Χρήση του βοηθήματος γραμμής εντολών kickstart σε macOS Mojave 10.14 και νεότερες εκδόσεις

Για να χειριστείτε έναν απομακρυσμένο Mac με την Κοινή χρήση οθόνης, ενεργοποιήστε την Απομακρυσμένη διαχείριση στη συσκευή προορισμού. Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαχειριστείτε συσκευές που έχουν εγγραφεί στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας στο macOS 10.14 και νεότερες εκδόσεις, η Κοινή χρήση οθόνης σάς παρέχει πρόσβαση μόνο για προβολή όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο γραμμής εντολών kickstart για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη διαχείριση σε Mac. Αν θέλετε να προβάλετε και να χειριστείτε τον απομακρυσμένο Mac με την Κοινή χρήση οθόνης, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος στον Mac προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Απομακρυσμένη διαχείριση». Αν το πλαίσιο «Απομακρυσμένη διαχείριση» είναι ήδη επιλεγμένο, καταργήστε την επιλογή του και επιλέξτε το ξανά.

Χρήση της Κοινής χρήσης οθόνης για τον χειρισμό ενός Mac που έχει εγγραφεί στην MDM

Αν ο Mac σας έχει εγγραφεί στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) μέσω Εγγραφής στην MDM που εγκρίνεται από τον χρήστη ή μέσω Εγγραφής συσκευής, μπορείτε να επιτρέψετε να γίνεται χειρισμός του Mac με την Κοινή χρήση οθόνης.

  1. Χρησιμοποιήστε το kickstart για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη διαχείριση.
  2. Χρησιμοποιήστε το φορτίο Έλεγχος πολιτικών προτιμήσεων απορρήτου. Χρησιμοποιήστε το κλειδί PostEvent και ορίστε τη συμβολοσειρά Identifier σε com.apple.screensharing.agent. Ορίστε τη συμβολοσειρά IdentifierType σε bundleID.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του φορτίου com.apple.TCC.configuration-profile-policy που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μέρος ενός προφίλ ρύθμισης παραμέτρων:

<key>Services</key>
<dict>
  <key>PostEvent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>Allowed</key>
      <true/>
      <key>CodeRequirement</key>
      <string>identifier "com.apple.screensharing.agent" and anchor apple</string>
      <key>Comment</key>
      <string>Allow Control mode when starting Remote Management via kickstart</string>
      <key>Identifier</key>
      <string>com.apple.screensharing.agent</string>
      <key>IdentifierType</key>
      <string>bundleID</string>
    </dict>
  </array>
</dict>
Ημερομηνία δημοσίευσης: