Ένα MacBook Pro με ανοιχτό τον επιλογέα προτύπων Numbers στην οθόνη. Η κατηγορία «Όλα τα πρότυπα» είναι επιλεγμένη στα αριστερά, ενώ τα προσχεδιασμένα πρότυπα εμφανίζονται στα δεξιά σε γραμμές ανά κατηγορία.

Ξεκινήστε με ένα πρότυπο

Όλα τα υπολογιστικά φύλλα ξεκινούν με ένα πρότυπο –ένα μοντέλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία. Αντικαταστήστε τα γραφήματα και τα δεδομένα του προτύπου με το δικό σας περιεχόμενο και προσθέστε νέους πίνακες, τύπους, και άλλα.

Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου

Ένας πίνακας που δείχνει αποστάσεις πεζοπορίας. Ο επεξεργαστής τύπων είναι ανοιχτός και εμφανίζει τη συνάρτηση SUM για τη στήλη «Απόσταση».

Προσθέστε δεδομένα σε έναν πίνακα

Εισαγάγετε τα δεδομένα σας ή εισαγάγετε δεδομένα από ένα άλλο αρχείο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα μεγάλο εύρος τύπων, όπως άθροισμα ή μέσος όρος, σε οποιοδήποτε κελί. Για να οργανώσετε τα δεδομένα σας και να προσδιορίσετε τάσεις, μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα, να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σε κατηγορίες, να δημιουργήσετε συγκεντρωτικούς πίνακες, και πολλά άλλα.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών σε πίνακες

Γράφημα πίτας που δείχνει ποσοστά των διαδρομών που έχουν ολοκληρωθεί. Το μενού «Μορφή» είναι επίσης ανοιχτό, εμφανίζοντας διαφορετικά στιλ γραφήματος από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, καθώς και επιλογές για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τίτλου ή του υπομνήματος του γραφήματος, την εμφάνιση κρυμμένων δεδομένων και την επεξεργασία της γραμματοσειράς, των χρωμάτων και του φόντου του γραφήματος.

Δημιουργία γραφήματος

Απεικονίστε τα δεδομένα σας με ένα γράφημα 2Δ, 3Δ ή ένα διαδραστικό γράφημα. Όταν κάνετε αλλαγές στα δεδομένα του πίνακα, το γράφημα ενημερώνεται αυτόματα.

Προσθήκη γραφήματος

Ένα υπολογιστικό φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών πεζοπορίας, στο οποίο φαίνονται τα ονόματα φύλλων κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. Το κουμπί «Προσθήκη φύλλου» βρίσκεται στα αριστερά και ακολουθείται από τις καρτέλες «Πρόγραμμα πεζοπορίας», «Υψόμετρο», «Τμήματα διαδρομής», «Εξοπλισμός» και «Τρόφιμα». Το φύλλο «Υψόμετρο» είναι επιλεγμένο.

Οργανωθείτε με φύλλα

Οργανώστε το υπολογιστικό φύλλο σας με διαφορετικά φύλλα για κάθε τύπο πληροφοριών που θέλετε να παρακολουθείτε—εισόδημα, έξοδα και λοιπά. Μετά, απλώς κάντε κλικ σε μια καρτέλα στο επάνω μέρος του υπολογιστικού φύλλου για εναλλαγή στο φύλλο που θέλετε να δείτε.

Προσθήκη φύλλων

Το μενού «Συνεργασία», στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα των ατόμων που συνεργάζονται στο υπολογιστικό φύλλο. Οι επιλογές κοινής χρήσης εμφανίζονται κάτω από τα ονόματα.

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Πρόσκληση άλλων ατόμων για συνεργασία στο υπολογιστικό φύλλο σας. Όλα τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να βλέπουν τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, αλλά εσείς ελέγχετε ποια άτομα μπορούν να επεξεργαστούν ή μόνο να προβάλλουν το υπολογιστικό φύλλο.

Εισαγωγή στη συνεργασία

Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Numbers 12.0 στο Mac. (Για να δείτε ποια έκδοση Numbers έχετε, επιλέξτε «Numbers» > «Πληροφορίες για το Numbers» στο μενού Numbers στο πάνω μέρος της οθόνης.) Για να εξερευνήσετε τον Οδηγό χρήσης του Numbers, κάντε κλικ στο στοιχείο «Πίνακας περιεχομένων» κοντά στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του οδηγού από το Apple Books (όπου διατίθεται).

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Numbers.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.