Κατόπιν, προσθέστε, ενημερώστε, αναδιατάξτε ή καταργήστε τους τρόπους πληρωμής:

Ενημέρωση ή προσθήκη

Το iPhone εμφανίζει την οθόνη «Διαχείριση πληρωμών» με τρεις πιστωτικές κάρτες.

Ενημέρωση τρόπου πληρωμής
Πατήστε τον τρόπο πληρωμής και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας αντιστοιχούν στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στην τράπεζά σας. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που αναγράφεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας. Αν δείτε τον όρο «Apple Pay» μετά τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της κάρτας, επεξεργαστείτε τα στοιχεία χρέωσής σας στην εφαρμογή Wallet.

Προσθήκη τρόπου πληρωμής
Πατήστε «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής». Ενδέχεται να εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα σας προτρέπει να προσθέσετε μια κάρτα που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay. (Αν προσθέσετε μια νέα πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, είναι πιθανό να δείτε την επιλογή προσθήκης της νέας κάρτας στο Apple Pay.)

Κατάργηση ή αναδιάταξη

Το iPhone εμφανίζει την οθόνη «Διαχείριση πληρωμών» με το κουμπί της κατάργησης δίπλα στις πιστωτικές κάρτες.

Κατάργηση τρόπου πληρωμής
Πατήστε «Επεξεργασία» και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο αφαίρεσης  ή σαρώστε προς τα αριστερά και πατήστε «Διαγραφή».

Αναδιάταξη των τρόπων πληρωμής
Πατήστε «Επεξεργασία» και κατόπιν χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράςγια να αναδιατάξετε τους τρόπους πληρωμής. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

*Με το iOS 12.2 ή νεότερες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τους τρόπους πληρωμής από τις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Πληρωμή και αποστολή. Αν διαθέτετε συσκευή με iOS 12.1.x ή παλαιότερη έκδοση και επεξεργαστείτε τους τρόπους πληρωμής μέσω της επιλογής «Πληρωμή και αποστολή», όλοι οι τρόποι πληρωμής που έχετε καταχωρίσει θα αφαιρεθούν.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε Mac ή PC

Σε Mac, επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής στο App Store. Σε PC, χρησιμοποιήστε το iTunes.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «App Store» στον Mac.
 2. Κάντε κλικ στο όνομά σας ή στο κουμπί σύνδεσης  στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή πληροφοριών».
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» αντιστοιχούν στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στην τράπεζά σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση πληρωμών», δίπλα στην επιλογή «Στοιχεία πληρωμής». (Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του macOS, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», στα δεξιά της επιλογής «Τύπος πληρωμής».) Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το Apple ID σας. Στη συνέχεια προσθέστε, ενημερώστε, καταργήστε ή αναδιατάξτε τους τρόπους πληρωμής:
  • Ενημέρωση τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που αναγράφεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.
  • Προσθήκη τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής».
  • Κατάργηση τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση».
  • Αναδιάταξη των τρόπων πληρωμής: Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από έναν τρόπο πληρωμής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράς  για να μετακινήσετε τον τρόπο πληρωμής προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

Το App Store σε Mac εμφανίζει τη σελίδα «Διαχείριση πληρωμών» όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αναδιατάξετε, να προσθέσετε ή να καταργήσετε τρόπους πληρωμής.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής στο iTunes για Windows από υπολογιστή

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμός» και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Προβολή λογαριασμού μου».
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» αντιστοιχούν στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στην τράπεζά σας.
 5. Στα δεξιά της επιλογής «Στοιχεία πληρωμής», κάντε κλικ στη «Διαχείριση πληρωμών». (Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», στα δεξιά της επιλογής «Τύπος πληρωμής».) Στη συνέχεια προσθέστε, ενημερώστε, καταργήστε ή αναδιατάξτε τους τρόπους πληρωμής:
  • Ενημέρωση τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που αναγράφεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.
  • Προσθήκη τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής».
  • Κατάργηση τρόπου πληρωμής: Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση».
  • Αναδιάταξη των τρόπων πληρωμής: Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από έναν τρόπο πληρωμής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράς  για να μετακινήσετε τον τρόπο πληρωμής προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε συσκευή Android

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής σας σε μια συσκευή Android, όμως, αν το κάνετε, όλοι οι τρόποι πληρωμής που έχετε ορίσει θα καταργηθούν από το Apple ID σας και από τις υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας, με μόνη εξαίρεση τον κύριο τρόπο πληρωμής. Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, ενημερώστε τα στοιχεία πληρωμής σας μέσω ενός Mac ή ενός PC.

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Apple Music για τη συσκευή Android.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music στη συσκευή Android. 
 2. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού το κουμπί «Επιλογές ταξινόμησης» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Πατήστε «Λογαριασμός». Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Λογαριασμός», πατήστε «Ρυθμίσεις» και μετά «Σύνδεση», συνδεθείτε με το Apple ID σας, πατήστε το κουμπί «Πίσω» το κουμπί «Περιήγηση προς τα πάνω»και έπειτα πατήστε ξανά το κουμπί μενού το κουμπί «Επιλογές ταξινόμησης».
 4. Πατήστε «Στοιχεία πληρωμής».
 5. Αλλαγή ή κατάργηση των στοιχείων σας. Για να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής, επιλέξτε «Καμία».
  Τηλέφωνο Android εμφανίζει τα στοιχεία πληρωμής για το Apple Music.
 6. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης αντιστοιχούν στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στην τράπεζά σας και κατόπιν πατήστε «Τέλος».

Διαχείριση των τρόπων πληρωμής που χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας

Όταν διαμορφώνετε την «Οικογενειακή κοινή χρήση» και ενεργοποιείτε την κοινή χρήση αγορών, ένας ενήλικας από την οικογένεια (ο οργανωτής της οικογένειας) ελέγχει τον κοινό τρόπο πληρωμής για όλα τα μέλη της οικογένειας. Μάθετε περισσότερα για τις οικογενειακές αγορές και πληρωμές.

Αν έχετε τον ρόλο του οργανωτή της οικογένειας, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στο δικό σας Apple ID, ωστόσο, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τον πρώτο τρόπο πληρωμής από τη σχετική λίστα. Αν ένα μέλος της οικογένειας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια αγορά, ο οργανωτής της οικογένειας μπορεί να μετακινήσει έναν άλλον τρόπο πληρωμής στην κορυφή της λίστας.

 

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τα στοιχεία πληρωμής σας

Αν έχετε ερωτήσεις για κάποια χρέωση

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: