Ένα παράθυρο Safari όπου φαίνεται η πλαϊνή στήλη με επιλεγμένη μια ομάδα καρτελών.

Πρώτα βήματα στο Safari σε Mac

Μάθετε τις βασικές πληροφορίες για να εξοικειωθείτε γρήγορα με την εφαρμογή. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον Ιστό, καθορίστε τη σελίδα έναρξης και προσθέστε σελιδοδείκτες στους ιστότοπους που θέλετε να επισκεφθείτε ξανά.

Πρώτα βήματα στο Safari

Ένα παράθυρο του Safari που εμφανίζει μια ομάδα κοινόχρηστων καρτελών και ένα παράθυρο που εμφανίζει τα άτομα στην ομάδα.

Κοινή χρήση ομάδων καρτελών

Συνεργαστείτε με φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους για περιήγηση σε μια κοινόχρηστη ομάδα καρτελών.

Τρόπος κοινής χρήσης ομάδων καρτελών και συνεργασίας στο Safari

Ένα παράθυρο που εμφανίζει τις ρυθμίσεις Safari για ιστότοπους και την επιλογή «Κοινή χρήση μεταξύ συσκευών» κάτω από την πλαϊνή στήλη.

Συγχρονισμός ρυθμίσεων ιστότοπων μεταξύ συσκευών

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει για έναν ιστότοπο σε όλες τις συσκευές Apple όπου είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο Apple ID.

Τρόπος κοινής χρήσης ρυθμίσεων στο Safari

Ένα παράθυρο για εισαγωγή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ασφαλείας της κάρτας.

Αυτοσυμπλήρωση στοιχείων πιστωτικής κάρτας με τον κωδικό ασφαλείας

Συμπλήρωση διαδικτυακών παραγγελιών με αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ασφαλείας.

Τρόπος αυτοσυμπλήρωσης στοιχείων πιστωτικών καρτών στο Safari

Επικαλυπτόμενα παράθυρα.

Επιτρέπονται τα αναδυόμενα

Επιλέξτε ποιοι ιστότοποι μπορούν να εμφανίζουν αναδυόμενα παράθυρα.

Επιτρέπονται τα αναδυόμενα

Το εικονίδιο Κάδου.

Έχετε cookie;

Διαγράψτε τα cookie που αποθηκεύουν οι ιστότοποι στο Mac σας, ή επιτρέψτε τα.

Εκκαθάριση ή ενεργοποίηση cookie

Το Έξυπνο πεδίο αναζήτησης για ένα παράθυρο Ιδιωτικής περιήγησης και για ένα τυπικό παράθυρο.

Ιδιωτική περιήγηση

Διατηρήστε ιδιωτικό το ιστορικό περιήγησής σας.

Χρήση της Ιδιωτικής περιήγησης

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το Safari, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Safari.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.