Αλλαγή, προσθήκη ή κατάργηση των τρόπων πληρωμής του Apple ID

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία πληρωμής του Apple ID σας από τις Ρυθμίσεις στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μέσω του iTunes στον Mac ή το PC σας, ή μέσα από την εφαρμογή Apple Music στη συσκευή Android.

Το Apple ID είναι ο προσωπικός σας λογαριασμός για να αποκτάτε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple όπως το App Store, το iTunes Store, το iCloud και πολλές άλλες. Όταν αλλάζετε τον τρόπο πληρωμής ή τη διεύθυνση χρέωσης, τα στοιχεία σας ενημερώνονται επίσης οπουδήποτε χρησιμοποιείτε το Apple ID σας.

Επεξεργασία τρόπων πληρωμής

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε iPhone, iPad ή iPod touch

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iTunes και App Store.*
 2. Πατήστε το Apple ID σας και, στη συνέχεια, την επιλογή «Προβολή Apple ID». Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε.
 3. Πατήστε «Διαχείριση πληρωμών» (αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iOS, πατήστε «Στοιχεία πληρωμής»). Στη συνέχεια προσθέστε, ενημερώστε, αναταξινομήστε ή καταργήστε τους τρόπους πληρωμής:

Ενημέρωση ή προσθήκη

Η σελίδα «Διαχείριση πληρωμών» σε iPhone, με το υπόλοιπο του Apple ID και κάποιες πιστωτικές κάρτες.

 • Ενημερώστε έναν τρόπο πληρωμής: πατήστε τον τρόπο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας ταυτίζονται με αυτά που είναι καταχωρημένα στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που βρίσκεται εκτυπωμένος στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας. Αν δείτε τον όρο «Apple Pay» μετά τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού κάρτας, επεξεργαστείτε τα στοιχεία χρέωσής σας στην εφαρμογή Wallet.
 • Προσθέστε έναν τρόπο πληρωμής: πατήστε «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής» Ενδέχεται να εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα σας προτρέπει να προσθέσετε μια κάρτα που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay. (Αν προσθέσετε μια νέα πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, είναι πιθανό να δείτε την επιλογή προσθήκης της νέας κάρτας στο Apple Pay.)

Κατάργηση ή αναταξινόμηση

Στη σελίδα «Διαχείριση πληρωμών», αφού πατήσετε «Επεξεργασία», μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε κάποιον τρόπο πληρωμής ή να αναταξινομήσετε τους τρόπους πληρωμής.

 • Καταργήστε έναν τρόπο πληρωμής: πατήστε «Επεξεργασία» και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο αφαίρεσης  ή σαρώστε προς τα αριστερά και πατήστε «Διαγραφή».
 • Αλλάξτε τη σειρά των τρόπων πληρωμής: πατήστε «Επεξεργασία» και μετά χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράς  για να ανακατανείμετε τους τρόπους πληρωμής. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

* Σε iOS 12.2 ή νεότερες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τους τρόπους πληρωμής από τις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Πληρωμή και αποστολή. Αν διαθέτετε συσκευή με iOS 12.1.x ή προηγούμενη έκδοση και κάνετε αλλαγές στους τρόπους πληρωμής μέσω της επιλογής «Πληρωμή και αποστολή», όλοι οι τρόποι πληρωμής που έχετε καταχωρίσει θα αφαιρεθούν.


Αλλαγή τρόπου πληρωμής στον Mac ή το PC σας

Στον Mac σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής μέσω του iTunes ή του App Store. Στο PC, χρησιμοποιήστε το iTunes.

Πώς να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής μέσω iTunes

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση iTunes.

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή ή του παραθύρου iTunes, επιλέξτε Λογαριασμός > Προβολή του λογαριασμού μου.
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.
 5. Στα δεξιά της επιλογής «Στοιχεία πληρωμής», κάντε κλικ στη «Διαχείριση πληρωμών» (αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes, κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», στα δεξιά της επιλογής «Τύπος πληρωμής»). Στη συνέχεια προσθέστε, ενημερώστε, καταργήστε ή αναταξινομήστε τους τρόπους πληρωμής:
  • Ενημερώστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που βρίσκεται εκτυπωμένος στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.
  • Προσθέστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη πληρωμής».
  • Καταργήστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην «Αφαίρεση».
  • Αλλάξτε τη σειρά επιλογής των τρόπων πληρωμής: τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από έναν τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράς  για να μετακινήσετε τον τρόπο πληρωμής προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

Η σελίδα «Διαχείρισης πληρωμών» στο iTunes, με το υπόλοιπο του Apple ID και κάποιες πιστωτικές κάρτες.

Πώς να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής στο App Store

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πρόσφατη έκδοση macOS.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή App Store στον Mac σας.
 2. Κάντε κλικ στο όνομά σας στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης. Αν δεν έχετε συνδεθεί, επιλέξτε «Σύνδεση».
 3. Κάντε κλικ στο  «Προβολή πληροφοριών».
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.
 5. Στα δεξιά της επιλογής «Στοιχεία πληρωμής», κάντε κλικ στη «Διαχείριση πληρωμών» (αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση macOS, κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», στα δεξιά της επιλογής «Τύπος πληρωμής»). Στη συνέχεια προσθέστε, ενημερώστε, καταργήστε ή αναταξινομήστε τους τρόπους πληρωμής:
  • Ενημερώστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που βρίσκεται εκτυπωμένος στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.
  • Προσθέστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη πληρωμής».
  • Καταργήστε έναν τρόπο πληρωμής: κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», δίπλα στον τρόπο πληρωμής που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην «Αφαίρεση».
  • Αλλάξτε τη σειρά επιλογής των τρόπων πληρωμής: τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από έναν τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής σειράς  για να μετακινήσετε τον τρόπο πληρωμής προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

Η σελίδα «Διαχείριση πληρωμών» στο App Store, με το Apple ID και κάποιες πιστωτικές κάρτες.


Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε συσκευή Android

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας σε μια συσκευή Android, αλλά εφόσον το κάνετε όλοι οι τρόποι πληρωμής που έχετε ορίσει θα καταργηθούν από το Apple ID σας και από τις υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας, με μόνη εξαίρεση τον πρωταρχικό τρόπο πληρωμής. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, ενημερώστε τα στοιχεία πληρωμής σας μέσω του iTunes στον Mac ή το PC σας.

Προτού αλλάξετε τα στοιχεία πληρωμής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Apple Music για τη συσκευή Android σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music στη συσκευή Android. Στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε «Βιβλιοθήκη», «Για εσάς», «Περιήγηση» ή «Ραδιόφωνο». Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί μενού το κουμπί Ταξινόμησης επιλογών στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε Λογαριασμός > Στοιχεία πληρωμής. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το Apple ID σας. Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Λογαριασμός», πατήστε Ρυθμίσεις > Σύνδεση, συνδεθείτε με το Apple ID, πατήστε το κουμπί Πίσω το κουμπί Περιήγησης προς τα πάνω και τέλος, ξανά το κουμπί μενού το κουμπί Ταξινόμησης επιλογών.
 3. Στην οθόνη Στοιχείων πληρωμής, αλλάξτε ή αφαιρέστε τα στοιχεία σας. Για να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής, επιλέξτε «Κανένας».
  Τηλέφωνο Android, ανοιχτό στην ενότητα «Στοιχεία πληρωμής» της εφαρμογής Apple Music. Στον τρόπο πληρωμής έχει γίνει η επιλογή «Κανένας».
 4. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα και κατόπιν πατήστε «Τέλος».


Διαχείριση των τρόπων πληρωμής που χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας

Κατά τη διαμόρφωση της Οικογενειακής κοινής χρήσης και την ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αγορών, ένας ενήλικας στην οικογένεια –ο οργανωτής οικογένειας– ελέγχει τον κοινό τρόπο πληρωμής για όλα τα μέλη της οικογένειας. Μάθετε περισσότερα για τις οικογενειακές αγορές και πληρωμές.

Αν έχετε τον ρόλο του οργανωτή οικογένειας, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στο δικό σας Apple ID, ωστόσο τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τον πρώτο τρόπο πληρωμής από τη σχετική λίστα. Αν ένα μέλος της οικογένειας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια αγορά, οργανωτής οικογένειας μπορεί να μετακινήσει έναν άλλον τρόπο πληρωμής στην κορυφή της λίστας.

 


Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τα στοιχεία πληρωμής σας


Αν έχετε ερωτήσεις για κάποια χρέωση

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: