Τι νέο υπάρχει για επιχειρήσεις στο iPadOS 16

Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο για επιχειρήσεις που έχει κυκλοφορήσει η Apple για το iPadOS 16.

Οι ενημερώσεις του iPadOS 16 βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση MDM.

Για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές βελτιώσεις, μάθετε σχετικά με τις ενημερώσεις του iPadOS 16.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iPadOS 16.6

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία της σύνδεσης στην Τάξη.

 • Τα διαχειριζόμενα Apple ID θα καλούνται λιγότερο συχνά να ενημερώνουν τις ρυθμίσεις του Apple ID.

iPadOS 16.5

 • Τώρα μπορείτε να συνδέεστε στην Ενημέρωση λογισμικού με το διαχειριζόμενο Apple ID σας, για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενημερώσεων beta. Ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό στο AppleSeed για IT για περισσότερες πληροφορίες.

 • Το Safari ορίζει πλέον την κατηγορία κίνησης δικτύου με βάση την ιδιότητα προτεραιότητας WebRTC.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες της Verizon δεν μπορούσαν να καλέσουν αυτόματα αριθμούς αίθουσας διασκέψεων.

 • Δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα σφάλματος «Δεν είναι δυνατή η αποστολή email» όταν ένα email αποστέλλεται με επιτυχία.

 • Οι κωδικοί επαλήθευσης μέσω γραπτού μηνύματος λειτουργούν πλέον όταν χρησιμοποιείται συνενωμένος έλεγχος ταυτότητας με τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων της Microsoft.

iPadOS 16.4

 • Το MDM μπορεί να υποβάλει ερώτημα για τον αριθμό μοντέλου των διαχειριζόμενων συσκευών.

 • Τα δίκτυα Wi-Fi που βασίζονται σε προφίλ λαμβάνουν προτεραιότητα αυτόματης σύνδεσης σε σχέση με τα δίκτυα χειροκίνητης σύνδεσης από προεπιλογή.

 • Τα διαχειριζόμενα Apple ID θα καλούνται λιγότερο συχνά να ενημερώνουν τις ρυθμίσεις του Apple ID.

iPadOS 16.3.1

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δεν επέτρεπε στις Ρυθμίσεις iCloud να εμφανίζονται ή να ορίζονται σωστά για τους χρήστες με Διαχειριζόμενα Apple ID.

iPadOS 16.3

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποκαθιστά το iPadOS σε ορισμένα μοντέλα iPad.

 • Οι επεκτάσεις δικτύου με δυνατότητα φιλτραρίσματος περιεχομένου εξασφαλίζουν σωστό φιλτράρισμα στην περιήγηση στον ιστό.

 • Οι ειδοποιήσεις Exchange Mail παρέχονται με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε συσκευές σε κατάσταση ύπνου.

 • Τα συνημμένα Mail λειτουργούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία όταν αντιγράφονται από το ένα μήνυμα στο άλλο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η ενημέρωση των προφίλ VPN έχει αποτύχει.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Πάντα ενεργό VPN» και Καθολικός μεσολαβητής.

iPadOS 16.2

 • Η εγγραφή καθολικής σύνδεσης επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίζουν και να εντοπίζουν μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για σύνδεση κατά τη διάρκεια και μετά την εγγραφή MDM.

 • Το MDM μπορεί πλέον να αποκλείσει και να εγκαταστήσει τις Γρήγορες απαντήσεις ασφαλείας.

 • Το MDM μπορεί πλέον να καθορίσει τομείς όπου επιτρέπεται η παρακολούθηση σε πολλούς ιστότοπους στο Safari.

 • Όταν ένας χρήστης κάνει επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, το MDM μπορεί πλέον να εγκαταστήσει νέες εφαρμογές πριν επαναφέρει όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο εφεδρικό αντίγραφο.

 • Επιλύει ένα ζήτημα που απέτρεπε το Siri να ξεκινήσει κλήσεις στις διαχειριζόμενες επαφές.

 • Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο οι συσκευές επέτυχαν να συμμετάσχουν στα δίκτυα 802.1X αφότου εμπιστεύτηκαν το πιστοποιητικό δικτύου.

iPadOS 16

Το iPadOS 16 περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, όπως υποστήριξη Επικύρωσης διαχειριζόμενων συσκευών και Δηλωτικής διαχείρισης συσκευών για όλους τους τύπους εγγραφής.

Διαχείριση συσκευών

 • Η Επικύρωση διαχειριζόμενων συσκευών χρησιμοποιεί το Secure Enclave και κρυπτογραφικές επικυρώσεις για να προστατεύονται οι επικοινωνίες από διαχειριζόμενες συσκευές κατά τη σύνδεση σε υπηρεσίες όπως MDM, VPN και 802.1X.

 • Το iPadOS 16 υποστηρίζει OAuth 2.0 για την εγγραφή χρηστών.

 • Ο διακομιστής μεσολάβησης DNS ανά εφαρμογή και το φίλτρο περιεχομένου Ιστού ανά εφαρμογή επιτρέπουν στα δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη να παραμένουν ιδιωτικά.

 • Η εντολή Settings MDM μπορεί τώρα να διαμορφώσει ρυθμίσεις προσβασιμότητας, όπως έντονο κείμενο, αύξηση αντίθεσης, μείωση κίνησης, μείωση διαφάνειας, μέγεθος κειμένου, προσαρμογές αφής, VoiceOver και ζουμ.

 • Το VPN ανά εφαρμογή μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί με συσκευές που έχουν εγγραφεί από χρήστες.

 • Το Apple Configurator για iPhone μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη συσκευών και iPadOS 16 στο Apple School Manager, στο Apple Business Manager ή στο Apple Business Essentials.

Δίκτυο

 • Το iPadOS 16 περιλαμβάνει υποστήριξη για μη αυτόνομα ιδιωτικά κινητά δίκτυα 5G και LTE για φυσικές κάρτες SIM και eSIM, επιτρέποντας συνδέσεις μόνο με δεδομένα σε μοντέλα iPad που υποστηρίζουν 5G.

Κοινόχρηστο iPad

 • Στο iPadOS 16, οι διαχειριστές μπορούν να καθορίσουν προεπιλεγμένους τομείς για να επιτρέπουν στους χρήστες να συμπληρώνουν αυτόματα το Apple ID τους αφού πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη τους.

 • Το iPadOS 16 θα χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον τοπικό κωδικό για υπάρχοντες χρήστες κοινόχρηστων iPad στη συσκευή. Οι διαχειριστές μπορούν να καθορίσουν μια περίοδο χάριτος επιτρεπόμενων ημερών μέχρι να απαιτηθεί ξανά απομακρυσμένος έλεγχος ταυτότητας.

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Το iPadOS 16 προσθέτει υποστήριξη για έξυπνες κάρτες PIV και συσκευές ανάγνωσης συμβατές με CCID.

 • Ο περιορισμός για τον Διαχειριζόμενο πίνακα επικόλλησης θα εφαρμόζεται πλέον σε τομείς που καθορίζονται στο φορτίο Τομείς.

 • Οι λογαριασμοί Exchange και τα συνενωμένα διαχειριζόμενα Apple ID θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας με ενεργοποιημένο τον περιορισμό «Allow Account Modification» (Να επιτρέπεται η τροποποίηση λογαριασμού).

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: