Αν εμφανίζεται η ένδειξη «apple.com/bill» στο αντίγραφο κινήσεών σας

Η ένδειξη «apple.com/bill» εμφανίζεται στο αντίγραφο κινήσεών σας όταν αγοράζετε εφαρμογές, μουσική, ταινίες ή άλλο περιεχόμενο από την Apple. Εμφανίζεται επίσης όταν ανανεώνεται μια συνδρομή και όταν κάποιο μέλος της οικογένειας αγοράζει εφαρμογές ή περιεχόμενο από την Apple.

Πώς να δείτε για τι χρεωθήκατε

  1. Για να δείτε το ιστορικό αγορών σας, μεταβείτε στον ιστότοπο reportaproblem.apple.com.

  2. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.

  3. Εμφανίζεται μια λίστα αγορών. Για να δείτε τις αγορές των μελών της οικογένειας, επιλέξτε το κουμπί «Apple ID» και κατόπιν ένα μέλος της οικογένειας.

  4. Για να δείτε ολόκληρη την απόδειξη, συμπεριλαμβανομένου του φόρου, αγγίξτε ή κάντε κλικ στην ημερομηνία. Όταν υπάρχουν πολλές αγορές, μεταξύ των οποίων και συνδρομές, μπορεί να εμφανίζονται ομαδοποιημένες σε μία χρέωση.

Αν η χρέωση αφορά μια συνδρομή την οποία δεν θέλετε πλέον, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή. Μάθετε πού αλλού μπορείτε να προβάλετε το Ιστορικό αγορών σας.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να αναγνωρίσετε τη χρέωση

Δεν μπορείτε να βρείτε μια αντίστοιχη χρέωση στον ιστότοπο reportaproblem.apple.com; Μάθετε αν χρησιμοποιήσατε κάποιον άλλο λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε μια αγορά.

  1. Αναζητήστε στο email σας τις λέξεις «απόδειξη από την Apple» ή «τιμολόγιο από την Apple».

  2. Αναζητήστε μια απόδειξη η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που βλέπετε στο αντίγραφο κινήσεων.

  3. Στην απόδειξη μπορείτε να δείτε τι αγοράστηκε και ποιο Apple ID χρησιμοποιήθηκε.

    Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
  4. Ελέγξτε αν το Apple ID στο email είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στον ιστότοπο reportaproblem.apple.com. Αν είναι διαφορετικό, χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο Apple ID για να συνδεθείτε στον ιστότοπο reportaproblem.apple.com και να ελέγξετε το ιστορικό αγορών σας.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Apple

Αν ελέγξατε τον ιστότοπο reportaproblem.apple.com και τις αποδείξεις που έχετε λάβει μέσω email και εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για τη χρέωση, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: