Τι νέο υπάρχει για τις επιχειρήσεις στο macOS Monterey

Μάθετε σχετικά με το περιεχόμενο για επιχειρήσεις που κυκλοφόρησε η Apple για το macOS Monterey.

Οι ενημερώσεις του macOS βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM).

Για πληροφορίες για τις γενικές βελτιώσεις, μάθετε σχετικά με τις ενημερώσεις του macOS Monterey.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

macOS Monterey 12.6.4

 • Επιλύθηκε το πρόβλημα στο οποίο το κλείδωμα MDM σε Mac με Chip ασφαλείας T2 Apple μπορούσε να παρακαμφθεί.

macOS Monterey 12.6.3

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η χρήση MDM για την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του macOS 12 Monterey μπορεί να εγκαταστήσει το macOS 13 Ventura.

 • Το εργαλείο γραμμής εντολών softwareupdate δεν παραθέτει πλέον το macOS 13 Ventura ως διαθέσιμη ενημέρωση όταν αναβάλλεται από το MDM.

macOS Monterey 12.6.1

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου το macOS 13 θα μπορούσε να καθυστερήσει να εμφανιστεί μόνο στην ενημέρωση λογισμικού με χρήση των ρυθμίσεων καθυστέρησης του κύριου και του δευτερεύοντος λειτουργικού συστήματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου το μενού Wi-Fi δεν ήταν διαθέσιμο στην οθόνη ενεργοποίησης μετά τη διαγραφή όλων των περιεχομένων και των ρυθμίσεων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η σύνδεση σε ένα δίκτυο WPA Ατομικό μπορεί να οδηγήσει στο σφάλμα «Δεν είναι δυνατή η εύρεση κλειδοθήκης».

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο μια ενημέρωση λογισμικού εκκινήθηκε, αλλά δεν η λήψη δεν ολοκληρώθηκε.

macOS Monterey 12.5

 • Βελτιώνει την απόδοση για πελάτες Xsan σε διαμορφώσεις DLC και υψηλών επιδόσεων.

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα κατά τη χρήση επεκτάσεων δικτύου.

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα της επέκτασης Kerberos SSO κατά την αλλαγή συνθηματικών.

macOS Monterey 12.4

 • Προσθέτει υποστήριξη για τη σύνδεση με ένα διαχειριζόμενο Apple ID που είναι συνενωμένο με το Google Workspace.

 • Οι λύσεις MDM μπορούν να αμφισβητήσουν τις πρόσθετες πληροφορίες κατάστασης ενημέρωσης μετά από μια εντολή InstallLater.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όταν το δίκτυο σταματά να ανταποκρίνεται με τη χρήση πολλών Επεκτάσεων δικτύου ή μιας Επέκτασης δικτύου με έναν προσαρμογέα Ethernet.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όταν η επέκταση Kerberos SSO αποτυγχάνει να συνδεθεί ξανά ή να συνδεθεί αυτόματα.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου οι σύνδεσμοι στο Microsoft Teams αποτυγχάνουν να ανοίξουν από το Safari.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στους υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel όπου σας ζητείται να εισαγάγετε το συνθηματικό του υλικολογισμικού για να επιστρέψετε στο παράθυρο σύνδεσης μόλις επιχειρήσετε μια επαναφορά του συνθηματικού.

macOS Monterey 12.3.1

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο μια ενημέρωση λογισμικού μπορεί να κολλήσει στο λογότυπο της Apple και τη γραμμή προόδου.

macOS Monterey 12.3

 • Το Python 2.7 καταργείται από το macOS.

 • Οι δέκτες AirPlay σε ένα Mac μπορούν να περιοριστούν από το MDM.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία με ενημερώσεις διαχειριζόμενου λογισμικού με χρήση της εντολής InstallLater.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου οι σαρώσεις για ενημέρωση λογισμικού σταματούν να αποκρίνονται.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου τα ερωτήματα DNS αποτυγχάνουν κατά τη χρήση του Cisco AnyConnect.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα χρήσης ελέγχου ταυτότητας NTLM σε διακομιστές εκτύπωσης SMB που επιτρέπουν επίσης το Kerberos.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου το Safari σας ζητά πολλές φορές πιστοποιητικό ταυτότητας.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στους υπολογιστές Mac με το Chip ασφαλείας T2 Apple όπου σας ζητείται να εισαγάγετε το συνθηματικό του υλικολογισμικού για να επιστρέψετε στο παράθυρο σύνδεσης μόλις επιχειρήσετε μια επαναφορά του συνθηματικού.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου τα έγγραφα του Microsoft Office δεν μπορούσαν να αποθηκευτούν στους τόμους Xsan ή StorNext.

macOS Monterey 12.2

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την αναζήτηση mail στο Microsoft Outlook.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε τον έλεγχο ταυτότητας σε έναν διακομιστή εκτύπωσης των Windows με αυξημένο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας RPC.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα στο άνοιγμα ιστοσελίδων ενώ γίνεται χρήση ενός ταυτοποιημένου μεσολαβητή με μια Επέκταση δικτύου.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου οι Επεκτάσεις δικτύου μπορεί να αποσυνδέονταν κατά διαστήματα μετά από εκτεταμένες περιόδους χρήσης.

macOS Monterey 12.1

 • Οι υπολογιστές Mac με Apple Silicon που είναι συνδεδεμένοι σε Ethernet μπορούν τώρα να ενεργοποιηθούν αυτόματα όταν η «Διαγραφή όλου του περιεχομένου» και οι «Ρυθμίσεις» γίνονται από τη λύση διαχείρισης κινητής συσκευής (MDM).

 • Η κοινοποίηση εικόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα μόνο από το MDM.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου οι Φωτογραφίες iCloud μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ενώ ήταν περιορισμένες από το MDM.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την Ενημέρωση λογισμικού από την αναγνώριση εφαρμογής της έξυπνης κάρτας για έλεγχο ταυτότητας.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την εναλλαγή του Κλειδιού ανάκτησης FileVault.

macOS Monterey 12.0.1

Το macOS Monterey περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, όπως είναι η δυνατότητα «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων», βελτιώσεις στην ενημέρωση λογισμικού MDM και άλλες βελτιώσεις σχετικά με τη διαχείριση συσκευών.

Διαχείριση συσκευών

 • Η λύση MDM μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων» σε υπολογιστές Mac με Apple Silicon ή με Chip ασφαλείας T2 Apple.

 • Οι εντολές ενημέρωσης λογισμικού MDM υποστηρίζουν νέες δυνατότητες, όπως είναι οι αναβολές από τον χρήστη για την εντολή InstallLater και η ειδοποίηση με αντίστροφη μέτρηση για την εντολή InstallASAP.

 • Η λύση MDM μπορεί να καταργήσει επεκτάσεις συστήματος.

 • Η λύση MDM μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες που δεν είναι διαχειριστές να εγκρίνουν επεκτάσεις πυρήνα.

 • Η Εγγραφή χρήστη υποστηρίζει το iCloud Drive και διαχειριζόμενες εφαρμογές.

 • Είναι δυνατή η αποτροπή της χρήσης της Ιδιωτικής μεταγωγής iCloud σε εποπτευόμενες συσκευές. Μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε το δίκτυό σας για την Ιδιωτική μεταγωγή iCloud.

 • Η λύση MDM μπορεί να διαμορφώσει και να ενεργοποιήσει την καταγραφή του τείχους προστασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Μπορείτε να πατήσετε Option-Shift-Return και να εισαγάγετε το Κλειδί ανάκτησης FileVault σε Mac με Apple Silicon για να ξεκλειδώσετε τον δίσκο και να φτάσετε στο παράθυρο για τη σύνδεση στο macOS.

 • Οι υπολογιστές Mac με Apple Silicon υποστηρίζουν πρότυπα περιαγωγής Wi-Fi 802.11r, 802.11k και 802.11v.

 • Υποστηρίζεται πλέον η επιλογή IPv6-Only-Preferred στο DHCPv4.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν επέτρεπε την εγκατάσταση των ενημερώσεων για διαχειριζόμενο λογισμικό όταν δεν υπήρχε συνδεδεμένος χρήστης.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο εμφάνιζε μη αναμενόμενη προτροπή για έλεγχο ταυτότητας μεσολαβητή από διεργασίες παρασκηνίου.

 • Η φόρτωση ιστότοπων χωρίς www-authenticate στην κεφαλίδα τους δεν αποτυγχάνει πλέον όταν χρησιμοποιείται το προφίλ Kerberos Extensible SSO.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο προκαλούσε την αποτυχία της εκτύπωσης για λογαριασμούς χρήστη Active Directory.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα με την ιδιοκτησία του τόμου όταν το Κλείδωμα ανάκτησης εφαρμοζόταν πριν δημιουργηθεί χρήστης στο σύστημα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: