Οθόνη Μουσικών ιδεών

Μουσικές ιδέες

Η εφαρμογή «Μουσικές ιδέες» παρέχει στους συνθέτες έναν τρόπο για να καταγράφουν, να οργανώνουν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται τις μουσικές ιδέες τους.

Η εγγραφή μετακινείται στο Μαγνητόφωνο. Από την 1η Μαρτίου 2021, οι Μουσικές ιδέες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες σε νέους χρήστες. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Μουσικές ιδέες, αλλά δεν θα υπάρχουν άλλες ενημερώσεις.

Μάθετε περισσότερα (https://support.apple.com/kb/HT211824).

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.