Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του Safari 15

Το παρόν έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του Safari 15.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Safari 15

Κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου ήχου μπορεί να αποκαλύψει περιορισμένη μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30836: Peter Nguyen Vu Hoang του STAR Labs

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να παρακάμψει τους ελέγχους του Gatekeeper

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30861: Ryan Pickren (ryanpickren.com), Wojciech Reguła (@_r3ggi)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό κατάστασης.

CVE-2021-30818: Amar Menezes (@amarekano) της Zon8Research

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει το πρωτόκολλο HSTS

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2021-30823: David Gullasch της Recurity Labs

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2021-30809: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30846: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30848: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30849: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Μια ευπάθεια αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2021-30851: Samuel Groß του Google Project Zero

WebRTC

Διατίθεται για: macOS Big Sur και macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί τους χρήστες μέσω της διεύθυνσης IP τους

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30930: Oguz Kırat, Matthias Keller (m-keller.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Μαΐου 2022 και ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

Επιπλέον αναγνώριση

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nikhil Mittal (@c0d3G33k) για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021

WebRTC

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Matthias Keller (m-keller.com) για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: