Μετατροπή αρχείων Pages, Numbers ή Keynote σε Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF και άλλα

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε αρχεία Word, Excel ή PowerPoint σε αρχεία Pages, Numbers ή Keynote.

Μετατροπή αρχείων Pages, Numbers και Keynote

Για να ανοίξετε ένα αρχείο Pages, Numbers ή Keynote στο Word, το Excel ή το PowerPoint, μετατρέψτε πρώτα το αρχείο στην κατάλληλη εφαρμογή iWork. Μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία σε iPhone, iPad, Mac ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com. Όταν μετατρέπετε ένα αρχείο, δημιουργείτε ένα αντίγραφο στη νέα μορφή. Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Μετατροπή αρχείου Pages, Numbers ή Keynote σε iPhone, iPad ή Mac

 1. Με το αρχείο ανοιχτό, αγγίξτε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση»κουμπί «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν αγγίξτε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή και αποστολή».

 2. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφό σας:

  • Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο Pages σε Word, επιλέξτε «Word».

  • Για να μετατρέψετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε Excel, επιλέξτε «Excel».

  • Για να μετατρέψετε μια παρουσίαση Keynote σε PowerPoint, επιλέξτε «PowerPoint».

  • Μπορείτε επίσης να κάνετε μετατροπή σε PDF και σε διάφορες άλλες μορφές αρχείων ανάλογα με την εφαρμογή iWork που χρησιμοποιείτε.

 3. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχει μετατραπεί στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive:

  • Σε iPhone ή σε iPad, αγγίξτε «Αποθήκευση σε αρχεία» και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία.

  • Σε Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία.

 4. Για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου που έχει μετατραπεί:

  • Σε iPhone ή σε iPad, επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, για παράδειγμα, με το Mail ή τα Μηνύματα και, στη συνέχεια, στείλτε το.

  • Σε Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή αντιγράφου», επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας και κατόπιν στείλτε το.

Μετατροπή αρχείου Pages, Numbers ή Keynote μέσω διαδικτύου στο iCloud.com

Με την εφαρμογή Pages, Numbers και Keynote για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC.

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com με το Apple ID σας. Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Apple ID.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο Pages, Numbers ή Keynote.

 3. Στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»κουμπί «Περισσότερα» στο αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»κουμπί «Περισσότερα» στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».

 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφο. Η λήψη του αρχείου που έχει μετατραπεί πραγματοποιείται στην προεπιλεγμένη θέση λήψης του προγράμματος περιήγησής σας.

Μετατροπή αρχείων Word, Excel ή PowerPoint σε αρχεία Pages, Numbers ή Keynote

Μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία σε iPhone, iPad, Mac ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com. Το αρχικό αρχείο παραμένει άθικτο μετά τη μετατροπή του.

Μετατροπή αρχείου Word, Excel ή PowerPoint σε αρχείο Pages, Numbers ή Keynote σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή iWork στην οποία θέλετε να μετατρέψετε το αρχείο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να μετατρέψετε ένα έγγραφο Word σε έγγραφο Pages, ανοίξτε την εφαρμογή Pages.

 2. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων και κατόπιν αγγίξτε το αρχείο. Αν δεν εμφανίζεται η διαχείριση εγγράφων, αγγίξτε το κουμπί «Πίσω» και, στη συνέχεια, αγγίξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

Αν ένα αρχείο αχνοφαίνεται, δεν είναι σε συμβατή μορφή και δεν μπορείτε να το ανοίξετε. Μπορείτε να προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρχείο σε μια άλλη εφαρμογή iWork.

Μετατροπή αρχείου Word, Excel ή PowerPoint σε αρχείο Pages, Numbers ή Keynote σε Mac

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα αρχείο Word, Excel ή PowerPoint σε αρχείο Pages, Numbers ή Keynote από το Finder ή από την κατάλληλη εφαρμογή:

 • Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο, επιλέξτε «Άνοιγμα με» και κατόπιν επιλέξτε την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote.

 • Από την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν ανοίξει το αρχείο, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι λείπουν γραμματοσειρές ή ότι το αρχείο θα εμφανίζεται αλλιώς με άλλους τρόπους. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν προειδοποιήσεις κατά το άνοιγμα εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής.

Μετατροπή αρχείου Word, Excel ή PowerPoint σε Pages, Numbers ή Keynote για iCloud

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com με το Apple ID σας. Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Apple ID.

 2. Επιλέξτε την εφαρμογή iWork που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Ανέβασμα»κουμπί «Ανέβασμα», επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ανέβασμα».

 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Τα Pages, Numbers και Keynote είναι συμβατά με μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων.

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Pages

Μπορείτε να μετατρέψετε έγγραφα Pages σε αυτούς τους τύπους αρχείων:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1

 • PDF

 • EPUB (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF/RTFD) (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Αρχεία απλού κειμένου (TXT) (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Pages ’09 (μόνο σε Mac)2

 • Εικόνα (JPEG, PNG ή TIFF)

Μπορείτε να ανοίξετε τους παρακάτω τύπους αρχείων στο Pages σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις Pages

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)

 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF/RTFD)

 • Αρχεία απλού κειμένου (TXT)

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Numbers

Μπορείτε να μετατρέψετε υπολογιστικά φύλλα Numbers σε αυτούς τους τύπους αρχείων:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1

 • PDF

 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV)

 • Τιμές διαχωρισμένες με στηλοθέτες (TSV) (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Numbers ’09 (μόνο για Mac)

Μπορείτε να ανοίξετε τους παρακάτω τύπους αρχείων με το Numbers σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις του Numbers

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)

 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV)

 • Αρχεία κειμένου οριοθετημένα με στηλοθέτη ή σταθερού πλάτους

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Keynote

Μπορείτε να μετατρέψετε παρουσιάσεις Keynote σε αυτούς τους τύπους αρχείων:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1

 • PDF

 • Εικόνα (JPEG, PNG ή TIFF) (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Κινούμενο GIF (σε iPhone, iPad και Mac)

 • Ταινία (MOV) (σε iPhone, iPad και Mac), σε μορφή Apple ProRes ή HEVC

 • Ταινία (M4V) (μόνο σε Mac), σε μορφή H.264

 • Keynote ’09 (μόνο σε Mac)

 • HTML (μόνο σε Mac)

Μπορείτε να ανοίξετε τους παρακάτω τύπους αρχείων στο Keynote σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις Keynote

 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Αν χρειάζεται να κάνετε εξαγωγή σε μορφές Microsoft Office παλαιού τύπου, όπως DOC, XLS, ή PPT, μπορείτε αντ' αυτού να κάνετε εξαγωγή στην τρέχουσα μορφή XML και, στη συνέχεια, να ανοίξετε το αρχείο σε μια αντίστοιχη εφαρμογή του Office για να κάνετε εξαγωγή στην παλαιότερη μορφή.

2. Αν μετατρέψετε ένα έγγραφο Pages σε έγγραφο συμβατό με το Pages '09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εξαγωγή σε iWork '09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: